Definition Historical Volatility (HV) là gì?

29

Biến động lịch sử (HV) là gì?

Biến động lịch sử (HV) là một thước đo thống kê về sự phân tán lợi nhuận của một chứng khoán hoặc chỉ số thị trường nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, thước đo này được tính bằng cách xác định độ lệch trung bình so với giá trung bình của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng độ lệch chuẩn là cách phổ biến nhất, nhưng không phải là duy nhất, để tính toán biến động lịch sử. Giá trị biến động lịch sử càng cao, chứng khoán càng rủi ro. Tuy nhiên, đó không hẳn là một kết quả xấu vì rủi ro hoạt động theo cả hai cách – tăng và giảm.

Tìm hiểu biến động lịch sử (HV)

Biến động lịch sử không đo lường cụ thể khả năng thua lỗ, mặc dù nó có thể được sử dụng để làm như vậy. Những gì nó đo lường là giá của một chứng khoán di chuyển bao xa so với giá trị trung bình của nó.

Đối với thị trường có xu hướng, sự biến động lịch sử đo lường giá giao dịch di chuyển bao xa so với giá trung bình trung tâm hoặc đường trung bình động. Đây là cách một thị trường có xu hướng mạnh mẽ nhưng trơn tru có thể có độ biến động thấp mặc dù giá thay đổi đáng kể theo thời gian. Giá trị của nó không biến động đột ngột từ ngày này qua ngày khác mà thay đổi giá trị với tốc độ ổn định theo thời gian.

Phép đo này thường được so sánh với sự biến động ngụ ý để xác định xem giá quyền chọn được định giá quá cao hay thấp hơn. Biến động lịch sử cũng được sử dụng trong tất cả các loại định giá rủi ro. Các cổ phiếu có lịch sử biến động cao thường yêu cầu mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn. Và các thị trường có độ biến động cao cũng yêu cầu mức cắt lỗ rộng hơn và yêu cầu ký quỹ có thể cao hơn.

Ngoài định giá quyền chọn, HV thường được sử dụng làm đầu vào trong các nghiên cứu kỹ thuật khác như Dải Bollinger. Các dải này thu hẹp và mở rộng xung quanh mức trung bình để đáp ứng với những thay đổi về tính bất ổn, được đo bằng độ lệch chuẩn.

Sử dụng Biến động lịch sử

Sự biến động có ý nghĩa xấu, nhưng nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn khi mức độ biến động cao hơn. Xét cho cùng, nếu một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác không di chuyển thì nó có độ biến động thấp, nhưng cũng có tiềm năng thu lợi vốn thấp. Và ở khía cạnh khác của lập luận đó, một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác có mức độ biến động rất cao có thể có tiềm năng sinh lời to lớn nhưng với chi phí rất lớn. Khả năng mất mát của nó cũng sẽ rất lớn. Thời gian của bất kỳ giao dịch nào phải hoàn hảo và ngay cả một lệnh gọi thị trường chính xác cũng có thể kết thúc bằng việc mất tiền nếu biến động giá lớn của chứng khoán kích hoạt lệnh cắt lỗ hoặc lệnh ký quỹ.

Do đó, mức độ biến động nên ở đâu đó ở giữa, và giữa đó thay đổi theo từng thị trường và thậm chí từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác. So sánh giữa các chứng khoán ngang hàng có thể giúp xác định mức độ biến động là “bình thường”.

Nguồn tham khảo: investmentopedia