Home Kiến Thức Kinh Tế Học Defensive Interval Ratio (DIR) là gì?

Defensive Interval Ratio (DIR) là gì?

0

Tỷ lệ khoảng thời gian phòng thủ (DIR) là gì?

Tỷ lệ khoảng thời gian phòng thủ (DIR), còn được gọi là khoảng thời gian phòng thủ (DIP) hoặc khoảng thời gian phòng thủ cơ bản (BDI), là một số liệu tài chính cho biết số ngày mà một công ty có thể hoạt động mà không cần tiếp cận tài sản hiện tại, dài hạn. tài sản không thể thu được toàn bộ giá trị trong niên độ kế toán hiện tại hoặc các nguồn tài chính bên ngoài bổ sung.

Ngoài ra, đây có thể được xem là thời gian một công ty có thể hoạt động trong khi chỉ dựa vào tài sản lưu động. DIR đôi khi được xem như một tỷ lệ hiệu quả tài chính nhưng thường được coi là một tỷ lệ thanh khoản.

Tóm tắt ý chính

  • Tỷ lệ khoảng phòng thủ (DIR) nhằm tính toán số ngày một công ty có thể hoạt động trong khi chỉ dựa vào tài sản lưu động.
  • Tài sản hiện tại được so sánh với chi tiêu hàng ngày để xác định tỷ lệ khoảng thời gian phòng thủ.
  • Tỷ lệ khoảng phòng thủ có thể được xem theo thời gian để xác định xem liệu bộ đệm thanh khoản của một công ty để đáp ứng các chi phí của nó đang tăng hay giảm.
  • Nhiều nhà phân tích xem hệ số khoảng phòng thủ (DIR) hữu ích hơn hệ số thanh toán nhanh hoặc hệ số thanh toán hiện hành vì nó so sánh tài sản với chi phí thực tế hơn là nợ phải trả.
  • Mặc dù số DIR cao hơn được ưu tiên, nhưng không có con số cụ thể nào cho biết điều gì là đúng hoặc tốt hơn để hướng tới.

Hiểu tỷ lệ khoảng thời gian phòng thủ (DIR)

DIR được một số nhà phân tích thị trường coi là một tỷ số thanh khoản hữu ích hơn so với hệ số thanh toán nhanh tiêu chuẩn hoặc hệ số thanh toán hiện hành do thực tế là nó so sánh tài sản với chi phí hơn là so sánh tài sản với nợ phải trả. DIR thường được sử dụng như một tỷ số phân tích tài chính bổ sung, cùng với hệ số thanh toán hiện hành hoặc thanh toán nhanh, để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty, vì có thể có giá trị DIR và hệ số thanh toán nhanh hoặc hiện tại khác nhau đáng kể nếu, ví dụ, một công ty có số khoản chi nhưng ít hoặc không có nợ.

DIR được gọi là tỷ lệ khoảng thời gian phòng thủ vì cách tính toán của nó liên quan đến tài sản hiện tại của công ty, còn được gọi là tài sản phòng thủ. Tài sản phòng vệ bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, chẳng hạn như trái phiếu hoặc các khoản đầu tư khác, và các tài sản khác có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền như các khoản phải thu.

Ví dụ, nếu một công ty có 100.000 đô la tiền mặt, 50.000 đô la chứng khoán thị trường và 50.000 đô la trong các khoản phải thu, thì công ty đó có tổng cộng 200.000 đô la tài sản phòng vệ. Nếu chi phí hoạt động hàng ngày của công ty bằng 5.000 đô la, giá trị DIR là 40 ngày: 200.000 / 5.000.

Tất nhiên, số DIR cao hơn được coi là tốt, vì nó không chỉ cho thấy rằng một công ty có thể dựa vào tài chính của mình mà còn cung cấp cho công ty đủ thời gian để đánh giá các lựa chọn có ý nghĩa khác trong việc thanh toán các chi phí của mình. Nói như vậy, không có con số cụ thể nào được coi là con số tốt nhất hoặc đúng nhất cho DIR. Thường nên so sánh DIR của các công ty khác nhau trong cùng một ngành để có ý tưởng về điều gì là phù hợp, điều này cũng sẽ giúp xác định công ty nào có thể đầu tư tốt hơn.

Công thức cho Tỷ lệ khoảng thời gian phòng thủ (DIR)

Công thức tính DIR là:

DIR (được biểu thị bằng số ngày) = tài sản hiện tại / chi phí hoạt động hàng ngày

ở đâu

Tài sản lưu động = tiền mặt + chứng khoán thị trường + các khoản phải thu thuần

Chi phí hoạt động hàng ngày = (chi phí hoạt động hàng năm – phí không phải trả tiền) / 365

Ưu điểm của Tỷ lệ khoảng thời gian phòng thủ (DIR)

DIR là một công cụ hữu ích trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty vì nó cung cấp một số liệu trong thế giới thực theo số ngày. Theo cách này, một công ty biết chính xác mình có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh trong bao lâu bằng cách đáp ứng các chi phí hoạt động hàng ngày mà không gặp bất kỳ khó khăn tài chính nào có thể khiến công ty phải tiếp cận các nguồn vốn bổ sung thông qua đầu tư cổ phiếu mới, vay ngân hàng hoặc bán dài hạn. -tài sản kỳ hạn. Điều này cực kỳ quan trọng trong việc quản lý sức khỏe tài chính của nó, vì nó có thể quản lý bảng cân đối kế toán của mình trước khi phải gánh những khoản nợ không mong muốn.

Về mặt đó, nó có thể được coi là một thước đo thanh khoản hữu ích hơn để kiểm tra so với tỷ số thanh toán hiện hành, trong khi cung cấp một sự so sánh rõ ràng giữa tài sản của một công ty với nợ phải trả của nó, không đưa ra bất kỳ dấu hiệu xác thực nào về việc một công ty có thể hoạt động tài chính trong bao lâu mà không có gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về các hoạt động hàng ngày đơn giản.

Nguồn tham khảo: investmentopedia