Home Kiến Thức Kinh Tế Học Declining Balance Method Definition là gì?

Declining Balance Method Definition là gì?

0

Phương pháp Số dư Giảm dần là gì?

Phương pháp số dư giảm dần là một hệ thống khấu hao tăng tốc ghi lại chi phí khấu hao lớn hơn trong những năm đầu của thời gian sử dụng tài sản và ghi nhận chi phí khấu hao nhỏ hơn trong những năm sau đó của tài sản.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trong kế toán, phương pháp số dư giảm dần là một hệ thống khấu hao nhanh nhằm ghi nhận chi phí khấu hao lớn hơn trong những năm đầu của thời gian hữu dụng của tài sản trong khi ghi nhận khấu hao nhỏ hơn trong những năm sau đó.
  • Kỹ thuật này rất hữu ích để ghi lại sự giảm giá của máy tính, điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao khác nhanh chóng trở nên lỗi thời.
  • Kỹ thuật số dư giảm dần thể hiện ngược lại với phương pháp khấu hao theo đường thẳng, phương pháp này phù hợp hơn với những tài sản có giá trị sổ sách giảm đều đặn theo thời gian.
1:11

Phương pháp Số dư Giảm dần

Cách tính Khấu hao số dư giảm dần

Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần được tính theo công thức sau:

Giảm số dư Khấu hao = C B V × D R ở đâu: C B V = giá trị sổ sách hiện tại D R = tỷ lệ khấu hao (%) begin {align} & text {Giảm giá số dư} = CBV times DR & textbf {where:} & CBV = text {giá trị sổ sách hiện tại} & DR = text {tỷ lệ khấu hao (% )} end {căn chỉnh}

Số dư giảm dần Khấu hao = C B V × D R trong đó: C B V = giá trị sổ sách hiện tại D R = tỷ lệ khấu hao (% )

Giá trị ghi sổ hiện tại là giá trị ròng của tài sản tại thời điểm bắt đầu kỳ kế toán, được tính bằng cách trừ đi khấu hao lũy kế từ nguyên giá của tài sản cố định. Giá trị còn lại là giá trị tận dụng ước tính vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Và tỷ lệ khấu hao được xác định theo mô hình ước tính của việc sử dụng tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Ví dụ: nếu một tài sản có giá 1.000 đô la, với giá trị còn lại là 100 đô la và tuổi thọ 10 năm giảm giá ở mức 30% mỗi năm, thì chi phí là 270 đô la trong năm đầu tiên, 189 đô la trong năm thứ hai, 132 đô la trong năm thứ ba, và như thế.

Phương pháp Số dư Giảm dần Cho Bạn biết Điều gì?

Phương pháp số dư giảm dần, còn được gọi là phương pháp số dư giảm dần, là phương pháp lý tưởng cho những tài sản nhanh chóng mất giá hoặc chắc chắn trở nên lỗi thời. Điều này cổ điển đúng với thiết bị máy tính, điện thoại di động và các mặt hàng công nghệ cao khác, thường hữu ích trước đó nhưng ngày càng ít đi khi các mẫu mới hơn được đưa ra thị trường. Phương pháp khấu hao nhanh cuối cùng là yếu tố dẫn đến việc loại bỏ các tài sản này.

Kỹ thuật số dư giảm dần thể hiện ngược lại với phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp này phù hợp hơn với những tài sản có giá trị ghi sổ giảm xuống với tốc độ ổn định trong suốt thời gian hữu dụng của chúng. Phương pháp này chỉ cần trừ giá trị còn lại khỏi nguyên giá của tài sản, sau đó chia cho thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Vì vậy, nếu một công ty bỏ ra 15.000 đô la cho một chiếc xe tải có giá trị cứu hộ là 5.000 đô la và thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, thì chi phí khấu hao đường thẳng hàng năm bằng 2.000 đô la (15.000 đô la trừ 5.000 đô la chia cho năm).

Khấu hao giảm dần so với Phương pháp giảm giá kép

Nếu một công ty thường ghi nhận lợi nhuận lớn từ việc bán tài sản của mình, thì điều này có thể báo hiệu rằng công ty đang sử dụng phương pháp khấu hao nhanh, chẳng hạn như phương pháp khấu hao số dư giảm dần hai lần. Thu nhập ròng sẽ thấp hơn trong nhiều năm, nhưng vì giá trị sổ sách cuối cùng thấp hơn giá trị thị trường, điều này cuối cùng dẫn đến lợi nhuận lớn hơn khi tài sản được bán. Nếu tài sản này vẫn còn giá trị, thì việc bán nó có thể phác họa một bức tranh sai lệch về tình trạng cơ bản của công ty.

Sử dụng kỹ thuật khấu hao nhanh có nghĩa là sẽ có thu nhập chịu thuế nhỏ hơn trong những năm đầu của vòng đời tài sản.

Nguồn tham khảo: investmentopedia