Home Kiến Thức Kinh Tế Học Decision Support System (DSS) là gì?

Decision Support System (DSS) là gì?

0

Hệ thống Hỗ trợ Quyết định (DSS) là gì?

Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) là một chương trình được máy tính hóa được sử dụng để hỗ trợ các quyết định, phán đoán và các quy trình hành động trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Một DSS sàng lọc và phân tích một lượng lớn dữ liệu, tổng hợp thông tin toàn diện có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề và trong quá trình ra quyết định.

Thông tin điển hình được DSS sử dụng bao gồm doanh thu mục tiêu hoặc doanh thu dự kiến, số liệu bán hàng hoặc số liệu trước đây từ các khoảng thời gian khác nhau và dữ liệu khác liên quan đến hàng tồn kho hoặc hoạt động.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) là một hệ thống máy tính thu thập và phân tích dữ liệu, tổng hợp nó để tạo ra các báo cáo thông tin toàn diện.
  • Một hệ thống hỗ trợ quyết định khác với một ứng dụng hoạt động thông thường, có chức năng chỉ là thu thập dữ liệu.
  • Hệ thống hỗ trợ quyết định cho phép ra quyết định sáng suốt hơn, giải quyết vấn đề kịp thời và cải thiện hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề hoặc hoạt động, lập kế hoạch và thậm chí cả quản lý.

Tìm hiểu Hệ thống Hỗ trợ Quyết định (DSS)

Hệ thống hỗ trợ quyết định thu thập và phân tích dữ liệu, tổng hợp nó để tạo ra các báo cáo thông tin toàn diện. Theo cách này, với tư cách là một ứng dụng thông tin, DSS khác với một ứng dụng hoạt động thông thường, có chức năng chỉ là thu thập dữ liệu.

DSS có thể được máy tính hóa hoàn toàn hoặc do con người cung cấp. Trong một số trường hợp, nó có thể kết hợp cả hai. Hệ thống lý tưởng phân tích thông tin và thực sự đưa ra quyết định cho người dùng. Ít nhất, chúng cho phép người dùng đưa ra quyết định sáng suốt hơn với tốc độ nhanh hơn.

Sử dụng DSS

DSS có thể được sử dụng bởi bộ phận quản lý hoạt động và các bộ phận lập kế hoạch khác trong một tổ chức để tổng hợp thông tin và dữ liệu và tổng hợp nó thành thông tin tình báo có thể hành động. Trên thực tế, các hệ thống này chủ yếu được sử dụng bởi quản lý cấp trung và cấp trên.

Ví dụ, một DSS có thể được sử dụng để dự báo doanh thu của công ty trong sáu tháng sắp tới dựa trên các giả định mới về doanh số bán sản phẩm. Do có một số lượng lớn các yếu tố xung quanh số liệu doanh thu dự kiến, đây không phải là một phép tính đơn giản có thể được thực hiện theo cách thủ công. Tuy nhiên, một DSS có thể tích hợp tất cả các biến số và tạo ra một kết quả và kết quả thay thế, tất cả đều dựa trên dữ liệu bán sản phẩm trong quá khứ của công ty và các biến hiện tại.

DSS có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ ngành, nghề hoặc lĩnh vực nào bao gồm lĩnh vực y tế, các cơ quan chính phủ, các mối quan tâm về nông nghiệp và hoạt động của công ty.

Đặc điểm của DSS

Mục đích chính của việc sử dụng DSS là trình bày thông tin cho khách hàng một cách dễ hiểu. Hệ thống DSS có lợi vì nó có thể được lập trình để tạo ra nhiều loại báo cáo, tất cả đều dựa trên thông số kỹ thuật của người dùng. Ví dụ, DSS có thể tạo thông tin và xuất thông tin bằng đồ thị, như trong biểu đồ thanh thể hiện doanh thu dự kiến hoặc dưới dạng báo cáo bằng văn bản.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, việc phân tích dữ liệu không còn giới hạn trong các máy tính lớn, cồng kềnh. Vì DSS về cơ bản là một ứng dụng, nó có thể được tải trên hầu hết các hệ thống máy tính, cho dù trên máy tính để bàn hay máy tính xách tay. Một số ứng dụng DSS cũng có sẵn thông qua các thiết bị di động.

Tính linh hoạt của DSS cực kỳ có lợi cho những người dùng thường xuyên di chuyển. Điều này mang lại cho họ cơ hội luôn được cung cấp thông tin đầy đủ, cung cấp cho họ khả năng đưa ra các quyết định tốt nhất cho công ty và khách hàng của họ khi đang di chuyển hoặc thậm chí ngay tại chỗ.

Hệ thống hỗ trợ quyết định được sử dụng để làm gì?

Trong các tổ chức, hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) phân tích và tổng hợp một lượng lớn dữ liệu để hỗ trợ việc ra quyết định. Với thông tin này, nó tạo ra các báo cáo có thể dự báo doanh thu, bán hàng hoặc quản lý hàng tồn kho. Thông qua việc tích hợp nhiều biến, DSS có thể tạo ra một số kết quả khác nhau dựa trên dữ liệu trước đây của công ty và đầu vào hiện tại.

Ví dụ về Hệ thống Hỗ trợ Quyết định là gì?

Nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ y học đến nông nghiệp, sử dụng các hệ thống hỗ trợ quyết định. Để giúp chẩn đoán bệnh nhân, bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trên máy tính để chẩn đoán và kê đơn. Kết hợp đầu vào của bác sĩ lâm sàng và hồ sơ sức khỏe điện tử trước đó, một hệ thống hỗ trợ quyết định có thể hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân.

Lợi ích của Hệ thống Hỗ trợ Quyết định là gì?

Nói chung, hệ thống hỗ trợ quyết định giúp đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Thường được quản lý cấp trên và cấp trung sử dụng, các hệ thống hỗ trợ quyết định được sử dụng để đưa ra các quyết định có thể hành động hoặc tạo ra nhiều kết quả có thể xảy ra dựa trên dữ liệu hiện tại và lịch sử của công ty. Đồng thời, các hệ thống hỗ trợ quyết định có thể được sử dụng để tạo ra các báo cáo cho khách hàng dễ tiêu hóa và có thể được điều chỉnh dựa trên thông số kỹ thuật của người dùng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Decision Analysis (DA) là gì?
Next article là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.