Home Kiến Thức Kinh Tế Học Debt Overhang là gì?

Debt Overhang là gì?

0

Nợ thừa là gì?

Nợ thừa đề cập đến gánh nặng nợ quá lớn mà một thực thể không thể gánh thêm nợ để tài trợ cho các dự án trong tương lai. Điều này bao gồm các đơn vị có đủ lợi nhuận để có thể giảm nợ theo thời gian. Khoản nợ chênh lệch góp phần cản trở khoản đầu tư hiện tại, vì tất cả thu nhập từ các dự án mới sẽ chỉ thuộc về những chủ nợ hiện tại, để lại rất ít động lực và khả năng cho pháp nhân cố gắng đào thoát khỏi lỗ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nợ thừa đề cập đến gánh nặng nợ quá lớn mà một thực thể không thể gánh thêm nợ để tài trợ cho các dự án trong tương lai.
  • Gánh nặng lớn đến mức tất cả các khoản thu nhập đều phải trả nợ hiện tại thay vì tài trợ cho các dự án đầu tư mới, khiến khả năng vỡ nợ cao hơn.
  • Nợ nần chồng chất có thể dẫn đến tình trạng thiếu đầu tư, gây cản trở tăng trưởng, khiến việc thu hồi thậm chí còn khó khăn hơn.

Tìm hiểu Nợ thừa

Khi một thực thể có số nợ quá lớn và không thể vay thêm vốn, pháp nhân đó được cho là đang nợ chồng chất. Gánh nặng lớn đến mức bất kỳ và tất cả các khoản thu nhập đều được dùng trực tiếp để trả nợ hiện tại thay vì tài trợ cho các dự án đầu tư mới, khiến khả năng vỡ nợ cao hơn. Trong hầu hết các trường hợp, các cổ đông có thể miễn cưỡng chấp thuận các đợt phát hành cổ phiếu mới vì các cổ đông có thể bị lỗ.

Việc nâng nợ cũng áp dụng cho các chính phủ có chủ quyền. Trong những trường hợp này, thuật ngữ này dùng để chỉ một tình huống trong đó khoản nợ của một quốc gia vượt quá khả năng trả nợ trong tương lai của quốc gia đó. Điều này có thể xảy ra do chênh lệch sản lượng hoặc tình trạng thiếu việc làm trong nền kinh tế, liên tục được tạo ra bởi việc tạo thêm tín dụng. Nợ nần chồng chất có thể dẫn đến tăng trưởng trì trệ và suy thoái mức sống từ giảm ngân quỹ cho đến chi tiêu trong các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Do cách chúng ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh, các khoản nợ tăng quá mức có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp theo những cách khác nhau. Chúng có thể khiến các công ty và quốc gia tạm dừng chi tiêu và / hoặc đầu tư thêm. Trên thực tế, chúng có thể dẫn đến tình trạng thiếu đầu tư. Bởi vì chúng có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng, gia hạn nợ có thể khiến việc thu hồi thậm chí còn khó khăn hơn.

Có một số cách để thoát khỏi nợ nần chồng chất. Con nợ có thể đăng ký tham gia các chương trình xóa nợ để được các chủ nợ xóa một phần hoặc toàn bộ, các quốc gia có thể vỡ nợ, các công ty có thể vỡ nợ hoặc phá sản, hoặc khoản nợ hiện có có thể được mua lại và chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu.

Rủi ro vỡ nợ càng lớn khi một công ty hoặc quốc gia trải qua một khoản nợ chồng chất.

Cân nhắc đặc biệt

Việc tăng nợ có thể khiến các công ty mắc kẹt khi tỷ trọng doanh thu lớn hơn hoặc dòng tiền chỉ đơn giản là đi vào việc trả nợ hiện có của nó. Sự thâm hụt ngày càng tăng này chỉ có thể được lấp đầy thông qua nợ gia tăng, điều này chỉ làm tăng gánh nặng của công ty.

Việc dư nợ đặc biệt khó khăn vì nó buộc các công ty đang hướng tới việc tận dụng các cơ hội mới với giá trị hiện tại ròng dương (NPV). Mặc dù trong các điều kiện bình thường hơn, các dự án tiềm năng này sẽ tự hoàn trả theo thời gian, vị thế nợ hiện tại đang tăng lên trong một công ty có thể làm tắt các nhà đầu tư trong dự án. Do các chủ nợ của công ty có thể được kỳ vọng hợp lý để đòi một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của dự án mới, NPV, trên thực tế, sẽ là số âm.

Để giải quyết tình trạng dư nợ ở nhiều quốc gia đang phát triển, các chương trình xóa nợ đôi khi được thực hiện bởi các tổ chức liên chính phủ như Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Các chương trình đã bao gồm Côte d’Ivoire, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal và Zambia. Một chương trình khác, chiến dịch Jubilee 2000, là một phong trào quốc tế của 40 quốc gia, kêu gọi xóa nợ cho các quốc gia đang phát triển vào năm 2000. Mặc dù chiến dịch không đạt được tất cả các mục tiêu của nó, nhưng nó đã được đón nhận và nói chung coi như thành công.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Debt Issue là gì?
Next article Debt Ratio là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.