Home Kiến Thức Kinh Tế Học Debt Instrument là gì?

Debt Instrument là gì?

0

Công cụ Nợ là gì?

Công cụ nợ là một công cụ mà một thực thể có thể sử dụng để huy động vốn. Đó là một nghĩa vụ được lập thành văn bản, ràng buộc, cung cấp tiền cho một tổ chức để đổi lại lời hứa từ tổ chức đó sẽ trả nợ cho người cho vay hoặc nhà đầu tư theo các điều khoản của hợp đồng. Hợp đồng công cụ nợ bao gồm các điều khoản chi tiết về giao dịch như tài sản thế chấp liên quan, tỷ lệ lãi suất, lịch trình trả lãi và khung thời gian đến hạn thanh toán nếu có.

1:10

Công cụ Nợ là gì?

Hiểu các công cụ nợ

Bất kỳ loại công cụ chủ yếu nào được phân loại là nợ đều có thể được coi là công cụ nợ. Công cụ nợ là những công cụ mà một cá nhân, tổ chức chính phủ hoặc tổ chức kinh doanh có thể sử dụng cho mục đích thu được vốn. Các công cụ nợ cung cấp vốn cho một thực thể hứa hẹn sẽ hoàn trả vốn theo thời gian. Thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng, khoản vay và trái phiếu đều có thể là các loại công cụ nợ.

Thông thường, công cụ nợ có kỳ hạn chủ yếu tập trung vào vốn nợ do các tổ chức huy động được. Các tổ chức có thể bao gồm các chính phủ và cả các công ty tư nhân và đại chúng. Đối với mục đích kế toán kinh doanh tài chính, Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (GAAP) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) của Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế có thể có những yêu cầu nhất định đối với việc báo cáo các loại công cụ nợ khác nhau trên báo cáo tài chính của một đơn vị.

Thị trường phát hành cho các tổ chức được thể chế hóa khác nhau cơ bản theo loại công cụ nợ. Thẻ tín dụng và hạn mức tín dụng là một loại công cụ nợ mà một tổ chức có thể sử dụng để thu được vốn. Các dòng nợ quay vòng này thường có cấu trúc đơn giản và chỉ có một người cho vay duy nhất. Chúng cũng thường không được liên kết với thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp để chứng khoán hóa. Các công cụ nợ phức tạp hơn sẽ liên quan đến cấu trúc hợp đồng nâng cao và sự tham gia của nhiều người cho vay hoặc nhà đầu tư, thường là đầu tư thông qua một thị trường có tổ chức.

Cấu trúc và các loại dụng cụ

Nợ thường là lựa chọn hàng đầu để huy động vốn của tổ chức vì nó đi kèm với một lịch trình hoàn trả xác định và do đó rủi ro thấp hơn, cho phép trả lãi suất thấp hơn. Chứng khoán nợ là một loại công cụ nợ phức tạp hơn liên quan đến việc cấu trúc rộng rãi hơn. Nếu một tổ chức chọn cơ cấu nợ để thu được vốn từ nhiều người cho vay hoặc nhà đầu tư thông qua một thị trường có tổ chức thì nó thường được coi là một công cụ bảo đảm nợ. Công cụ bảo đảm nợ là các công cụ nợ phức tạp, tiên tiến, được cấu trúc để phát hành cho nhiều nhà đầu tư.

Một số công cụ bảo đảm nợ phổ biến nhất bao gồm:

  • Kho bạc Hoa Kỳ
  • Trái phiếu đô thị
  • Trái phiếu công ty

Các đơn vị phát hành các công cụ bảo đảm nợ này vì cơ cấu phát hành cho phép thu được vốn từ nhiều nhà đầu tư. Chứng khoán nợ có thể được cấu trúc với thời hạn ngắn hạn hoặc dài hạn. Chứng khoán nợ ngắn hạn được trả lại cho nhà đầu tư và đóng trong vòng một năm. Chứng khoán nợ dài hạn yêu cầu các khoản thanh toán cho nhà đầu tư trong hơn một năm. Các tổ chức thường cấu trúc các dịch vụ bảo đảm nợ để hoàn trả trong khoảng thời gian từ một tháng đến 30 năm.

Dưới đây là bảng phân tích một số công cụ bảo đảm nợ phổ biến nhất được các tổ chức sử dụng để huy động vốn.

Kho bạc Hoa Kỳ

Kho bạc Hoa Kỳ có nhiều dạng được biểu thị trên đường cong lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành các công cụ bảo đảm nợ với các kỳ hạn một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, bảy năm, 10 năm, 20- kỳ hạn một năm và 30 năm. Mỗi dịch vụ này là một công cụ bảo đảm nợ được chính phủ Hoa Kỳ cung cấp cho toàn thể công chúng nhằm mục đích huy động vốn để tài trợ cho chính phủ.

Trái phiếu thành phố

Trái phiếu đô thị là một loại công cụ bảo đảm nợ do các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ phát hành nhằm mục đích tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng. Các nhà đầu tư chứng khoán trái phiếu thành phố chủ yếu là các nhà đầu tư tổ chức như quỹ tương hỗ.

Trái phiếu công ty

Trái phiếu công ty là một loại bảo đảm nợ mà một thực thể có thể cấu trúc để huy động vốn từ toàn bộ công chúng đầu tư. Các nhà đầu tư quỹ tương hỗ tổ chức thường là một số nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nổi bật nhất nhưng các cá nhân có quyền tiếp cận môi giới cũng có thể có cơ hội đầu tư vào việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp cũng có một thị trường thứ cấp sôi động được sử dụng bởi cả các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Các công ty cấu trúc trái phiếu công ty với các kỳ hạn khác nhau. Cơ cấu kỳ hạn của trái phiếu doanh nghiệp là một yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu đưa ra.

Sản phẩm bảo đảm nợ có cấu trúc thay thế

Trên thị trường cũng có nhiều loại sản phẩm bảo đảm nợ có cấu trúc thay thế, chủ yếu được các tổ chức tài chính sử dụng làm công cụ bảo đảm nợ. Những dịch vụ này bao gồm một gói tài sản được phát hành như một tài sản đảm bảo nợ.

Các tổ chức tài chính hoặc cơ quan tài chính có thể chọn gộp các sản phẩm từ bảng cân đối kế toán của họ thành một công cụ bảo đảm nợ duy nhất. Như một công cụ bảo mật, đợt chào bán tăng vốn cho tổ chức đồng thời tách biệt các tài sản đi kèm.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bất kỳ loại công cụ chủ yếu nào được phân loại là nợ đều có thể được coi là công cụ nợ.
  • Công cụ nợ là một công cụ mà một thực thể có thể sử dụng để huy động vốn.
  • Các doanh nghiệp có sự linh hoạt trong các công cụ nợ mà họ sử dụng và cả cách họ lựa chọn để cấu trúc chúng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Debt Fund là gì?
Next article Debt Issue là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.