Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Debit Balance là gì?

Số dư Nợ là gì?

Số dư ghi nợ trong tài khoản ký quỹ là tổng số tiền khách hàng nợ người môi giới hoặc người cho vay khác đối với các khoản tiền đã vay để mua chứng khoán. Số dư bên Nợ là số tiền mặt mà khách hàng phải có trong tài khoản sau khi thực hiện lệnh mua chứng khoán để giao dịch có thể được thanh toán hợp lệ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Số dư ghi nợ trong tài khoản ký quỹ là tổng số tiền khách hàng phải trả cho nhà môi giới đối với các khoản tiền đã vay để mua chứng khoán.
  • Có hai loại tài khoản giao dịch: tài khoản tiền mặt và tài khoản ký quỹ.
  • Tài khoản tiền mặt chỉ sử dụng tiền mặt có sẵn để mua chứng khoán, trong khi tài khoản ký quỹ sử dụng tiền vay từ nhà môi giới để mua chứng khoán.
  • Số tiền được vay trong tài khoản ký quỹ là số dư bên nợ.
  • Vay ký quỹ hay còn được gọi là vay đòn bẩy.
  • Số dư bên nợ được điều chỉnh là số dư bên nợ trừ đi lợi nhuận từ việc bán khống trong tài khoản.

Hiểu số dư Nợ

Khi mua ký quỹ, các nhà đầu tư vay tiền từ một nhà môi giới và sau đó kết hợp các quỹ đó với tiền của họ để mua số lượng cổ phiếu lớn hơn và hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Điều này được gọi là đòn bẩy vị thế của họ.

Hai loại tài khoản đầu tư chính được sử dụng để mua và bán tài sản tài chính là tài khoản tiền mặt và tài khoản ký quỹ. Trong tài khoản tiền mặt, nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng số dư tiền mặt để ký quỹ và không thể chi tiêu nhiều hơn nữa. Ví dụ, nếu nhà giao dịch chỉ có 1.000 đô la trong tài khoản tiền mặt của họ, họ chỉ có thể mua chứng khoán có tổng giá trị là 1.000 đô la.

Tài khoản ký quỹ cho phép nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch vay tiền từ nhà môi giới để mua thêm cổ phiếu hoặc trong trường hợp bán khống, vay cổ phiếu để bán trên thị trường. Một nhà đầu tư có số dư tiền mặt 1.000 đô la có thể muốn mua cổ phiếu trị giá 1.800 đô la. Trong trường hợp này, nhà môi giới của họ có thể cho họ vay 800 đô la thông qua tài khoản ký quỹ. Trong trường hợp giả định này, số dư ghi nợ sẽ là 800 đô la vì đó là số tiền trong tài khoản ký quỹ mà nhà môi giới nợ cho các khoản tiền ứng trước để mua chứng khoán.

Số dư bên nợ có thể được đối chiếu với số dư bên có. Trong khi vị thế ký quỹ dài có số dư ghi nợ, tài khoản ký quỹ chỉ có các vị thế bán khống sẽ hiển thị số dư có. Số dư tín dụng là tổng số tiền thu được từ việc bán khống và số tiền ký quỹ yêu cầu.

Số dư Nợ được Điều chỉnh

Một tài khoản ký quỹ có thể có cả vị thế ký quỹ dài và ngắn. Số dư ghi nợ đã điều chỉnh là số tiền trong tài khoản ký quỹ nợ công ty môi giới, trừ đi lợi nhuận trên các giao dịch bán khống và số dư trong tài khoản ghi nhớ đặc biệt (SMA).

Trong tài khoản ký quỹ, khách hàng được môi giới có thể vay vốn từ công ty môi giới để mua chứng khoán và cầm cố tiền mặt hoặc chứng khoán đã có trong tài khoản ký quỹ làm tài sản đảm bảo. Số dư ghi nợ được điều chỉnh thông báo cho nhà đầu tư biết số tiền sẽ phải trả cho nhà môi giới trong trường hợp có cuộc gọi ký quỹ, yêu cầu hoàn trả số tiền đã vay cho công ty môi giới.

Các quy định trong ngành cho phép nhà đầu tư vay tới 50% giá mua chứng khoán ký quỹ, được quy định trong Quy chế T.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.