DAGMAR là gì?

0

DAGMAR là gì?

DAGMAR (xác định mục tiêu quảng cáo cho các kết quả quảng cáo được đo lường) là một mô hình tiếp thị được sử dụng để thiết lập các mục tiêu rõ ràng cho một chiến dịch quảng cáo và đo lường sự thành công của nó. Mô hình DAGMAR được Russell Colley giới thiệu trong một báo cáo năm 1961 cho Hiệp hội các nhà quảng cáo quốc gia và được Solomon Dutka mở rộng vào năm 1995.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Mô hình DAGMAR xác định bốn bước của một chiến dịch quảng cáo hiệu quả là tạo ra nhận thức, sự hiểu biết, sự thuyết phục và hành động.
 • Mô hình nhấn mạnh việc xác định phân khúc thị trường mà chiến dịch tìm cách tiếp cận.
 • DAGMAR cũng yêu cầu đánh giá mức độ thành công của chiến dịch dựa trên tiêu chuẩn đặt trước.

Hiểu về DAGMAR

Phương pháp DAGMAR ủng hộ một chiến lược tiếp thị hướng dẫn người tiêu dùng qua bốn giai đoạn: nhận thức, lĩnh hội, thuyết phục và hành động. Con đường đó đã được biết đến với tên viết tắt của nó là công thức ACCA. Bốn bước của chiến dịch như sau:

 • Nâng cao nhận thức về thương hiệu của người tiêu dùng
 • Tăng cường hiểu biết về sản phẩm và lợi ích của nó
 • Thuyết phục người tiêu dùng rằng họ cần sản phẩm
 • Thuyết phục người tiêu dùng mua nó

Phương pháp DAGMAR chứa hai mục tiêu. Đầu tiên là phát triển một nhiệm vụ giao tiếp để hoàn thành các bước ACCA cụ thể đó. Thứ hai là đảm bảo rằng sự thành công của các mục tiêu đó có thể được đo lường dựa trên đường cơ sở.

Colley tin rằng quảng cáo hiệu quả tìm cách giao tiếp hơn là bán hàng. Ông nêu rõ bốn yêu cầu cơ bản để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo:

 • Cụ thể và có thể đo lường được
 • Xác định đối tượng hoặc thị trường mục tiêu
 • Xác định điểm chuẩn và mức độ thay đổi dự kiến
 • Chỉ định khoảng thời gian để hoàn thành mục tiêu

Xác định thị trường mục tiêu để triển khai DAGMAR

Thị trường mục tiêu là tập hợp con những người tiêu dùng có khả năng mua sản phẩm cao nhất. Thị trường mục tiêu có thể hẹp hoặc rộng. Đó có thể là phụ nữ nói chung hoặc những phụ nữ trẻ độc thân chuyên nghiệp sống ở các khu vực thành thị.

Việc xác định thị trường mục tiêu có thể bao gồm phân khúc nhân khẩu học, địa lý và tâm lý học. Thị trường mục tiêu có thể được tách thành các nhóm sơ cấp và thứ cấp. Thị trường sơ cấp là trọng tâm ban đầu của chiến dịch và hy vọng là những khách hàng đầu tiên mua và sử dụng sản phẩm mới. Thị trường thứ cấp là lượng dân cư lớn hơn có thể mua sản phẩm sau khi thương hiệu được thành lập.

Sau khi xác định được thị trường mục tiêu, công ty thiết lập thông điệp muốn truyền đạt trong chiến dịch quảng cáo của mình.

Điểm chuẩn và Khung thời gian của DAGMAR

Phương pháp DAGMAR yêu cầu các nhà tiếp thị thiết lập một điểm chuẩn để đo lường sự thành công của một chiến dịch. Các doanh nghiệp ngày nay hiếm khi bắt đầu bán một sản phẩm cho tất cả mọi người. Họ nhắm đến một thị phần cụ thể của một thị trường hoặc một phần đáng kể của một phân khúc thị trường.

Ngành công nghiệp mỹ phẩm đưa ra một ví dụ rõ ràng. Có những sản phẩm bán đại trà có sẵn trong các hiệu thuốc và những sản phẩm cao cấp, một số do cùng một công ty sản xuất, chỉ được bán trong các cửa hàng bách hóa. Có những sản phẩm được gắn nhãn hiệu, đóng gói và quảng cáo chỉ dành cho thanh thiếu niên và những sản phẩm khác dành cho phụ nữ trưởng thành.

Một công ty giới thiệu sản phẩm mới nhằm vào một hoặc nhiều phân khúc thị trường này, nhưng không phải tất cả chúng cùng một lúc. Trong mọi trường hợp, việc đặt ra tiêu chuẩn cho sự thành công của sản phẩm sẽ giúp các nhà quảng cáo xác định thị trường và tạo một chiến dịch hiệu quả để tiếp cận thị trường đó.

Khung thời gian cố gắng đặt ra một thời hạn hợp lý để đánh giá sự thành công hay thất bại của việc giới thiệu sản phẩm mới.

Nguồn tham khảo: investmentopedia