Credit Linked Note (CLN) là gì?

Credit Linked Note (CLN) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Credit Linked Note (CLN)

Thông tin về Credit Linked Note (CLN)

Tên gọi tiếng Anh Credit Linked Note (CLN)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Credit Linked Note (CLN) là gì?
  • Ghi chú liên kết tín dụng (CLN) là một công cụ tài chính cho phép tổ chức phát hành chuyển rủi ro tín dụng cụ thể cho các nhà đầu tư tín dụng.
  • Giao dịch hoán đổi mặc định tín dụng là một hợp đồng hoặc phái sinh tài chính cho phép các tổ chức phát hành ghi chú liên kết tín dụng chuyển hoặc "hoán đổi" rủi ro tín dụng của họ cho một nhà đầu tư khác.
  • Người phát hành giấy bạc liên kết tín dụng sử dụng chúng để phòng ngừa rủi ro của một sự kiện tín dụng cụ thể có thể khiến họ mất tiền, chẳng hạn như khi người đi vay không trả được nợ.
  • Các nhà đầu tư mua trái phiếu có liên kết tín dụng thường kiếm được lợi tức cao hơn trên tờ tiền đó để đổi lại họ chấp nhận chịu rủi ro tín dụng cụ thể.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Credit Linked Note (CLN) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here