Coverage Ratio là gì?

Coverage Ratio là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Coverage Ratio

Thông tin về Coverage Ratio

Tên gọi tiếng Anh Coverage Ratio
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Coverage Ratio là gì?
  • Nói chung, tỷ lệ bao phủ là thước đo khả năng trả nợ và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của một công ty.
  • Tỷ lệ bao phủ càng cao thì việc trả lãi cho các khoản nợ hoặc trả cổ tức càng dễ dàng.
  • Tỷ lệ bảo hiểm có nhiều dạng và có thể được sử dụng để giúp xác định các công ty đang trong tình trạng tài chính có khả năng gặp khó khăn.
  • Các tỷ lệ bao phủ phổ biến bao gồm tỷ lệ bao phủ lãi suất, tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ và tỷ lệ bao phủ tài sản.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Coverage Ratio thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here