Coupon Rate là gì?

Coupon Rate là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Coupon Rate

Thông tin về Coupon Rate

Tên gọi tiếng Anh Coupon Rate
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Coupon Rate là gì?
  • Lãi suất phiếu giảm giá là lợi tức danh nghĩa được trả bằng chứng khoán có thu nhập cố định.
  • Khi thị trường tăng và thuận lợi hơn, người nắm giữ phiếu giảm giá sẽ thu được lợi nhuận thấp hơn so với điều kiện thị trường hiện hành vì trái phiếu sẽ không trả nhiều hơn, vì giá trị của nó đã được xác định khi phát hành.
  • Lợi tức đến hạn là khi một trái phiếu được mua trên thị trường thứ cấp và đó là sự chênh lệch trong các khoản thanh toán lãi suất của trái phiếu, có thể cao hơn hoặc thấp hơn lãi suất trái phiếu khi nó được phát hành.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Coupon Rate thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here