Counterparty Risk là gì?

Counterparty Risk là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Counterparty Risk

Thông tin về Counterparty Risk

Tên gọi tiếng Anh Counterparty Risk
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Counterparty Risk là gì?
  • Rủi ro đối tác là khả năng xảy ra hoặc xác suất mà một trong những người tham gia vào giao dịch có thể không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của nó. Rủi ro đối tác có thể tồn tại trong các giao dịch tín dụng, đầu tư và thương mại.
  • Giá trị bằng số của điểm tín dụng của người đi vay phản ánh mức độ rủi ro đối tác đối với người cho vay hoặc chủ nợ.
  • Các nhà đầu tư phải xem xét công ty phát hành chính sách trái phiếu, cổ phiếu hoặc bảo hiểm để đánh giá xem có rủi ro vỡ nợ hay rủi ro đối tác hay không.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Counterparty Risk thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here