Cottage Industry là gì?

Cottage Industry là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Cottage Industry

Thông tin về Cottage Industry

Tên gọi tiếng Anh Cottage Industry
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Cottage Industry là gì?
  • Tiểu thủ công nghiệp là một hoạt động sản xuất nhỏ, thường chạy ra khỏi nhà của một người.
  • Các ngành công nghiệp nông thôn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước đang phát triển.
  • Các ngành tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ cũng là một nguồn việc làm quan trọng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Cottage Industry thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here