Cost-Volume-Profit (CVP) là gì?

Cost-Volume-Profit (CVP) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Cost-Volume-Profit (CVP)

Thông tin về Cost-Volume-Profit (CVP)

Tên gọi tiếng Anh Cost-Volume-Profit (CVP)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Cost-Volume-Profit (CVP) là gì?
  • Phân tích chi phí-khối lượng-lợi nhuận (CVP) là một cách để tìm ra những thay đổi trong chi phí biến đổi và chi phí cố định ảnh hưởng đến lợi nhuận của một công ty như thế nào.
  • Các công ty có thể sử dụng CVP để xem họ cần bán bao nhiêu đơn vị để hòa vốn (trang trải mọi chi phí) hoặc đạt một tỷ suất lợi nhuận tối thiểu nhất định.
  • Phân tích CVP đưa ra một số giả định, bao gồm giá bán, chi phí cố định và biến đổi trên mỗi đơn vị là không đổi.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Cost-Volume-Profit (CVP) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here