Corporate Charter là gì?

15

Điều lệ Công ty là gì?

Điều lệ công ty, còn được gọi là “điều lệ” hoặc “các điều khoản về sự thành lập”, là một tài liệu bằng văn bản do những người sáng lập công ty nộp cho Ngoại trưởng (hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh ở Canada). Nó trình bày chi tiết các thành phần chính của một công ty, chẳng hạn như mục tiêu, cơ cấu và các hoạt động theo kế hoạch. Nếu được nhà nước chấp thuận, công ty trở thành một tập đoàn hợp pháp.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Điều lệ công ty là một tài liệu được nộp cho Bộ trưởng Ngoại giao hoặc cơ quan đăng ký để thành lập một công ty với tư cách là một tập đoàn.
  • Điều lệ công ty phải trình bày chi tiết về quản trị, cơ cấu, mục tiêu, hoạt động cũng như các chi tiết chính khác của công ty.

Tìm hiểu Điều lệ Công ty

Việc tạo ra các điều lệ công ty là bước khởi đầu để xây dựng một công ty mới. Điều lệ công ty báo hiệu sự ra đời của một công ty mới. Sau khi nộp đơn và được chấp thuận, một công ty trở nên hợp pháp và hợp pháp. Tài liệu phải được tạo và nộp trước khi công ty có thể giao dịch với tư cách là một tập đoàn.

Nếu điều lệ công ty không được tạo ra trước khi bắt đầu kinh doanh, chủ sở hữu sẽ tự chịu rủi ro, bao gồm cả việc chịu trách nhiệm cá nhân đối với tất cả các thiệt hại có thể xảy ra và các khoản nợ do doanh nghiệp tạo ra trong thời gian công ty giao dịch kinh doanh mà không có điều lệ công ty hợp pháp.

Điều lệ công ty là một tài liệu thành lập một công ty với tư cách là một tập đoàn ở Hoa Kỳ hoặc Canada và nêu chi tiết về quản trị, cấu trúc, hoạt động của công ty và hơn thế nữa.

Yêu cầu của Điều lệ Công ty

Ở cấp độ cơ bản nhất, điều lệ công ty bao gồm tên công ty, mục đích của nó, cho dù công ty là một tổ chức vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận, địa điểm của công ty, số lượng cổ phiếu được phép phát hành và tên của các bên liên quan đến việc hình thành. Điều lệ công ty được nộp cho thư ký tiểu bang nơi đặt trụ sở của công ty. Thông thường, tiểu bang mà công ty đặt trụ sở sẽ tính phí nộp đơn để xử lý điều lệ công ty.

Một số trang web của chính phủ cung cấp các mẫu cho điều lệ công ty. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chọn tham khảo ý kiến và thuê luật sư kinh doanh khi lập và nộp điều lệ doanh nghiệp để cung cấp các tài liệu và môi trường kinh doanh hợp pháp và thuận lợi hơn.

Nhà nước mà công ty đặt trụ sở chính có các yêu cầu cụ thể liên quan đến các phần của điều lệ công ty. Tùy thuộc vào loại công ty, một số tiểu bang yêu cầu bao gồm “Inc.” hoặc “Hợp nhất”. Điều lệ cũng bao gồm tên của đại lý được ủy quyền. Bất kể địa điểm nào, một công ty phải có một đại lý đã đăng ký được chỉ định, người này đóng vai trò là người nhận ủy quyền các tài liệu pháp lý quan trọng cho công ty.

Các tập đoàn phải cung cấp lý do tại sao chúng được hình thành. Tuyên bố này bao gồm những gì công ty làm, ngành của họ và loại sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp.

Ngoài việc cung cấp một đại lý đã đăng ký được chỉ định, điều lệ công ty cũng phải bao gồm tên và địa chỉ của những người sáng lập, cán bộ công ty và giám đốc ban đầu.

Ngoài ra, các công ty được chỉ định là công ty cổ phần phải cung cấp số lượng cổ phiếu mà công ty có thẩm quyền phát hành và mệnh giá trên mỗi cổ phiếu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia