Convertible Bond là gì?

Convertible Bond là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Convertible Bond

Thông tin về Convertible Bond

Tên gọi tiếng Anh Convertible Bond
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Convertible Bond là gì?
Trái phiếu chuyển đổi

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Convertible Bond thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here