Contingent Value Rights (CVR) là gì?

Contingent Value Rights (CVR) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Contingent Value Rights (CVR)

Thông tin về Contingent Value Rights (CVR)

Tên gọi tiếng Anh Contingent Value Rights (CVR)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Contingent Value Rights (CVR) là gì?
Quyền giá trị độc lập (CVR)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Contingent Value Rights (CVR) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here