Contingent Liability là gì?

Contingent Liability là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Contingent Liability

Thông tin về Contingent Liability

Tên gọi tiếng Anh Contingent Liability
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Contingent Liability là gì?
  • Trách nhiệm pháp lý tiềm tàng là trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như các vụ kiện đang chờ xử lý hoặc các bảo hành sản phẩm tôn trọng.
  • Nếu khoản nợ phải trả có khả năng xảy ra và số tiền có thể được ước tính một cách hợp lý, thì khoản nợ phải trả đó phải được ghi vào sổ sách kế toán của một doanh nghiệp.
  • Các khoản nợ phải trả dự phòng được ghi nhận để đảm bảo rằng báo cáo tài chính là chính xác và đáp ứng các yêu cầu của GAAP hoặc IFRS.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Contingent Liability thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here