Contingent Beneficiary là gì?

Contingent Beneficiary là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Contingent Beneficiary

Thông tin về Contingent Beneficiary

Tên gọi tiếng Anh Contingent Beneficiary
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Contingent Beneficiary là gì?
  • Người thụ hưởng tiềm ẩn là người thụ hưởng tiền thu được hoặc khoản thanh toán nếu người thụ hưởng chính đã qua đời hoặc không thể ở.
  • Người thụ hưởng tiềm ẩn có thể được đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm hoặc tài khoản hưu trí.
  • Nhiều người thụ hưởng ngẫu nhiên có thể được liệt kê trong đó mỗi người thụ hưởng được chỉ định một tỷ lệ phần trăm cụ thể của số tiền, cộng lại lên đến 100%.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Contingent Beneficiary thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here