Contingency là gì?

25

Dự phòng là gì?

Dự phòng là khả năng xảy ra một sự kiện tiêu cực trong tương lai, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, thiên tai, hoạt động lừa đảo, tấn công khủng bố hoặc đại dịch. Năm 2020, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus buộc nhiều nhân viên phải làm việc từ xa. Do đó, các công ty cần thực hiện chiến lược làm việc từ xa. Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp, làm việc từ xa không phải là một lựa chọn, điều này dẫn đến việc thực hiện các biện pháp an toàn nâng cao cho nhân viên và khách hàng để ngăn chặn sự lây lan của vi rút.

Mặc dù có thể chuẩn bị cho các trường hợp dự phòng, nhưng bản chất và phạm vi của các sự kiện tiêu cực như vậy thường không thể biết trước được. Các công ty và nhà đầu tư lập kế hoạch cho các trường hợp dự phòng khác nhau thông qua phân tích và thực hiện các biện pháp bảo vệ.

Trong lĩnh vực tài chính, các nhà quản lý thường cố gắng xác định và lập kế hoạch bằng cách sử dụng các mô hình dự báo cho các trường hợp bất thường mà họ tin rằng có thể xảy ra. Các nhà quản lý tài chính có xu hướng sai lầm về mặt bảo thủ để giảm thiểu rủi ro, giả định kết quả tồi tệ hơn mong đợi một chút. Một kế hoạch dự phòng có thể bao gồm sắp xếp các công việc của công ty để công ty có thể vượt qua những kết quả tiêu cực mà ít gặp khó khăn nhất có thể.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Dự phòng là một sự kiện tiêu cực tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, thiên tai hoặc hoạt động gian lận.
  • Các công ty và nhà đầu tư lập kế hoạch cho các trường hợp dự phòng khác nhau thông qua phân tích và thực hiện các biện pháp bảo vệ.
  • Một kế hoạch dự phòng kỹ lưỡng sẽ giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do sự kiện tiêu cực không lường trước được.
  • Các kế hoạch dự phòng có thể bao gồm việc mua các quyền chọn hoặc bảo hiểm cho các danh mục đầu tư.
  • Các ngân hàng phải dành một tỷ lệ vốn cho các trường hợp tiêu cực, chẳng hạn như suy thoái, để bảo vệ ngân hàng khỏi bị thua lỗ.

Cách thức hoạt động của dự phòng

Để lập kế hoạch cho các khoản dự phòng, các nhà quản lý tài chính cũng có thể thường khuyến nghị dành ra một lượng tiền mặt dự trữ đáng kể để công ty có khả năng thanh khoản tốt, ngay cả khi nó gặp phải tình trạng doanh thu kém hoặc chi phí phát sinh đột xuất. Các nhà quản lý có thể tìm cách chủ động mở các hạn mức tín dụng trong khi công ty đang ở trong tình trạng tài chính mạnh để đảm bảo khả năng tiếp cận vốn vay trong những thời điểm kém thuận lợi. Ví dụ, các vụ kiện tụng đang chờ xử lý sẽ được coi là một trách nhiệm pháp lý tiềm tàng. Các kế hoạch dự phòng thường bao gồm các chính sách bảo hiểm bao gồm các tổn thất có thể phát sinh trong và sau một sự kiện tiêu cực.

Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm có thể không bao gồm tất cả các chi phí hoặc mọi trường hợp. Ví dụ, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh thường không bao gồm các đại dịch mà nhiều doanh nghiệp đã phải gánh chịu do hậu quả của đại dịch coronavirus. Chính phủ Liên bang đã phải can thiệp và thông qua Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) của Coronavirus, cung cấp cứu trợ tài chính cho các doanh nghiệp, gia đình và chính quyền địa phương để ngăn chặn khó khăn kinh tế do đại dịch gây ra. Đặc biệt, Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) đã cung cấp 349 tỷ USD viện trợ cho các doanh nghiệp nhỏ để giúp họ duy trì bảng lương và chi phí của mình.

Các công ty bảo hiểm cũng có thể giới hạn phạm vi bảo hiểm hoặc áp dụng các biện pháp loại trừ đối với một hành động của Chúa, là một sự kiện ngoại sinh, nghĩa là nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, chẳng hạn như lũ lụt hoặc động đất. Ngoài ra, bảo hiểm không thể thay thế những khách hàng đã bị mất vào tay đối thủ cạnh tranh do một sự kiện, đặc biệt nếu đó là vấn đề hệ thống nội bộ chẳng hạn như vi phạm dữ liệu.

Do đó, các doanh nghiệp cần phải có các kế hoạch dự phòng được thiết lập để giúp giảm thiểu doanh thu bị mất và chi phí gia tăng liên quan khi hoạt động kinh doanh bị gián đoạn. Thông thường, các nhà tư vấn kinh doanh được thuê để đảm bảo các kế hoạch dự phòng có tính đến một số lượng lớn các tình huống có thể xảy ra và đưa ra lời khuyên về cách thực hiện kế hoạch tốt nhất.

Các loại kế hoạch dự phòng

Các kế hoạch dự phòng được sử dụng bởi các tập đoàn, chính phủ, nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương, chẳng hạn như Fed. Dự phòng có thể liên quan đến các giao dịch bất động sản, hàng hóa, đầu tư, tỷ giá hối đoái tiền tệ và rủi ro địa chính trị.

Bảo vệ tài sản

Các khoản dự phòng cũng có thể bao gồm các tài sản tiềm tàng, là lợi ích (chứ không phải là tổn thất) tích lũy cho một công ty hoặc cá nhân khi giải quyết một số sự kiện không chắc chắn trong tương lai. Phán quyết thuận lợi trong một vụ kiện hoặc thừa kế sẽ là một ví dụ về tài sản tiềm tàng.

Các kế hoạch dự phòng có thể liên quan đến việc mua các hợp đồng bảo hiểm trả tiền mặt hoặc một khoản phúc lợi nếu một trường hợp bất thường cụ thể xảy ra. Ví dụ, bảo hiểm tài sản có thể được mua để bảo vệ khỏi hỏa hoạn hoặc thiệt hại do gió.

Vị trí đầu tư

Các nhà đầu tư tự bảo vệ mình khỏi các trường hợp dự phòng có thể dẫn đến tổn thất tài chính liên quan đến việc đầu tư. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro khác nhau, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ, thoát khỏi một vị trí ở một mức giá cụ thể. Phòng ngừa rủi ro cũng có thể liên quan đến việc sử dụng các chiến lược quyền chọn, tương tự như mua bảo hiểm, theo đó các chiến lược này kiếm được tiền khi một vị trí đầu tư mất tiền do một sự kiện tiêu cực.

Số tiền kiếm được từ chiến lược quyền chọn bù đắp hoàn toàn hoặc một phần các khoản lỗ từ khoản đầu tư. Tuy nhiên, các chiến lược này đều phải trả giá, thường ở dạng phí bảo hiểm, tức là trả trước bằng tiền mặt.

Các nhà đầu tư cũng sử dụng đa dạng hóa tài sản, là quá trình đầu tư vào nhiều loại hình đầu tư khác nhau. Đa dạng hóa tài sản giúp giảm thiểu rủi ro nếu một loại tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, giảm giá trị.

Tiêm chủng dự phòng

Tiêm chủng dự phòng là một loại kế hoạch dự phòng được sử dụng trong đầu tư có thu nhập cố định. Nó liên quan đến việc người quản lý quỹ chuyển sang vị thế phòng thủ nếu danh mục đầu tư giảm xuống dưới một giá trị xác định trước.

Kinh doanh liên tục và phục hồi

Là một phần của kế hoạch dự phòng cho các thảm họa, chẳng hạn như đại dịch, các công ty cần lập kế hoạch trước để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể hoạt động trong và sau một sự kiện. Loại kế hoạch dự phòng này thường được gọi là kế hoạch liên tục trong kinh doanh (BCP) hoặc kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh.

Thông thường, một nhóm liên tục kinh doanh được thành lập để lập kế hoạch cho bất kỳ trường hợp bất thường nào có thể xảy ra và quản lý tính liên tục và kế hoạch phục hồi trong thời gian gián đoạn. Các doanh nghiệp cần xác định các chức năng kinh doanh quan trọng của mình và thực hiện phân tích về cách một sự kiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động và quy trình của công ty. Kế hoạch dự phòng sẽ bao gồm việc thực hiện khôi phục các chức năng kinh doanh quan trọng như hệ thống, sản xuất và quyền truy cập của nhân viên vào công nghệ như máy tính.

Ví dụ, một kế hoạch dự phòng cho đại dịch sẽ bao gồm việc phát triển một chiến lược làm việc từ xa để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và cung cấp cho nhân viên khả năng tiếp cận công việc của họ một cách an toàn. Do đó, các công ty sẽ cần đầu tư vào công nghệ, có thể bao gồm cung cấp máy tính xách tay và quyền truy cập hội nghị truyền hình cho nhân viên, tạo bộ lưu trữ dữ liệu dựa trên đám mây và tạo điều kiện truy cập vào các giao tiếp toàn công ty như email và dữ liệu nội bộ.

An ninh mạng

Với bất kỳ loại thảm họa nào, tội phạm mạng thường cố gắng lợi dụng khủng hoảng để xâm nhập vào hệ thống của công ty và đánh cắp dữ liệu hoặc làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Các kế hoạch dự phòng được sử dụng để phác thảo các quy trình cho các nhóm an ninh mạng nhằm bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa và các cuộc tấn công độc hại.

Cân nhắc đặc biệt

Một kế hoạch dự phòng cũng nên chuẩn bị cho việc mất tài sản trí tuệ do trộm cắp hoặc phá hủy. Do đó, các bản sao lưu của các tệp và chương trình máy tính quan trọng, cũng như các bằng sáng chế quan trọng của công ty, nên được duy trì ở một vị trí an toàn bên ngoài cơ sở. Các kế hoạch dự phòng cần chuẩn bị cho khả năng xảy ra rủi ro hoạt động, trộm cắp và gian lận. Một công ty nên có một phản ứng quan hệ công chúng khẩn cấp liên quan đến các sự kiện có thể xảy ra có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và khả năng hoạt động kinh doanh của công ty.

Cách thức tổ chức lại công ty sau một sự kiện tiêu cực nên được đưa vào kế hoạch dự phòng. Nó nên có các thủ tục nêu rõ những việc cần làm để đưa công ty trở lại hoạt động bình thường và hạn chế thêm bất kỳ thiệt hại nào từ sự kiện này. Ví dụ, công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald đã có thể hoạt động trở lại chỉ trong hai ngày sau khi bị tê liệt bởi vụ tấn công khủng bố 11/9 do đã có sẵn một kế hoạch dự phòng toàn diện.

Lợi ích của Kế hoạch Dự phòng

Một kế hoạch dự phòng kỹ lưỡng sẽ giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do sự kiện tiêu cực không lường trước được. Ví dụ, một công ty môi giới có thể có một máy phát điện dự phòng để đảm bảo rằng các giao dịch có thể được thực hiện trong trường hợp mất điện, ngăn ngừa tổn thất tài chính có thể xảy ra. Một kế hoạch dự phòng cũng có thể làm giảm nguy cơ xảy ra thảm họa quan hệ công chúng. Một công ty truyền đạt hiệu quả cách điều hướng và phản hồi các sự kiện tiêu cực sẽ ít bị tổn hại về danh tiếng hơn.

Một kế hoạch dự phòng thường cho phép một công ty bị ảnh hưởng bởi một sự kiện tiêu cực tiếp tục hoạt động. Ví dụ: một công ty có thể có một điều khoản dành cho các hành động công nghiệp có thể xảy ra, chẳng hạn như đình công, do đó các nghĩa vụ đối với khách hàng không bị ảnh hưởng. Các công ty có sẵn kế hoạch dự phòng có thể có được tỷ lệ bảo hiểm và khả dụng tín dụng tốt hơn vì chúng được coi là giảm thiểu rủi ro kinh doanh.

Ví dụ về Kế hoạch dự phòng

Do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc Đại suy thoái, các quy định đã được thực hiện yêu cầu các bài kiểm tra căng thẳng của ngân hàng phải được thực hiện để kiểm tra cách thức một ngân hàng có thể xử lý các trường hợp dự phòng tiêu cực khác nhau. Các bài kiểm tra căng thẳng dự đoán ngân hàng sẽ mất bao nhiêu – nếu một sự kiện kinh tế tiêu cực xảy ra – để xác định xem ngân hàng có đủ vốn hoặc quỹ dành riêng để tồn tại sau sự kiện đó hay không.

Các ngân hàng được yêu cầu phải có trong tay một tỷ lệ dự trữ vốn cụ thể, tùy thuộc vào tổng tài sản có trọng số rủi ro (RWA). Những tài sản này, thường là các khoản cho vay, có các trọng số rủi ro khác nhau được áp dụng cho chúng. Ví dụ: danh mục đầu tư thế chấp của ngân hàng có thể nhận được tỷ trọng 50%, nghĩa là ngân hàng – trong một kịch bản tiêu cực – phải có đủ vốn được định giá bằng 50% tổng số dư nợ cho vay cầm cố.

Vốn, được gọi là vốn cấp 1, có thể bao gồm vốn cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông và lợi nhuận giữ lại, là khoản tiết kiệm tích lũy từ lợi nhuận của những năm trước. Mặc dù có nhiều thành phần khác nhau đi vào yêu cầu tỷ lệ vốn cấp, tỷ lệ này phải ít nhất là 6% trên tổng tài sản có trọng số rủi ro.

Hãy giả sử như một ví dụ, Ngân hàng XYZ có 3 triệu đô la lợi nhuận giữ lại và 4 triệu đô la vốn chủ sở hữu của cổ đông, có nghĩa là tổng vốn cấp 1 là 7 triệu đô la. Ngân hàng XYZ có tài sản trọng số rủi ro là 70 triệu đô la. Do đó, tỷ lệ vốn cấp 1 của ngân hàng là 10% (7 triệu USD / 70 triệu USD). Vì yêu cầu vốn là 6%, nên ngân hàng được coi là có vốn hóa tốt khi so với mức yêu cầu tối thiểu.

Tất nhiên, chúng ta sẽ không biết liệu kế hoạch dự phòng của ngành ngân hàng có phù hợp hay không cho đến khi một cuộc suy thoái khác xảy ra, đây là một hạn chế của những kế hoạch này vì rất khó để lập kế hoạch cho mọi trường hợp dự phòng.

Câu hỏi thường gặp về dự phòng

Tại sao Kế hoạch Dự phòng Môi trường lại Quan trọng?

Các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tai nạn môi trường – đặc biệt là sự cố tràn vật liệu nguy hiểm – phải luôn có kế hoạch chi tiết các hành động ứng phó của họ. Chuẩn bị sẵn sàng có thể giúp giảm thiểu tổng thiệt hại gây ra cho môi trường, giảm thiểu chi phí liên quan đến tai nạn và hạn chế trách nhiệm pháp lý.

Bảng dự phòng là gì?

Trong thống kê, bảng dự phòng được sử dụng để hiển thị dữ liệu của các biến về tần suất. Chúng thường được sử dụng trong cả nghiên cứu khảo sát và nghiên cứu khoa học.

Lý thuyết Dự phòng là gì?

Lý thuyết dự phòng là một cách tiếp cận để quản lý đề xuất cách tốt nhất để điều hành một tổ chức là phụ thuộc, hoặc tùy thuộc vào tình huống cụ thể đó. Nói cách khác, một phong cách quản lý cụ thể có thể hoạt động tốt ở một công ty và thất bại hoàn toàn ở một công ty khác.

Dự phòng Thẩm định là gì?

Trong bất động sản, dự phòng thẩm định là một điều khoản cho phép người mua nhà từ bỏ hợp đồng mua bán của họ nếu một ngôi nhà được thẩm định với giá thấp hơn giá mua. Về lý thuyết, việc thẩm định xác định giá trị thị trường hợp lý của căn nhà.

Dự phòng Kiểm tra Nhà là gì?

Dự phòng cho việc kiểm tra nhà là một điều khoản cho phép người mua được kiểm tra nhà trước khi mua. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra, người mua có thể rút lui khỏi việc bán hoặc thương lượng về việc sửa chữa.

Dự phòng Khoản vay là gì?

Một khoản dự phòng cho khoản vay, còn được gọi là khoản dự phòng thế chấp hoặc tài chính, là một điều khoản cho phép người mua hoàn lại tiền mua hàng nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình phê duyệt khoản vay.

Phí Dự phòng cho Luật sư là gì?

Phí dự phòng cho luật sư là số tiền họ nhận được như một khoản thanh toán chỉ khi vụ kiện thắng kiện. Nói chung, luật sư tính tỷ lệ phí dự phòng từ 33% đến 40%.

Điểm mấu chốt

Dự phòng là một sự kiện hoặc tình huống tiêu cực có thể xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như đại dịch toàn cầu, thảm họa thiên nhiên hoặc tấn công khủng bố. Bằng cách thiết kế các kế hoạch có tính đến các trường hợp dự phòng, các công ty, chính phủ và cá nhân có thể hạn chế thiệt hại do những sự kiện đó gây ra.

Nguồn tham khảo: investmentopedia