Consumer Surplus là gì?

11

Thặng dư tiêu dùng là gì?

Thặng dư tiêu dùng là một phép đo kinh tế về lợi ích của người tiêu dùng. Thặng dư tiêu dùng xảy ra khi giá mà người tiêu dùng trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ thấp hơn giá họ sẵn sàng trả. Đó là thước đo lợi ích bổ sung mà người tiêu dùng nhận được vì họ đang trả ít hơn cho thứ gì đó so với những gì họ sẵn sàng trả.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thặng dư tiêu dùng xảy ra khi giá mà người tiêu dùng trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ thấp hơn giá họ sẵn sàng trả.
  • Thặng dư của người tiêu dùng dựa trên lý thuyết kinh tế về mức thỏa dụng cận biên, là sự thỏa mãn bổ sung mà người tiêu dùng thu được từ một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ khác.
  • Thặng dư của người tiêu dùng luôn tăng khi giá hàng hóa giảm và giảm khi giá hàng hóa tăng.
1:40

Thặng dư của người tiêu dùng

Hiểu thặng dư của người tiêu dùng

Khái niệm thặng dư tiêu dùng được phát triển vào năm 1844 để đo lường lợi ích xã hội của hàng hóa công cộng như đường quốc lộ, kênh rạch và cầu cống. Nó đã là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kinh tế phúc lợi và việc xây dựng chính sách thuế của các chính phủ.

Thặng dư của người tiêu dùng dựa trên lý thuyết kinh tế về mức thỏa dụng cận biên, là sự thỏa mãn bổ sung mà người tiêu dùng thu được từ một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Tiện ích mà một hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp khác nhau giữa các cá nhân dựa trên sở thích cá nhân của họ.

Thông thường, người tiêu dùng càng có nhiều hàng hóa hoặc dịch vụ thì họ càng ít sẵn sàng chi tiêu cho nhiều thứ đó hơn do tiện ích cận biên giảm dần hoặc lợi ích bổ sung mà họ nhận được. Thặng dư tiêu dùng xảy ra khi người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn cho một sản phẩm nhất định so với giá thị trường hiện tại.

Nhiều nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi thặng dư tiêu dùng khi họ định giá.

Đo lường thặng dư của người tiêu dùng

Đường cầu là một biểu diễn đồ họa được sử dụng để tính thặng dư của người tiêu dùng. Nó cho thấy mối quan hệ giữa giá của một sản phẩm và lượng cầu của sản phẩm ở mức giá đó, với giá được vẽ trên trục y của đồ thị và lượng cầu được vẽ trên trục x. Do quy luật thỏa dụng cận biên giảm dần, đường cầu dốc xuống.

Thặng dư của người tiêu dùng được đo bằng diện tích bên dưới đường cầu dốc xuống hoặc số tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng chi cho một số lượng nhất định của một hàng hóa và cao hơn giá thị trường thực tế của hàng hóa, được mô tả bằng một đường ngang vẽ giữa y – trục và đường cầu. Thặng dư tiêu dùng có thể được tính trên cơ sở cá nhân hoặc tổng hợp, tùy thuộc vào việc đường cầu là riêng lẻ hay tổng hợp.

Phúc lợi kinh tế còn được gọi là thặng dư cộng đồng, hoặc tổng thặng dư của người tiêu dùng và người sản xuất.

Thặng dư của người tiêu dùng luôn tăng khi giá hàng hóa giảm và giảm khi giá hàng hóa tăng. Ví dụ: giả sử người tiêu dùng sẵn sàng trả 50 đô la cho đơn vị đầu tiên của sản phẩm A và 20 đô la cho đơn vị thứ 50. Nếu 50 chiếc được bán với giá 20 đô la mỗi chiếc, thì 49 chiếc được bán với giá thặng dư của người tiêu dùng, giả sử đường cầu không đổi.

Thặng dư của người tiêu dùng bằng không khi cầu đối với hàng hóa co giãn hoàn toàn. Nhưng cầu hoàn toàn không co giãn khi thặng dư của người tiêu dùng là vô hạn.

Ví dụ về Thặng dư của người tiêu dùng

Thặng dư của người tiêu dùng là lợi ích hoặc cảm giác tốt khi nhận được một giao dịch tốt. Ví dụ: giả sử bạn đã mua một vé máy bay cho chuyến bay đến Disney World trong tuần nghỉ học với giá 100 đô la, nhưng bạn đã mong đợi và sẵn sàng trả 300 đô la cho một vé. 200 đô la thể hiện thặng dư tiêu dùng của bạn.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp biết cách biến thặng dư của người tiêu dùng thành thặng dư của người sản xuất hoặc vì lợi ích của họ. Trong ví dụ của chúng tôi, giả sử hãng hàng không nhận ra thặng dư của bạn và khi lịch gần đến tuần nghỉ học sẽ tăng giá vé của hãng lên 300 đô la mỗi chuyến.

Hãng hàng không biết rằng nhu cầu đi du lịch đến Disney World trong tuần nghỉ học sẽ tăng đột biến và người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn. Vì vậy, bằng cách tăng giá vé, các hãng hàng không đang lấy thặng dư của người tiêu dùng và biến nó thành thặng dư của nhà sản xuất hoặc lợi nhuận bổ sung.

Nguồn tham khảo: investmentopedia