Consumer Surplus là gì?

Consumer Surplus là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Consumer Surplus

Thông tin về Consumer Surplus

Tên gọi tiếng Anh Consumer Surplus
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Consumer Surplus là gì?
  • Thặng dư tiêu dùng xảy ra khi giá mà người tiêu dùng trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ thấp hơn giá họ sẵn sàng trả.
  • Thặng dư của người tiêu dùng dựa trên lý thuyết kinh tế về mức độ thỏa dụng cận biên, là sự thỏa mãn bổ sung mà người tiêu dùng thu được từ thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Thặng dư tiêu dùng luôn tăng khi giá hàng hóa giảm và giảm khi giá hàng hóa tăng.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Consumer Surplus thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here