Hàng tuần, Tổ chức tư vấn đầu tư Investor’s Intelligence tại New Rochelle, New York tiến hành thăm dò ý kiên của các chuyên gia tư vấn đầu tư. Kết quẩ thăm dò được công bố cho thấy các chuyên gia này đang kỳ vọng thị trường sẻ tăng, giảm hay sắp điều chỉnh (là những người kỳ vọng thị trường tăng nhưng vẫn nghĩ rằng sẽ suy giảm trong ngắn hạn). Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm thể hiện sự tương quan giữa số chuyên gia tư vấn cho rằng thị trường lên/xuống.

Cách sử dụng BULL/BEAR Ratio

Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm là một chỉ báo tâm lý thị trường. Tiến sỹ Martin Zweig đã tóm tắt các chỉ báo tâm lý thị trường trong cuốn Winning on Wall Street rang “Hãy cẩn thận khi tâm lý đám đông đang nghiêng quá mức về cùng một hướng”. Sự lạc quan quá mức của đám đông và thậm chí của các chuyên gia gần như luôn trùng hợp với thời điểm thị trường lặp đỉnh. Ngược lại, sự bi quan quá mức gần như luôn diễn ra cùng lúc với thời điểm thị trường tạo đáy.

Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm cao báo hiệu thị trường có thế giảm (do có quá nhiều người kỳ vọng thị trường tăng) và Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm thấp báo hiệu thị trường có thể tăng (do có quá ít người kỳ vọng thị trường tăng). Trong hầu hết các trường hợp, các Tỳ lệ quá cao/quá thấp trùng hợp với các đỉnh/đáy của thị trường, số liệu quá khứ cho thấy giá trị chỉ báo trên 60% thể hiện tâm lý lạc quan quá mức (báo hiệu thị trường có thể giảm) và dưới 40% thể hiện tâm lý bi quan quá mức (báo hiệu thị trường có thể tăng).

Ví dụ BULL/BEAR Ratio

Hình 57 biểu thị Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm và chi số s&p 500. Các chuyên gia tư vấn lạc quan quá mức tại đỉnh A và bi quan quá mức tại đáy B của thị trường.

Cách tính

BULL/BEAR Ratio

Tỷ lệ Dự báo Tăng/Giảm được tính bằng cách lấy số chuyên gia cho rằng thị trường tăng chia cho tổng của số chuyên gia cho rằng thị trường tăng và số chuyên gia cho rằng thị trường giảm (như trong công thức bên dưới và Bảng 14). Chỉ báo này không tính đến số chuyên gia có ý kiến khác.

bull0bear

chi-bao-bull-bear-ratio-la-gi

chi-bao-bull-bear-ratio-la-gi-2

Tham khảo: vietstock

Tìm hiểu thêm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here