Home Kiến Thức Kinh Tế Học Cash Equivalents là gì?

Cash Equivalents là gì?

0

Các khoản tương đương tiền là gì?

Các khoản tương đương tiền là các chứng khoán đầu tư dùng để đầu tư ngắn hạn; chúng có chất lượng tín dụng cao và có tính thanh khoản cao.

Các khoản tương đương tiền, còn được gọi là “tiền và các khoản tương đương”, là một trong ba loại tài sản chính trong đầu tư tài chính, cùng với cổ phiếu và trái phiếu. Những chứng khoán này có rủi ro thấp, lợi nhuận thấp và bao gồm tín phiếu kho bạc của chính phủ Hoa Kỳ, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, chấp nhận của chủ ngân hàng, thương phiếu doanh nghiệp và các công cụ thị trường tiền tệ khác.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các khoản tương đương tiền là tổng giá trị tiền mặt hiện có bao gồm các khoản tương tự như tiền mặt; tiền và các khoản tương đương tiền phải là tài sản lưu động.
  • Tiền hoặc các khoản tương đương tiền kết hợp của một công ty luôn được thể hiện ở dòng trên cùng của bảng cân đối kế toán vì những tài sản này là những tài sản có tính thanh khoản cao nhất.
  • Cùng với cổ phiếu và trái phiếu, tiền và các khoản tương đương tiền tạo thành ba loại tài sản chính trong tài chính.
  • Các chứng khoán có rủi ro thấp này bao gồm T-bill của chính phủ Hoa Kỳ, CD ngân hàng, các khoản chấp nhận của chủ ngân hàng, thương phiếu doanh nghiệp và các công cụ thị trường tiền tệ khác.
  • Có tiền và các khoản tương đương tiền nói lên tình hình hoạt động của công ty, vì nó phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty.
0:57

Các khoản tương đương tiền

Tìm hiểu các khoản tương đương tiền

Các khoản tương đương tiền cũng đóng vai trò là một trong những chỉ số sức khỏe quan trọng nhất của hệ thống tài chính của một công ty. Các nhà phân tích cũng có thể ước tính xem việc đầu tư vào một công ty cụ thể có tốt hay không thông qua khả năng tạo ra tiền và các khoản tương đương tiền vì nó phản ánh cách một công ty có thể thanh toán các hóa đơn trong một khoảng thời gian ngắn. Các công ty có lượng lớn tiền và các khoản tương đương tiền là mục tiêu chính của các công ty lớn hơn đang có kế hoạch mua lại các công ty nhỏ hơn.

Có năm loại tương đương tiền: Tín phiếu kho bạc, thương phiếu, chứng khoán thị trường, quỹ thị trường tiền tệ và trái phiếu chính phủ ngắn hạn.

Tín phiếu kho bạc

Tín phiếu kho bạc thường được gọi là “T-bill.” Đây là loại chứng khoán do Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phát hành. Khi phát hành cho các công ty, các công ty về cơ bản cho chính phủ vay tiền. Tín phiếu được bán từ tối thiểu là 100 đô la đến tối đa 5 triệu đô la. Họ không phải trả lãi suất nhưng được cung cấp với giá chiết khấu. Lợi tức của tín phiếu T là sự chênh lệch giữa giá mua và giá trị mua lại.

Giấy tờ thương mại

Các thương phiếu được các công ty lớn sử dụng để nhận tiền trả cho các nghĩa vụ nợ ngắn hạn giống như bảng lương của các tập đoàn. Họ được hỗ trợ bởi các ngân hàng phát hành hoặc các công ty hứa hẹn sẽ hoàn thành và thanh toán số tiền mặt vào ngày đáo hạn được chỉ định được cung cấp trên giấy bạc.

Chứng khoán thị trường

Chứng khoán thị trường là các tài sản và công cụ tài chính có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt và do đó có tính thanh khoản rất cao. Chứng khoán thị trường có tính thanh khoản vì thời gian đáo hạn có xu hướng diễn ra trong vòng một năm hoặc ít hơn và tỷ lệ mà chúng có thể được giao dịch có ảnh hưởng tối thiểu đến giá cả.

Tiên TẠO niêm vui

Các quỹ thị trường tiền tệ giống như tài khoản séc trả lãi suất cao hơn do tiền gửi. Các quỹ thị trường tiền tệ cung cấp một công cụ hữu hiệu và hiệu quả cho các công ty và tổ chức để quản lý tiền của họ vì chúng có xu hướng ổn định hơn so với các loại quỹ khác như quỹ tương hỗ. Giá cổ phiếu của nó luôn không đổi và liên tục ở mức $ 1 mỗi cổ phiếu.

Trái phiếu Chính phủ Ngắn hạn

Trái phiếu chính phủ ngắn hạn được cung cấp bởi các chính phủ để tài trợ cho các dự án của chính phủ. Chúng được phát hành bằng đồng nội tệ của đất nước. Các nhà đầu tư xem xét các rủi ro chính trị, rủi ro lãi suất và lạm phát khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

Các công ty thường tích trữ tiền và các khoản tương đương tiền để kiếm lãi từ quỹ trong khi chờ sử dụng.

Các khoản tương đương tiền được sử dụng để làm gì

Có một số lý do khiến một công ty có thể lưu trữ vốn của họ dưới dạng tương đương tiền. Một, chúng là một phần của vốn lưu động ròng của công ty (tài sản lưu động trừ đi nợ ngắn hạn), được sử dụng để mua hàng tồn kho, trang trải chi phí hoạt động và thực hiện các giao dịch mua khác. Chúng cũng cung cấp một bước đệm để công ty nhanh chóng chuyển đổi sang tiền mặt nếu thời gian trở nên khó khăn. Cuối cùng, chúng có thể được sử dụng để tài trợ cho một vụ mua lại.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Cash Dividend là gì?
Next article Cash Flow là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.