Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Capitalization là gì?

Viết hoa là gì?

Vốn hóa là một phương pháp kế toán trong đó chi phí được tính vào giá trị của tài sản và được tính trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó, thay vì được sử dụng trong kỳ mà chi phí đã phát sinh ban đầu. Ngoài cách sử dụng này, vốn hóa thị trường đề cập đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá cổ phiếu, là thước đo tổng giá trị thị trường của một công ty.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trong kế toán, vốn hóa cho phép một tài sản bị khấu hao trong suốt thời gian sử dụng của nó — xuất hiện trên bảng cân đối kế toán hơn là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  • Trong tài chính, vốn hóa đề cập đến giá trị sổ sách hoặc tổng nợ và vốn chủ sở hữu của một công ty.
  • Giá trị vốn hóa thị trường là giá trị đô la của cổ phiếu đang lưu hành của một công ty và được tính bằng giá thị trường hiện tại nhân với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
1:45

viết hoa

Hiểu viết hoa

Trong kế toán, vốn hóa là một quy tắc kế toán được sử dụng để ghi nhận một khoản chi tiền mặt như một tài sản trên bảng cân đối kế toán, chứ không phải là một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Trong tài chính, vốn hóa là một đánh giá định lượng về cấu trúc vốn của một doanh nghiệp. Ở đây nó đề cập đến chi phí vốn dưới dạng cổ phiếu của công ty, nợ dài hạn và lợi nhuận giữ lại.

Các kiểu viết hoa

Có hai loại vốn hóa chính, một trong số đó được áp dụng trong kế toán và loại còn lại được áp dụng trong tài chính.

Kế toán

Trong kế toán, nguyên tắc khớp lệnh yêu cầu các công ty phải ghi nhận các khoản chi phí trong cùng kỳ kế toán phát sinh doanh thu liên quan. Ví dụ, đồ dùng văn phòng thường được tiêu tốn trong kỳ khi chúng phát sinh vì chúng dự kiến sẽ được tiêu thụ trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số thiết bị văn phòng lớn hơn có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong nhiều kỳ kế toán.

Những mặt hàng này là tài sản cố định, chẳng hạn như máy tính, ô tô và các tòa nhà văn phòng. Nguyên giá của các khoản mục này được ghi nhận trên sổ cái như nguyên giá của tài sản. Do đó, những chi phí này được cho là được vốn hóa chứ không phải chi phí bỏ ra.

Tài sản vốn hóa không được sử dụng hết vào thu nhập trong kỳ kế toán hiện tại. Một công ty có thể thực hiện một khoản mua sắm lớn nhưng chi phí trong nhiều năm, tùy thuộc vào loại tài sản, nhà máy hoặc thiết bị liên quan.

Khi tài sản được sử dụng hết theo thời gian để tạo ra doanh thu cho công ty, một phần chi phí được phân bổ cho mỗi kỳ kế toán. Quá trình này được gọi là khấu hao (hoặc khấu hao tài sản vô hình).

Đối với thiết bị cho thuê, vốn hóa là việc chuyển đổi từ thuê hoạt động sang thuê vốn bằng cách phân loại tài sản thuê là tài sản mua, được đưa vào bảng cân đối kế toán như một phần tài sản của công ty.

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) đã ban hành Bản cập nhật Chuẩn mực Kế toán (ASU) mới vào năm 2016 yêu cầu tất cả các hợp đồng thuê trên mười hai tháng phải được vốn hóa thành tài sản và được ghi nhận như một khoản nợ phải trả trên sổ sách của bên thuê, để thể hiện một cách công bằng cả quyền và nghĩa vụ của hợp đồng thuê.

Tài chính

Một khía cạnh khác của vốn hóa đề cập đến cấu trúc vốn của công ty. Vốn hóa có thể đề cập đến giá vốn theo giá trị ghi sổ, là tổng nợ dài hạn, cổ phiếu và lợi nhuận giữ lại của một công ty. Giá trị thay thế cho giá trị sổ sách là giá trị thị trường.

Giá vốn theo giá trị thị trường phụ thuộc vào giá cổ phiếu của công ty. Nó được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của công ty với số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Nếu tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 1 tỷ và cổ phiếu hiện có giá 10 đô la thì giá trị vốn hóa thị trường là 10 tỷ đô la. Các công ty có giá trị vốn hóa thị trường cao được gọi là các công ty có giá trị vốn hóa lớn.

Một công ty có thể bị thừa vốn hoặc thiếu vốn. Tình trạng thiếu vốn xảy ra khi thu nhập không đủ để trang trải chi phí vốn, chẳng hạn như trả lãi cho trái chủ hoặc trả cổ tức cho cổ đông. Việc thừa vốn xảy ra khi không cần vốn bên ngoài vì lợi nhuận cao và thu nhập bị đánh giá thấp.

Cân nhắc đặc biệt

Nói chung, một công ty sẽ đặt “ngưỡng vốn hóa”. Bất kỳ khoản chi tiền mặt nào vượt quá số tiền đó sẽ được vốn hóa nếu nó phù hợp. Các công ty sẽ đặt ngưỡng vốn hóa của riêng họ vì tính trọng yếu thay đổi theo quy mô công ty và ngành. Ví dụ: một cửa hàng mom-and-pop tại địa phương có thể có ngưỡng vốn hóa 500 đô la, trong khi một công ty công nghệ toàn cầu có thể đặt ngưỡng vốn hóa ở mức 10.000 đô la.

Báo cáo tài chính có thể bị điều chỉnh khi một chi phí bị vốn hóa hoặc chi phí sai. Nếu chi phí được chi sai cách, thu nhập ròng trong giai đoạn hiện tại sẽ thấp hơn so với bình thường. Công ty cũng sẽ nộp thuế thấp hơn trong giai đoạn hiện tại. Nếu một chi phí được vốn hóa không chính xác, thu nhập ròng trong kỳ hiện tại sẽ cao hơn so với bình thường. Ngoài ra, tài sản trên bảng cân đối kế toán sẽ bị phóng đại quá mức.

Vốn hóa có nghĩa là gì trong kế toán?

Vốn hóa là một quy tắc kế toán được sử dụng để ghi nhận một khoản chi tiền mặt như một tài sản trên bảng cân đối kế toán — chứ không phải là một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nguyên giá của tài sản cố định, chẳng hạn như máy vi tính, ô tô và tòa nhà văn phòng, được ghi nhận trên sổ cái như nguyên giá của tài sản và không được chi toàn bộ vào thu nhập trong kỳ kế toán hiện tại. Những chi phí này được cho là được vốn hóa, không được tiêu tốn.

Vốn hóa ảnh hưởng đến thiết bị cho thuê như thế nào?

Đối với thiết bị cho thuê, vốn hóa là việc chuyển đổi từ thuê hoạt động sang thuê vốn bằng cách phân loại tài sản thuê là tài sản mua, được đưa vào bảng cân đối kế toán như một phần tài sản của công ty. Các hợp đồng thuê trên mười hai tháng phải được vốn hóa thành tài sản và được ghi nhận như một khoản nợ phải trả trên sổ sách của bên thuê.

Vốn hóa có nghĩa là gì trong tài chính?

Trong tài chính, vốn hóa là một đánh giá định lượng về cấu trúc vốn của một doanh nghiệp. Ở đây, nó có thể đề cập đến giá vốn theo giá trị sổ sách, là tổng nợ dài hạn, cổ phiếu và lợi nhuận giữ lại của một công ty. Sự thay thế cho giá trị sổ sách là giá trị thị trường hoặc vốn hóa thị trường.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.