Home Kiến Thức Kinh Tế Học Capital Project là gì?

Capital Project là gì?

0

Dự án vốn là gì?

Dự án vốn là một dự án đầu tư dài hạn, sử dụng nhiều vốn với mục đích xây dựng, bổ sung hoặc cải thiện tài sản vốn. Các dự án vốn được xác định bởi quy mô lớn và chi phí lớn của chúng so với các khoản đầu tư khác có ít kế hoạch và nguồn lực hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Dự án vốn là một dự án dài hạn thường có giá trị cao nhằm mở rộng, duy trì hoặc cải thiện một phần tài sản quan trọng thuộc sở hữu của công ty.
  • Một dự án vốn khác biệt với các dự án của công ty khác vì nó có quy mô lớn, chi phí cao và cần có kế hoạch đáng kể so với các khoản đầu tư khác.
  • Các dự án vốn thường đề cập đến cơ sở hạ tầng, như đường bộ hoặc đường sắt, hoặc trong trường hợp của một tập đoàn, sự phát triển của một nhà máy sản xuất hoặc văn phòng.

Tìm hiểu các dự án vốn

Một dự án vốn là một dự án mà giá thành của sản phẩm được vốn hóa hoặc khấu hao. Các ví dụ phổ biến nhất về các dự án vốn là các dự án cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường bộ và đập. Ngoài ra, các dự án này bao gồm các tài sản như tàu điện ngầm, đường ống, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, đất đai và các tòa nhà.

Các dự án đội vốn cũng thường xảy ra ở các tập đoàn. Các tập đoàn phân bổ một lượng lớn các nguồn lực (vốn tài chính và nhân lực) để xây dựng hoặc duy trì các tài sản vốn, chẳng hạn như thiết bị hoặc một dự án sản xuất mới. Trong cả hai trường hợp, các dự án vốn thường được lên kế hoạch và thảo luận trong thời gian dài để quyết định phương án thực hiện hiệu quả và nguồn lực nhất.

Ví dụ về các dự án vốn

Đầu tư vốn thường xuyên, chẳng hạn như cơ sở vật chất, cấu trúc hoặc hệ thống mới, có thể cần thiết để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong một công ty hoặc chính phủ. Ví dụ, nếu một công ty muốn xây dựng một nhà kho mới hoặc mua thiết bị sản xuất mới để tăng hiệu quả trên dây chuyền của nhà máy. Để nhận được tài trợ, các dự án vốn có nghĩa vụ phải chứng minh cách thức đầu tư mang lại sự cải tiến (công suất bổ sung), tính năng hữu ích mới hoặc lợi ích (giảm chi phí).

Các dự án vốn phải được quản lý một cách thích hợp, vì chúng đòi hỏi sự cam kết đáng kể về nguồn lực và thời gian của công ty. Dự án giả định rủi ro được tính toán với kỳ vọng rằng tài sản vốn sẽ được đền đáp. Quản lý rủi ro là động lực quan trọng của việc phát triển dự án thành công và cung cấp một dự án vốn.

Một dự án vốn được tài trợ bởi quỹ công thường tìm cách xây dựng, cải tạo hoặc mua thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất và công viên; cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin sẽ được sử dụng như một tài sản công hoặc mang lại lợi ích cho công chúng.

Cân nhắc đặc biệt

Các nguồn tài trợ bổ sung cho các dự án này bao gồm trái phiếu, viện trợ không hoàn lại, các khoản vay ngân hàng, dự trữ tiền mặt hiện có, ngân sách hoạt động của công ty và tài trợ tư nhân. Các dự án này có thể yêu cầu vay nợ để đảm bảo nguồn vốn. Tài chính nợ cũng có thể được yêu cầu cho các cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như cầu. Tuy nhiên, cây cầu không thể bị tịch thu nếu người xây dựng không trả được nợ. Tài trợ bằng nợ đảm bảo rằng nhà tài chính có thể thu hồi vốn nếu nhà xây dựng không trả được nợ.

Các điều kiện kinh tế và những thay đổi về quy định có thể ảnh hưởng đến việc bắt đầu hoặc hoàn thành các dự án vốn, như trong trường hợp Brexit, nguyên nhân dẫn đến việc hủy bỏ hoặc trì hoãn một số dự án ở Anh. Ở Mỹ, Quốc hội chịu trách nhiệm cấp vốn cho các dự án vốn, chẳng hạn như đường xá, đường dây điện, cầu và đập.

Nguồn tham khảo: investmentopedia