Home Kiến Thức Kinh Tế Học Callable Bond là gì?

Callable Bond là gì?

0

Trái phiếu có thể gọi được là gì?

Trái phiếu có thể gọi lại, còn được gọi là trái phiếu có thể mua lại, là trái phiếu mà công ty phát hành có thể mua lại trước khi nó đến ngày đáo hạn đã nêu. Trái phiếu có thể gọi được cho phép công ty phát hành thanh toán sớm khoản nợ của họ. Một doanh nghiệp có thể chọn gọi trái phiếu của họ nếu lãi suất thị trường giảm xuống, điều này sẽ cho phép họ vay lại với tỷ lệ có lợi hơn. Do đó, trái phiếu có thể gọi được bù đắp cho các nhà đầu tư về tiềm năng đó vì chúng thường đưa ra mức lãi suất hấp dẫn hơn hoặc lãi suất phiếu giảm giá do tính chất có thể gọi được của chúng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trái phiếu có thể gọi được là một chứng khoán nợ có thể được nhà phát hành mua lại sớm trước khi đáo hạn theo quyết định của nhà phát hành.
  • Trái phiếu có thể gọi được cho phép các công ty trả nợ sớm và hưởng lợi từ việc giảm lãi suất ưu đãi.
  • Trái phiếu có thể gọi được mang lại lợi ích cho công ty phát hành, và do đó, các nhà đầu tư của những trái phiếu này được đền bù bằng một mức lãi suất hấp dẫn hơn so với những trái phiếu không thể gọi được tương tự khác.
1:19

Trái phiếu có thể gọi được

Cách thức hoạt động của một trái phiếu có thể gọi được

Trái phiếu có thể gọi được là một công cụ nợ trong đó công ty phát hành có quyền trả lại tiền gốc của nhà đầu tư và ngừng thanh toán lãi trước ngày đáo hạn của trái phiếu. Các công ty có thể phát hành trái phiếu để mở rộng quỹ hoặc để trả các khoản vay khác. Nếu họ kỳ vọng lãi suất thị trường giảm, họ có thể phát hành trái phiếu dưới dạng có thể gọi được, cho phép họ mua lại sớm và đảm bảo các khoản tài chính khác với lãi suất thấp hơn. Việc chào bán trái phiếu sẽ nêu rõ các điều khoản về thời điểm công ty có thể thu hồi giấy ghi chú.

Trái phiếu có thể gọi – có thể mua lại – thường được gọi với giá trị cao hơn một chút so với mệnh giá của khoản nợ. Trái phiếu được gọi càng sớm trong vòng đời của trái phiếu thì giá trị gọi của trái phiếu càng cao. Ví dụ: một trái phiếu đáo hạn vào năm 2030 có thể được gọi vào năm 2020. Nó có thể hiển thị giá có thể gọi là 102. Giá này có nghĩa là nhà đầu tư nhận được 1,020 đô la cho mỗi 1.000 đô la theo mệnh giá khoản đầu tư của họ. Trái phiếu cũng có thể quy định rằng giá cuộc gọi sớm giảm xuống 101 sau một năm.

Các loại trái phiếu có thể gọi được

Trái phiếu có thể gọi được có nhiều biến thể. Việc mua lại tùy chọn cho phép công ty phát hành mua lại trái phiếu của mình theo các điều khoản khi trái phiếu được phát hành. Tuy nhiên, không phải tất cả các trái phiếu đều có thể gọi được. Trái phiếu kho bạc và trái phiếu kho bạc là không thể gọi được, mặc dù có một vài trường hợp ngoại lệ.

Hầu hết các trái phiếu đô thị và một số trái phiếu công ty đều có thể gọi được. Trái phiếu đô thị có các tính năng gọi vốn có thể được thực hiện sau một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 10 năm.

Việc mua lại quỹ chìm đòi hỏi công ty phát hành phải tuân thủ một lịch trình đã định trong khi mua lại một phần hoặc toàn bộ khoản nợ của mình. Vào những ngày đã định, công ty sẽ chuyển một phần trái phiếu cho các trái chủ. Quỹ chìm giúp công ty tiết kiệm tiền theo thời gian và tránh phải thanh toán một lần lớn khi đáo hạn. Một quỹ chìm có các trái phiếu được phát hành, theo đó một số trái phiếu trong số đó có thể kêu gọi được công ty trả hết nợ sớm.

Việc mua lại bất thường cho phép công ty phát hành gọi trái phiếu của mình trước khi đáo hạn nếu các sự kiện cụ thể xảy ra, chẳng hạn như nếu dự án được tài trợ cơ bản bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Bảo vệ cuộc gọi đề cập đến khoảng thời gian trái phiếu không thể được gọi. Công ty phát hành phải làm rõ liệu một trái phiếu có thể gọi được hay không và các điều khoản chính xác của quyền chọn mua, bao gồm cả khung thời gian khi trái phiếu có thể được gọi.

Trái phiếu có thể gọi được và lãi suất

Nếu lãi suất thị trường giảm sau khi công ty thả nổi một trái phiếu, công ty có thể phát hành khoản nợ mới, nhận lãi suất thấp hơn trái phiếu có thể gọi ban đầu. Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thứ hai, lãi suất thấp hơn để trả cho trái phiếu có thể gọi được trước đó bằng cách thực hiện tính năng cuộc gọi. Do đó, công ty đã tái cấp vốn bằng cách trả các trái phiếu có thể gọi được có lợi suất cao hơn bằng khoản nợ mới phát hành với lãi suất thấp hơn.

Trả nợ sớm bằng cách thực hiện trái phiếu có thể gọi được giúp tiết kiệm chi phí lãi vay của công ty và tránh cho công ty gặp khó khăn về tài chính trong dài hạn nếu điều kiện kinh tế hoặc tài chính xấu đi.

Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể không thực hiện tốt như công ty khi trái phiếu được gọi. Ví dụ: giả sử một trái phiếu phiếu giảm giá 6% được phát hành và sẽ đáo hạn sau năm năm. Một nhà đầu tư mua trị giá 10.000 đô la và nhận được khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá 6% x 10.000 đô la hoặc 600 đô la hàng năm. Ba năm sau khi phát hành, lãi suất giảm xuống còn 4%, và công ty phát hành gọi là trái phiếu. Trái chủ phải nộp trái phiếu để lấy lại tiền gốc và không phải trả thêm lãi suất nào nữa.

Trong trường hợp này, trái chủ không chỉ mất các khoản thanh toán lãi suất còn lại mà còn không chắc họ có thể khớp với phiếu giảm giá 6% ban đầu. Tình huống này được gọi là rủi ro tái đầu tư. Nhà đầu tư có thể chọn tái đầu tư với lãi suất thấp hơn và mất thu nhập tiềm năng. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư muốn mua một trái phiếu khác, giá của trái phiếu mới có thể cao hơn giá của trái phiếu ban đầu có thể gọi được. Nói cách khác, nhà đầu tư có thể trả giá cao hơn để có lợi suất thấp hơn. Do đó, trái phiếu có thể gọi được có thể không thích hợp cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ổn định và lợi nhuận có thể dự đoán được.

Ưu điểm và Nhược điểm của Trái phiếu có thể gọi được

Trái phiếu có thể gọi được thường trả cho các nhà đầu tư một phiếu giảm giá hoặc lãi suất cao hơn so với trái phiếu không gọi được. Các công ty phát hành các sản phẩm này cũng được hưởng lợi. Nếu lãi suất thị trường giảm xuống thấp hơn lãi suất trả cho các trái chủ, doanh nghiệp có thể gọi điện đến. Sau đó, họ có thể tái cấp vốn cho khoản nợ với lãi suất thấp hơn. Sự linh hoạt này thường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp so với việc sử dụng hình thức cho vay qua ngân hàng.

Tuy nhiên, không phải mọi khía cạnh của trái phiếu có thể gọi được đều thuận lợi. Một công ty phát hành thường sẽ gọi trái phiếu khi lãi suất giảm. Việc kêu gọi này khiến nhà đầu tư phải thay thế khoản đầu tư với tỷ lệ sẽ không mang lại cùng mức thu nhập. Ngược lại, khi lãi suất thị trường tăng, nhà đầu tư có thể tụt lại phía sau khi tiền của họ bị ràng buộc trong một sản phẩm trả lãi suất thấp hơn. Cuối cùng, các công ty phải đưa ra một phiếu giảm giá cao hơn để thu hút các nhà đầu tư. Phiếu thưởng cao hơn này sẽ làm tăng chi phí tổng thể khi thực hiện các dự án hoặc mở rộng mới.

Ưu điểm

  • Trả một phiếu giảm giá hoặc lãi suất cao hơn

  • Nợ do nhà đầu tư tài trợ sẽ linh hoạt hơn đối với tổ chức phát hành

  • Giúp các công ty huy động vốn

  • Tính năng cuộc gọi cho phép thu hồi và tái cấp vốn cho khoản nợ

Nhược điểm

  • Các nhà đầu tư phải thay thế các trái phiếu được gọi là các sản phẩm lãi suất thấp hơn

  • Các nhà đầu tư không thể tận dụng lợi thế khi tỷ giá thị trường tăng

  • Tỷ lệ phiếu giảm giá cao hơn làm tăng chi phí cho công ty

Ví dụ về trái phiếu có thể gọi được

Giả sử Apple Inc. (AAPL) quyết định vay 10 triệu đô la trên thị trường trái phiếu và phát hành trái phiếu phiếu giảm giá 6% với thời hạn đáo hạn trong năm năm. Công ty trả cho các trái chủ của mình 6% x 10 triệu đô la hoặc 600.000 đô la tiền lãi hàng năm.

Ba năm kể từ ngày phát hành, lãi suất giảm 200 điểm cơ bản (bps) xuống còn 4%, khiến công ty mua lại trái phiếu. Theo các điều khoản của hợp đồng trái phiếu, nếu công ty gọi trái phiếu, nó phải trả cho các nhà đầu tư phí bảo hiểm 102 đô la theo mệnh giá. Do đó, công ty trả cho các nhà đầu tư trái phiếu 10,2 triệu đô la, số tiền mà công ty vay từ ngân hàng với lãi suất 4%. Nó phát hành lại trái phiếu với lãi suất phiếu giảm giá 4% và số tiền gốc là 10,2 triệu đô la, giảm khoản thanh toán lãi hàng năm xuống 4% x 10,2 triệu đô la hoặc 408.000 đô la.

Nguồn tham khảo: investmentopedia