Home Kiến Thức Kinh Tế Học Buy and Sell Agreement là gì?

Buy and Sell Agreement là gì?

0

Thỏa thuận Mua và Bán là gì?

Thỏa thuận mua và bán là một hợp đồng ràng buộc pháp lý quy định cách thức chuyển nhượng lại cổ phần của một đối tác trong doanh nghiệp nếu đối tác đó chết hoặc rời khỏi doanh nghiệp. Thông thường, thỏa thuận mua và bán quy định rằng cổ phần có sẵn được bán cho các đối tác còn lại hoặc cho công ty hợp danh.

Thỏa thuận mua và bán còn được gọi là thỏa thuận mua-bán, thỏa thuận mua lại, di chúc kinh doanh hoặc prenup kinh doanh.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các thỏa thuận mua và bán quy định cách thức chuyển nhượng cổ phần kinh doanh của đối tác trong trường hợp đối tác qua đời hoặc ra đi.
  • Các thỏa thuận mua và bán cũng có thể thiết lập một phương pháp xác định giá trị của một doanh nghiệp.
  • Hai thỏa thuận mua và bán phổ biến nhất là mua chéo và mua lại; một số thỏa thuận sẽ kết hợp cả hai.
  • Các thỏa thuận mua chéo cho phép các chủ sở hữu còn lại mua quyền lợi của chủ sở hữu đã qua đời hoặc đã bán.
  • Thỏa thuận mua lại yêu cầu chủ thể kinh doanh mua quyền lợi của chủ sở hữu bán.

Cách thức Hoạt động của Thỏa thuận Mua và Bán

Thỏa thuận mua và bán thường được các công ty sở hữu độc quyền, công ty hợp danh và các công ty đóng cửa sử dụng nhằm nỗ lực chuyển đổi quyền sở hữu một cách suôn sẻ khi mỗi đối tác qua đời, nghỉ hưu hoặc quyết định rời khỏi doanh nghiệp.

Thỏa thuận mua và bán yêu cầu cổ phần của doanh nghiệp được bán cho công ty hoặc các thành viên còn lại của doanh nghiệp theo một công thức xác định trước.

Trong trường hợp người bạn đời chết thì di sản phải đồng ý bán.

Hiểu các Thỏa thuận Mua và Bán

Có hai hình thức thỏa thuận phổ biến:

  • Trong một thỏa thuận mua chéo, các chủ sở hữu còn lại mua cổ phần của doanh nghiệp được bán.
  • Trong một thỏa thuận mua lại, doanh nghiệp mua cổ phần của doanh nghiệp.

Một số đối tác chọn kết hợp cả hai, với một số phần có sẵn để mua bởi các đối tác cá nhân và phần còn lại do đối tác mua.

Để đảm bảo có sẵn nguồn tiền, các đối tác kinh doanh thường mua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các đối tác kia. Trong trường hợp người chết qua đời, số tiền thu được từ hợp đồng bảo hiểm sẽ được sử dụng để mua lợi ích kinh doanh của người quá cố.

Khi một chủ sở hữu duy nhất qua đời, một nhân viên chủ chốt có thể được chỉ định làm người mua hoặc người kế nhiệm.

Các đối tác nên làm việc với cả luật sư và kế toán công được chứng nhận khi soạn thảo thỏa thuận mua và bán.

Những Cân nhắc Chính trong Thỏa thuận Mua và Bán

Thỏa thuận mua và bán được thiết kế để giúp các đối tác quản lý các tình huống khó khăn tiềm ẩn theo cách bảo vệ doanh nghiệp và lợi ích cá nhân và gia đình của họ.

Ví dụ, thỏa thuận có thể hạn chế các chủ sở hữu bán quyền lợi của họ cho các nhà đầu tư bên ngoài mà không có sự chấp thuận của các chủ sở hữu còn lại. Sự bảo vệ tương tự có thể được cung cấp trong trường hợp bạn tình qua đời.

Một thỏa thuận điển hình có thể quy định rằng tiền lãi của một đối tác đã qua đời được bán lại cho doanh nghiệp hoặc các chủ sở hữu còn lại. Điều này ngăn bất động sản bán lãi cho người ngoài.

Ngoài việc kiểm soát quyền sở hữu doanh nghiệp, các thỏa thuận mua và bán còn chỉ ra các phương tiện được sử dụng để đánh giá giá trị cổ phần của một đối tác. Điều này có thể có công dụng bên ngoài câu hỏi mua và bán cổ phiếu. Ví dụ: nếu có tranh chấp giữa các chủ sở hữu về giá trị của công ty hoặc lợi ích của đối tác, các phương pháp định giá có trong hợp đồng mua và bán sẽ được sử dụng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia