Home Kiến Thức Kinh Tế Học Business là gì?

Business là gì?

0

Doanh nghiệp là gì?

Thuật ngữ kinh doanh dùng để chỉ một tổ chức hoặc thực thể dám nghĩ dám làm tham gia vào các hoạt động thương mại, công nghiệp hoặc nghề nghiệp. Doanh nghiệp có thể là các tổ chức vì lợi nhuận hoặc có thể là các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để thực hiện sứ mệnh từ thiện hoặc xa hơn là một mục đích xã hội. Các doanh nghiệp có quy mô từ công ty độc quyền đến các tập đoàn quốc tế và có thể có quy mô từ nhỏ đến lớn.

Thuật ngữ kinh doanh cũng có thể được sử dụng để xác định những nỗ lực và hoạt động của các cá nhân để sản xuất và bán hàng hóa và dịch vụ vì lợi nhuận.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Doanh nghiệp được định nghĩa là một tổ chức hoặc thực thể dám nghĩ dám làm tham gia vào các hoạt động thương mại, công nghiệp hoặc nghề nghiệp.
 • Doanh nghiệp có thể là tổ chức vì lợi nhuận hoặc tổ chức phi lợi nhuận.
 • Các loại hình kinh doanh bao gồm từ công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân độc quyền, tổng công ty và công ty hợp danh.
 • Có những doanh nghiệp hoạt động như những hoạt động nhỏ trong một ngành duy nhất trong khi những doanh nghiệp khác là những hoạt động lớn trải rộng trên nhiều ngành trên thế giới.
 • Apple và Walmart là hai ví dụ về những doanh nghiệp nổi tiếng và thành công.
1:10

Kinh doanh

Hiểu doanh nghiệp

Thuật ngữ kinh doanh có thể mang hai ý nghĩa khác nhau. Đầu tiên đề cập đến một tổ chức hoạt động vì lý do thương mại, công nghiệp hoặc nghề nghiệp. Thực thể thường bắt đầu bằng một khái niệm (ý tưởng) và một cái tên. Nghiên cứu thị trường sâu rộng có thể được yêu cầu để xác định mức độ khả thi của việc chuyển ý tưởng thành một công việc kinh doanh.

Doanh nghiệp thường yêu cầu kế hoạch kinh doanh trước khi bắt đầu hoạt động. Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu chính thức vạch ra các mục tiêu và mục tiêu của công ty. Nó cũng liệt kê các chiến lược và cách nó lên kế hoạch để đạt được những mục tiêu và mục tiêu này để thành công. Kế hoạch kinh doanh hầu như luôn luôn cần thiết khi bạn muốn vay vốn để bắt đầu hoạt động.

Xác định cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng khác cần xem xét. Chủ doanh nghiệp có thể cần phải đảm bảo giấy phép và giấy phép và tuân theo các yêu cầu đăng ký để bắt đầu hoạt động hợp pháp. Các công ty được coi là pháp nhân ở nhiều quốc gia, có nghĩa là doanh nghiệp có thể sở hữu tài sản, nhận nợ và bị kiện ra tòa.

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động với mục đích tạo ra lợi nhuận. Nhưng đó không nhất thiết là một yêu cầu thiết yếu của việc điều hành một doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp có một mục tiêu để thúc đẩy một nguyên nhân nhất định. Như vậy, các đơn vị này được gọi là doanh nghiệp vì lợi nhuận. Các tổ chức không hoạt động dựa trên lợi nhuận được gọi là tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận. Các thực thể này có thể hoạt động như:

 • Tổ chức từ thiện
 • Doanh nghiệp nghệ thuật, văn hóa, giáo dục và giải trí
 • Các nhóm chính trị và vận động
 • Các tổ chức dịch vụ xã hội

Định nghĩa thứ hai về kinh doanh đề cập đến tất cả các hoạt động liên quan đến việc mua bán hàng hóa và dịch vụ. Hoạt động kinh doanh có thể diễn ra ở bất cứ đâu, cho dù đó là trong một cửa hàng thực, trực tuyến hay thậm chí trên lề đường. Bất kỳ ai tiến hành hoạt động kinh doanh để kiếm sống đều phải báo cáo thu nhập này cho Sở Thuế vụ (IRS).

Tên thường là một trong những tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, vì vậy điều quan trọng là chủ doanh nghiệp phải chọn tên một cách khôn ngoan.

Các loại hình kinh doanh

Nhiều doanh nghiệp tự tổ chức xung quanh một số loại hệ thống cấp bậc hoặc bộ máy quan liêu, nơi các vị trí trong công ty đã xác lập vai trò và trách nhiệm. Các cấu trúc phổ biến nhất bao gồm:

 • Quyền sở hữu độc nhất : Như tên gọi cho thấy, quyền sở hữu độc quyền được sở hữu và điều hành bởi một thể nhân duy nhất. Không có sự tách biệt pháp lý giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu, có nghĩa là thuế và các nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp thuộc về chủ sở hữu.
 • Công ty hợp danh : Công ty hợp danh là quan hệ kinh doanh giữa hai hoặc nhiều người cùng hợp tác để tiến hành hoạt động kinh doanh. Mỗi đối tác đóng góp nguồn lực và tiền bạc cho doanh nghiệp và chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ của doanh nghiệp. Các khoản lãi và lỗ được chia được ghi nhận trên tờ khai thuế của từng đối tác.
 • Công ty : Một công ty là một doanh nghiệp trong đó một nhóm người hoạt động cùng nhau như một thực thể duy nhất. Chủ sở hữu thường được gọi là các cổ đông trao đổi xem xét cổ phiếu phổ thông của công ty. Việc hợp nhất một doanh nghiệp giải phóng chủ sở hữu trách nhiệm tài chính của các nghĩa vụ kinh doanh. Một công ty đi kèm với các quy tắc thuế bất lợi cho chủ sở hữu của doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) : Đây là một cấu trúc kinh doanh tương đối mới và lần đầu tiên có mặt ở Wyoming vào năm 1977 và các bang khác vào những năm 1990. Công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các lợi ích thuế chuyển tiếp của một công ty hợp danh với các lợi ích trách nhiệm hữu hạn của một công ty.

Một số dòng lý thuyết liên quan đến sự hiểu biết về quản trị kinh doanh bao gồm hành vi tổ chức, lý thuyết tổ chức và quản lý chiến lược.

Quy mô kinh doanh

Quy mô kinh doanh khác nhau. Các công ty nhỏ do chủ sở hữu điều hành được gọi là doanh nghiệp nhỏ. Chúng thường được điều hành bởi một người hoặc một nhóm nhỏ người. Các công ty này bao gồm nhà hàng gia đình, công ty kinh doanh tại nhà, quần áo, sách và công ty xuất bản, doanh nghiệp dắt chó đi dạo và những người kinh doanh buôn bán. Lợi nhuận nói chung là thấp, nhưng đủ để duy trì hoạt động, miễn là (các) chủ sở hữu doanh nghiệp có thể hoạt động trong lĩnh vực đen đủi.

Các doanh nghiệp quy mô vừa được phân loại là những doanh nghiệp thường kiếm được doanh thu từ 50 triệu đến 1 tỷ đô la. Các công ty này được thành lập nhiều hơn so với các doanh nghiệp nhỏ, với số lượng nhân viên dao động từ 100 đến 999 người. Forbes đã liệt kê Fair Isaac, công ty đứng sau FICO, là nhà tuyển dụng quy mô trung bình hàng đầu tại Hoa Kỳ vào năm 2021. Công ty có hơn 4.000 nhân viên và đạt doanh thu 1,295 tỷ USD vào năm 2020.

Các doanh nghiệp lớn hơn, thường hoạt động như một tập đoàn, là những doanh nghiệp sử dụng hơn 1.000 người và tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ đô la. Họ có thể phát hành cổ phiếu công ty để tài trợ cho các hoạt động. Trong trường hợp này, công ty được giao dịch công khai và có một số hạn chế về báo cáo và hoạt động nhất định, không giống như các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể hoạt động độc lập với các cơ quan quản lý. Các tập đoàn đa quốc gia như General Electric và Walmart là những ví dụ về các tập đoàn.

Các ngành kinh doanh

Một công ty có thể mô tả hoạt động kinh doanh của mình bằng cách truyền đạt ngành mà công ty hoạt động. Ví dụ, kinh doanh bất động sản, kinh doanh quảng cáo hoặc kinh doanh sản xuất nệm là những ngành mà một doanh nghiệp có thể tồn tại.

Bởi vì thuật ngữ kinh doanh có thể được thay thế cho các hoạt động hàng ngày cũng như sự hình thành tổng thể của một công ty, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ các giao dịch liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cơ bản. Ví dụ, ExxonMobil tiến hành hoạt động kinh doanh của mình bằng cách cung cấp dầu.

Ví dụ về Doanh nghiệp

Quả táo

Apple nổi tiếng khắp thế giới với các sản phẩm sáng tạo, bao gồm máy tính cá nhân và nhiều loại thiết bị thông minh, cũng như nhiều loại dịch vụ, chẳng hạn như phát trực tuyến nhạc và video, và các dịch vụ sản xuất.

Được thành lập vào năm 1977 bởi Steve Jobs và Steve Wozniak, Apple trở thành công ty giao dịch công khai đầu tiên có giá trị đạt 1 nghìn tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty giao dịch dưới biểu tượng mã AAPL trên Nasdaq. Giao dịch trong ngày kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2021, dao động khoảng 145 đô la, trong khi vốn hóa thị trường của công ty đạt 2,42 nghìn tỷ đô la.

Công ty sử dụng hơn hai triệu nhân viên, bao gồm 80.000 cá nhân làm việc như nhân viên trực tiếp của Apple. Các công việc còn lại bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất và những người khác được hỗ trợ thông qua Apple store. Công ty đã báo cáo doanh thu thuần đạt 274 tỷ đô la vào năm 2020, chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc sản phẩm của mình.

Chìa khóa thành công của Apple nằm ở dòng sản phẩm và khả năng đổi mới của nó. Công ty tập trung vào thiết kế và chất lượng – hai yếu tố chính là một phần quan trọng trong tầm nhìn công ty của Jobs. Các sản phẩm mà Apple tạo ra và đưa ra thị trường có thể được sử dụng trên cùng một hệ điều hành, cho phép người tiêu dùng đồng bộ chúng với nhau, do đó giảm chi phí của công ty. Khả năng tạo, phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mới của Apple cũng giúp Apple vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.

Walmart

Walmart là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới và hoạt động như một tập đoàn đa quốc gia. Công ty được thành lập vào năm 1962 bởi Sam Walton tại Arkansas. Nó có hơn 10.500 địa điểm tại hơn 24 quốc gia khác nhau và sử dụng hơn 2,3 triệu người.

Công ty ra mắt công chúng vào năm 1970 và giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã chứng khoán là WMT. Kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2021, cổ phiếu Walmart giao dịch quanh mức 145 đô la mỗi cổ phiếu và vốn hóa thị trường của nó là 405,92 tỷ đô la.

Walmart đã kiếm được 559,2 tỷ đô la doanh thu trong cả năm 2021. Con số này được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng trực tuyến thông qua phân khúc thương mại điện tử và doanh số bán hàng quốc tế, chủ yếu được ghi nhận ở Mexico và Canada.

Thành công của Walmart có thể nhờ vào một số yếu tố, bao gồm tên thương hiệu, giá cả, sự đa dạng hóa (đặc biệt là với việc bổ sung thị trường trực tuyến), quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả và sức mạnh tài chính của nó.

Bạn bắt đầu kinh doanh như thế nào?

Có một số bước bạn cần phải trải qua để bắt đầu kinh doanh. Điều này bao gồm thực hiện nghiên cứu thị trường, phát triển kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm vốn hoặc các hình thức tài trợ khác, chọn địa điểm và cơ cấu kinh doanh, chọn tên phù hợp, nộp thủ tục đăng ký, lấy chứng từ thuế (chủ lao động và ID người nộp thuế), và cấp giấy phép và giấy phép . Bạn cũng nên thiết lập một tài khoản ngân hàng với một tổ chức tài chính để hỗ trợ các nhu cầu ngân hàng hàng ngày của bạn.

Làm thế nào để bạn bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến?

Bắt đầu kinh doanh trực tuyến bao gồm một số bước tương tự như kinh doanh truyền thống — với một vài ngoại lệ.

Bạn vẫn cần thực hiện nghiên cứu thị trường và phát triển kế hoạch kinh doanh trước khi làm bất cứ điều gì khác. Sau khi hoàn tất, hãy chọn tên và cấu trúc cho doanh nghiệp của bạn, sau đó nộp bất kỳ thủ tục giấy tờ nào để đăng ký tổ chức của bạn.

Thay vì tìm một vị trí thực tế, hãy chọn một nền tảng và thiết kế trang web của bạn. Trước khi thành lập doanh nghiệp của mình, bạn nên tìm cách xây dựng thị trường mục tiêu của mình, cho dù đó là thông qua các phương tiện tiếp thị truyền thống hay các cách sáng tạo hơn như truyền thông xã hội.

Làm thế nào để bạn nghĩ ra một tên doanh nghiệp?

Tên doanh nghiệp của bạn phải phù hợp với loại hình tổ chức bạn định điều hành và nó phải hấp dẫn — điều gì đó mà mọi người sẽ thu hút và ghi nhớ, chưa kể đến việc liên kết với bạn cũng như các sản phẩm và dịch vụ bạn định bán. Tính nguyên bản là chìa khóa. Và quan trọng nhất, nó phải là một cái tên mà người khác chưa sử dụng. Truy cập trực tuyến và thực hiện tìm kiếm tên doanh nghiệp để xem liệu nó có sẵn hoặc đã được đăng ký hay không.

Làm thế nào để bạn viết một kế hoạch kinh doanh?

Kế hoạch kinh doanh là điều cần thiết để điều hành doanh nghiệp của bạn và có thể giúp bạn đảm bảo nguồn vốn cần thiết để bắt đầu hoạt động của mình. Bạn có thể chọn giữa một kế hoạch kinh doanh truyền thống hoặc một kế hoạch kinh doanh tinh gọn.

Một kế hoạch kinh doanh truyền thống rất toàn diện với rất nhiều chi tiết. Điều này bao gồm một bản tóm tắt về công ty và những cách nó sẽ thành công. Nó cũng bao gồm thông tin về thị trường, quản lý, sản phẩm và dịch vụ, tiếp thị và dự đoán bán hàng của bạn.

Định dạng Lean ngắn hơn nhưng vẫn chứa đựng những thông tin rất hữu ích như chi tiết quan hệ đối tác, phác thảo các hoạt động kinh doanh và mối quan hệ với khách hàng, cơ cấu chi phí và dòng doanh thu.

Bạn có thể tìm thấy các mẫu trực tuyến hoặc tạo ra tài liệu kế hoạch kinh doanh của riêng bạn.

Làm thế nào để bạn có được một khoản vay kinh doanh?

Không phải ai cũng có đủ vốn để bắt đầu kinh doanh của riêng mình, đó là lúc các khoản vay phát huy tác dụng.

Quyết định loại khoản vay bạn muốn. Bạn có thể đến một công ty cho vay truyền thống hoặc một công ty hoạt động trực tuyến. Hoặc bạn có thể muốn xem xét một khoản vay do chính phủ hậu thuẫn, chẳng hạn như những khoản được cung cấp thông qua Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.

Bất kể bạn chọn tùy chọn nào, những người cho vay tiềm năng đều muốn xem chi tiết trên giấy, đặc biệt nếu và khi bạn mới bắt đầu. Đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch kinh doanh của mình, bao gồm cả phác thảo chi phí và dòng doanh thu.

Là chủ sở hữu doanh nghiệp mới, hãy đảm bảo bạn có điểm tín dụng tốt (vì doanh nghiệp của bạn chưa thành công) và bạn có thể cần phải ký một số tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay nếu được chấp thuận.

Điểm mấu chốt

Doanh nghiệp là một bộ phận rất quan trọng của nền kinh tế. Họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có thể được mua bởi các cá nhân và các công ty khác. Các doanh nghiệp có quy mô từ nhỏ đến lớn và hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Cơ cấu kinh doanh cũng khác nhau từ các công ty hợp danh duy nhất đến các tập đoàn lớn cung cấp vốn cổ đông cho chủ sở hữu của họ.

Nếu bạn đang muốn bắt đầu kinh doanh của riêng mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu và phát triển một kế hoạch kinh doanh. Điều này cho phép bạn huy động số tiền cần thiết để bắt đầu hoạt động của mình. Nếu bạn giữ nó đơn giản ngay từ đầu, bạn có thể nảy ra một ý tưởng có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình và đạt đến tầm cao như Apple và Walmart.

Nguồn tham khảo: investmentopedia