Home Kiến Thức Kinh Tế Học Business Exit Strategy là gì?

Business Exit Strategy là gì?

0

Chiến lược thoát khỏi doanh nghiệp là gì?

Chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp là một kế hoạch chiến lược của doanh nhân để bán quyền sở hữu của mình trong một công ty cho các nhà đầu tư hoặc một công ty khác. Chiến lược rút lui cung cấp cho chủ sở hữu doanh nghiệp một cách để giảm bớt hoặc thanh lý cổ phần của mình trong một doanh nghiệp và nếu doanh nghiệp thành công, sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể. Nếu việc kinh doanh không thành công, một chiến lược rút lui (hay “kế hoạch rút lui”) cho phép doanh nhân hạn chế thua lỗ. Chiến lược rút lui cũng có thể được sử dụng bởi một nhà đầu tư chẳng hạn như một nhà đầu tư mạo hiểm để lập kế hoạch rút tiền từ một khoản đầu tư.

Không nên nhầm lẫn các chiến lược rút lui trong kinh doanh với các chiến lược rút lui trong giao dịch được sử dụng trên thị trường chứng khoán.

Tóm tắt ý chính

  • Chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp là một kế hoạch mà người sáng lập hoặc chủ sở hữu của một doanh nghiệp thực hiện để bán công ty của họ hoặc cổ phần trong một công ty cho các nhà đầu tư khác hoặc các công ty khác.
  • Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mua lại chiến lược và mua lại quyền quản lý là một trong những chiến lược rút lui phổ biến hơn mà chủ sở hữu có thể theo đuổi.
  • Nếu doanh nghiệp đang kiếm tiền, chiến lược rút lui cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp cắt cổ phần của họ hoặc hoàn toàn thoát khỏi doanh nghiệp trong khi vẫn kiếm được lợi nhuận.
  • Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn, việc thực hiện chiến lược rút lui hoặc “kế hoạch rút lui” có thể cho phép doanh nhân hạn chế thua lỗ.

Tìm hiểu Chiến lược Thoát khỏi Doanh nghiệp

Lý tưởng nhất là một doanh nhân sẽ phát triển một chiến lược rút lui trong kế hoạch kinh doanh ban đầu của họ trước khi thực sự bắt tay vào kinh doanh. Việc lựa chọn phương án rút lui có thể ảnh hưởng đến các quyết định phát triển của doanh nghiệp. Các loại chiến lược rút lui phổ biến bao gồm phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), mua lại chiến lược và mua lại quyền quản lý (MBO). Chiến lược rút lui nào mà một doanh nhân lựa chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức độ kiểm soát hoặc mức độ tham gia (nếu có) mà họ muốn giữ lại trong doanh nghiệp, liệu họ có muốn công ty được vận hành theo cách tương tự sau khi rời đi hay họ ‘ sẵn sàng nhìn thấy nó thay đổi, miễn là họ được trả lương cao để ký hợp đồng.

Ví dụ, một thương vụ mua lại chiến lược sẽ giảm bớt trách nhiệm sở hữu của người sáng lập, nhưng cũng có nghĩa là người sáng lập sẽ từ bỏ quyền kiểm soát. IPO thường được coi là chén thánh của các chiến lược rút lui vì chúng thường mang lại uy tín lớn nhất và lợi nhuận cao nhất. Mặt khác, phá sản được coi là cách ít mong muốn nhất để thoát khỏi một doanh nghiệp.

Khía cạnh quan trọng của chiến lược rút lui là định giá doanh nghiệp và có các chuyên gia có thể giúp chủ doanh nghiệp (và người mua) kiểm tra tài chính của công ty để xác định giá trị hợp lý. Ngoài ra còn có các nhà quản lý chuyển đổi có vai trò hỗ trợ người bán với các chiến lược rút lui khỏi hoạt động kinh doanh của họ.

Chiến lược thoát kinh doanh và tính thanh khoản

Các chiến lược rút lui kinh doanh khác nhau cũng cung cấp cho các chủ doanh nghiệp các mức độ thanh khoản khác nhau. Ví dụ: bán quyền sở hữu thông qua mua lại chiến lược có thể mang lại lượng thanh khoản lớn nhất trong khung thời gian ngắn nhất, tùy thuộc vào cách cấu trúc hoạt động mua lại. Sự hấp dẫn của một chiến lược rút lui nhất định cũng sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thị trường; ví dụ: IPO có thể không phải là chiến lược rút lui tốt nhất trong thời kỳ suy thoái kinh tế và việc mua lại của ban quản lý có thể không hấp dẫn người mua khi lãi suất cao.

Mặc dù IPO hầu như luôn là một triển vọng sinh lợi cho những người sáng lập công ty và các nhà đầu tư hạt giống, nhưng những cổ phiếu này có thể cực kỳ biến động và rủi ro đối với các nhà đầu tư bình thường sẽ mua cổ phiếu của họ từ những nhà đầu tư ban đầu.

Chiến lược Thoát khỏi Doanh nghiệp: Cái nào Tốt nhất?

Loại chiến lược rút lui tốt nhất cũng phụ thuộc vào loại hình và quy mô kinh doanh. Một đối tác trong văn phòng y tế có thể được hưởng lợi bằng cách bán cho một trong những đối tác hiện có khác, trong khi chiến lược rút lui lý tưởng của một chủ sở hữu duy nhất có thể chỉ đơn giản là kiếm càng nhiều tiền càng tốt, sau đó đóng cửa doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều người sáng lập hoặc nếu có những cổ đông đáng kể ngoài những người sáng lập, thì lợi ích của những bên khác này cũng phải được tính vào việc lựa chọn chiến lược rút lui.

Nguồn tham khảo: investmentopedia