Home Kiến Thức Kinh Tế Học Business Asset là gì?

Business Asset là gì?

0

Tài sản kinh doanh là gì?

Tài sản kinh doanh là một vật có giá trị thuộc sở hữu của một công ty. Tài sản kinh doanh trải dài trên nhiều danh mục. Chúng có thể là hàng hóa vật chất, hữu hình, chẳng hạn như xe cộ, bất động sản, máy tính, đồ nội thất văn phòng và các đồ đạc khác, hoặc các mặt hàng vô hình, chẳng hạn như tài sản trí tuệ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài sản kinh doanh là một phần tài sản hoặc thiết bị được mua riêng hoặc chủ yếu để sử dụng cho mục đích kinh doanh. Chúng cũng có thể là các vật phẩm vô hình, chẳng hạn như tài sản trí tuệ.
  • Tài sản của doanh nghiệp được chia thành từng khoản và có giá trị trên bảng cân đối kế toán. Chúng được liệt kê theo giá gốc và theo thứ tự thanh khoản.
  • Hầu hết các tài sản kinh doanh có thể được xóa sổ và khấu hao hoặc tiêu hao theo mục 179 trong năm mua.
  • Tài sản của doanh nghiệp được chia thành hai phần: tài sản lưu động và tài sản dài hạn.
  • Giá trị của tài sản kinh doanh có thể được xác định bởi một thẩm định viên.

Cách tài sản kinh doanh hoạt động

Tài sản kinh doanh được chia thành từng khoản và được định giá trên bảng cân đối kế toán, có thể tìm thấy trong báo cáo hàng năm của công ty. Chúng được liệt kê theo giá gốc, thay vì giá trị thị trường và xuất hiện trên bảng cân đối kế toán dưới dạng các khoản mục thuộc quyền sở hữu.

Hầu hết các tài sản kinh doanh có thể được xóa sổ (được coi là một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) hoặc là một khoản chi phí lớn trong năm mua hoặc bằng cách khấu hao, đây là quá trình dàn trải nguyên giá của tài sản theo thời gian. Một số tài sản lớn, đắt tiền có thể đủ tiêu chuẩn để sử dụng toàn bộ trong năm mua theo mục 179.

Tài sản được liệt kê theo thứ tự thanh khoản, tức là tài sản có thể dễ dàng mua hoặc bán nhanh chóng trên thị trường mà không ảnh hưởng đến giá của chúng.

Quan trọng

Kế toán tài sản doanh nghiệp được cho là một trong những công việc quan trọng nhất của ban lãnh đạo công ty. Một tỷ lệ tài chính được gọi là lợi nhuận trên tài sản ròng (RONA) được các nhà đầu tư sử dụng để xác định mức độ hiệu quả của các công ty sử dụng tài sản của họ.

Cân nhắc đặc biệt

Tài sản hiện tại Vs. Tài sản dài hạn

Tài sản của doanh nghiệp được chia thành hai phần trên bảng cân đối kế toán: tài sản lưu động và tài sản dài hạn. Tài sản lưu động là tài sản kinh doanh sẽ được chuyển thành tiền mặt trong vòng một năm, chẳng hạn như tiền mặt, chứng khoán thị trường, hàng tồn kho và các khoản phải thu , các khoản nợ khách hàng của công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao hoặc sử dụng nhưng chưa được thanh toán. Những tài sản này có thể chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn, nhưng chúng vẫn được coi là tài sản kinh doanh.

Mặt khác, tài sản dài hạn hay tài sản dài hạn là những tài sản có tính thanh khoản thấp hơn được kỳ vọng sẽ cung cấp giá trị trong hơn một năm. Nói cách khác, công ty không có ý định bán hoặc chuyển đổi các tài sản này trong năm hiện tại. Tài sản dài hạn thường được gọi là tài sản vốn hóa vì chi phí được vốn hóa và sử dụng trong suốt thời gian tồn tại của tài sản đó trong một quá trình được gọi là khấu hao. Điều này bao gồm các mục như tài sản, tòa nhà và thiết bị.

Khấu hao và phân bổ tài sản kinh doanh

Tài sản kinh doanh hữu hình hoặc vật chất được khấu hao, trong khi tài sản kinh doanh vô hình được khấu hao, là quá trình phân bổ nguyên giá của tài sản vô hình trong suốt thời gian sử dụng của nó. Khi doanh nghiệp phân bổ và khấu hao chi phí, chúng giúp gắn chi phí của một tài sản với doanh thu mà nó tạo ra.

Khấu hao được tính bằng cách trừ giá trị tận dụng hoặc giá trị bán lại của tài sản khỏi nguyên giá. Chênh lệch giữa nguyên giá của tài sản và giá trị còn lại được chia cho thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Nếu một chiếc xe tải có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm, có giá 100.000 đô la và giá trị tận dụng là 10.000 đô la, thì chi phí khấu hao được tính bằng 100.000 đô la trừ đi 10.000 đô la chia cho 10 hay 9.000 đô la mỗi năm. Nói cách khác, thay vì xóa sổ toàn bộ tài sản, tài sản kinh doanh được vốn hóa chỉ được sử dụng một phần nhỏ của toàn bộ chi phí mỗi năm.

Định giá tài sản kinh doanh

Giá trị của tài sản doanh nghiệp khác nhau và có thể thay đổi theo thời gian. Nhiều tài sản hữu hình hiện tại, chẳng hạn như xe cộ, máy tính và thiết bị máy móc có xu hướng cũ đi và một số thậm chí có thể trở nên lỗi thời khi các công nghệ mới hơn, hiệu quả hơn được giới thiệu.

Khi các công ty muốn sử dụng một tài sản làm tài sản thế chấp hoặc để chứng minh các khoản khấu trừ khấu hao, họ có thể yêu cầu người thẩm định định giá chúng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia