Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bureau of Labor Statistics (BLS) là gì?

Bureau of Labor Statistics (BLS) là gì?

0

Cục Thống kê Lao động (BLS) là gì?

Cục Thống kê Lao động (BLS) là một cơ quan liên bang thu thập và phổ biến các dữ liệu khác nhau về nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ. Các báo cáo của nó bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI), cả hai đều được coi là những thước đo quan trọng của lạm phát.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cục Thống kê Lao động (BLS) là một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ thu thập và phổ biến một loạt các dữ liệu kinh tế và việc làm.
  • BLS chịu trách nhiệm về hai chỉ số lạm phát chính: Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số Giá sản xuất (PPI).
  • Ngoài ra, BLS còn đưa ra các số liệu quốc gia và khu vực về việc làm, sự tham gia của lực lượng lao động, năng suất và tiền lương.

Tìm hiểu về Cục Thống kê Lao động (BLS)

Mục đích chính của BLS, một chi nhánh của Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL), là nghiên cứu, tập hợp và xuất bản một loạt dữ liệu thống kê về thị trường lao động, giá cả và năng suất. Cơ quan chính phủ này đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác, không thiên vị và khả năng truy cập của các báo cáo và số liệu thống kê mà cơ quan này đưa ra là một trong những chỉ số kinh tế có ảnh hưởng nhất đối với nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu BLS thường được giới truyền thông trích dẫn và các doanh nghiệp, học giả và các nhà hoạch định chính sách dựa vào đó để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của họ. Nó cũng được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà kinh tế và những người tham gia thị trường, những người tham khảo các bản phát hành của văn phòng để đưa ra các dự đoán tốt hơn và chính xác hơn về cách nền kinh tế và thị trường sẽ hoạt động trong tương lai.

Trong suốt lịch sử của mình, BLS đã được dựa trên bằng chứng thực nghiệm để cung cấp thông tin về chính sách kinh tế, bao gồm cả việc biện minh cho việc tăng lương tối thiểu.

Bản phát hành dữ liệu quan trọng nhất

Một số bản thống kê quan trọng nhất được BLS công bố bao gồm:

  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Tổng hợp giá của một rổ hàng hóa tương đối cố định, được sử dụng làm thước đo tiêu chuẩn của lạm phát và chi phí sinh hoạt.
  • Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI): Một thước đo giá cả trung bình mà các nhà sản xuất Mỹ nhận được đối với hàng hóa và dịch vụ của họ.
  • Thống kê Thất nghiệp Khu vực Địa phương (LAUS): Một loạt dữ liệu được bản địa hóa về hiệu quả lao động và tỷ lệ thất nghiệp.
  • Điều tra Bồi thường Quốc gia (NCS): Đưa ra các tổng hợp toàn diện về thu nhập của người lao động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • Điều tra dân số hiện tại (CPS): Được tài trợ cùng với Cục điều tra dân số, đây là cuộc điều tra hàng tháng nhằm xác định các đặc điểm nhân khẩu học và tình trạng việc làm của tất cả các cá nhân trong hộ gia đình trong độ tuổi lao động. Còn được gọi là “điều tra hộ gia đình “, CPS bao gồm tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc và là nguồn chính để thống kê lực lượng lao động của Hoa Kỳ.

Lịch sử của Cục Thống kê Lao động (BLS)

BLS lần đầu tiên được thành lập như một chi nhánh của Bộ Nội vụ vào năm 1884 với nhiệm vụ nghiên cứu và tổng hợp thông tin về kinh tế và lao động. Trong gần 15 năm, nó sau đó hoạt động như một bộ phận độc lập, trước khi được hợp nhất vào Bộ Thương mại và Lao động tồn tại vào năm 1903.

Động thái đó chỉ kéo dài một thập kỷ. Khi Bộ Thương mại và Lao động được đổi tên thành Bộ Thương mại (DOC) vào năm 1913, BLS, cùng với các văn phòng và cơ quan khác liên quan đến lao động, sau đó được chuyển thành DOL mới được thành lập, một cơ quan cấp nội các Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về thực thi các tiêu chuẩn lao động liên bang và thúc đẩy phúc lợi của người lao động.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Bungalow là gì?
Next article Bureaucracy là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.