Home Kiến Thức Kinh Tế Học Build-Operate-Transfer Contract là gì?

Build-Operate-Transfer Contract là gì?

0

Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT) là gì?

Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) là một mô hình được sử dụng để tài trợ cho các dự án lớn, điển hình là các dự án cơ sở hạ tầng được phát triển thông qua hình thức đối tác công tư.

Phương án BOT đề cập đến sự nhượng bộ ban đầu của một tổ chức công như chính quyền địa phương cho một công ty tư nhân để vừa xây dựng và vận hành dự án được đề cập. Sau một khung thời gian đã định, thường là hai hoặc ba thập kỷ, quyền kiểm soát dự án sẽ được trả lại cho tổ chức công.

Cách thức hoạt động của Hợp đồng Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao

Theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), một thực thể – thường là chính phủ – nhượng quyền cho một công ty tư nhân để cấp vốn, xây dựng và vận hành một dự án. Công ty vận hành dự án trong một khoảng thời gian (có thể là 20 hoặc 30 năm) với mục tiêu thu hồi vốn đầu tư, sau đó chuyển giao quyền kiểm soát dự án cho chính phủ.

Các dự án BOT thường là các dự án cơ sở hạ tầng xanh, quy mô lớn, nếu không sẽ được tài trợ, xây dựng và vận hành duy nhất bởi chính phủ. Ví dụ bao gồm một đường cao tốc ở Pakistan, một cơ sở xử lý nước thải ở Trung Quốc và một nhà máy điện ở Philippines.

Nhìn chung, các nhà thầu BOT là các công ty có mục tiêu đặc biệt được thành lập đặc biệt cho một dự án nhất định. Trong giai đoạn dự án – khi nhà thầu đang vận hành dự án mà họ đã xây dựng – doanh thu thường đến từ một nguồn duy nhất, một người mua bao thầu. Đây có thể là một chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Các hợp đồng mua bán điện, trong đó một công ty tiện ích của chính phủ đóng vai trò là người bao thầu và mua điện từ một nhà máy thuộc sở hữu tư nhân, là một ví dụ về thỏa thuận này. Theo hình thức nhượng quyền truyền thống, công ty sẽ bán trực tiếp cho người tiêu dùng mà không qua trung gian của chính phủ. Các thỏa thuận BOT thường quy định mức giá tối thiểu mà người bao thầu phải trả.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) là một mô hình được sử dụng để tài trợ cho các dự án lớn, điển hình là các dự án cơ sở hạ tầng được phát triển thông qua hình thức đối tác công tư.
  • Các dự án BOT thường là các dự án cơ sở hạ tầng xanh, quy mô lớn, nếu không sẽ được tài trợ, xây dựng và vận hành duy nhất bởi chính phủ.
  • Theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), một thực thể – thường là chính phủ – nhượng quyền cho một công ty tư nhân để cấp vốn, xây dựng và vận hành một dự án trong thời gian 20-30 năm với hy vọng thu được lợi nhuận.
  • Sau khoảng thời gian đó, dự án được trả lại cho tổ chức công đã cấp quyền nhượng quyền ban đầu.

Các biến thể về BOT

Có một số biến thể về mô hình BOT cơ bản. Theo hợp đồng xây dựng-sở hữu-kinh doanh-chuyển giao (BOOT), nhà thầu sở hữu dự án trong suốt thời gian dự án. Theo hợp đồng xây dựng – cho thuê – chuyển giao (BLT), chính phủ cho thuê dự án dưới hình thức nhà thầu trong suốt thời gian dự án và chịu trách nhiệm vận hành. Các biến thể khác có nhà thầu thiết kế cũng như xây dựng dự án. Một ví dụ là hợp đồng thiết kế-xây dựng-vận hành-chuyển giao (DBOT).

Nguồn tham khảo: investmentopedia