Home Kiến Thức Kinh Tế Học Budget Surplus là gì?

Budget Surplus là gì?

0

Thặng dư ngân sách là gì?

Thặng dư ngân sách xảy ra khi thu nhập vượt quá chi tiêu. Thuật ngữ này thường đề cập đến tình trạng tài chính của chính phủ, vì các cá nhân có “tiết kiệm” hơn là “thặng dư ngân sách”. Thặng dư là một dấu hiệu cho thấy tài chính của chính phủ đang được quản lý hiệu quả.

1:39

Thặng dư ngân sách

Hiểu thặng dư ngân sách

Thặng dư ngân sách có thể được sử dụng để mua hàng, trả nợ hoặc tiết kiệm cho tương lai. Chính quyền thành phố có thặng dư ngân sách có thể sử dụng số tiền này để cải thiện, chẳng hạn như hồi sinh một công viên đang xuống cấp hoặc khu vực trung tâm thành phố.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thặng dư ngân sách là khi thu nhập vượt quá chi tiêu.
  • Thuật ngữ “thặng dư ngân sách” được sử dụng để chỉ trạng thái tài chính của chính phủ.
  • Chính phủ Mỹ thặng dư ngân sách trong những năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của Bill Clinton .

Khi chi tiêu vượt quá thu nhập, kết quả là thâm hụt ngân sách. Khi thâm hụt xảy ra, tiền sẽ được vay và trả lãi, tương tự như việc một cá nhân chi tiêu nhiều hơn số tiền họ kiếm được và trả lãi trên số dư thẻ tín dụng. Ngân sách cân bằng tồn tại khi các khoản chi tiêu bằng thu nhập.

Trong những năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của Bill Clinton, chính phủ Mỹ đã loại bỏ tình trạng thâm hụt ngân sách lớn, dẫn đến thặng dư. Thặng dư là một giá trị dương và là tổng mà các khoản thu lớn hơn chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm tài chính. Ví dụ, vào năm 2000, tổng thu nhập trong năm là 2,025 nghìn tỷ đô la, trong khi chi tiêu là 1,788 nghìn tỷ đô la. Điều này dẫn đến thặng dư ngân sách khoảng 236 tỷ USD .

Tổng quat

Những thay đổi về kinh tế và chi tiêu tạo ra thặng dư. Thặng dư ngân sách là một chỉ số của một nền kinh tế lành mạnh. Tuy nhiên, chính phủ không cần thiết phải duy trì thặng dư. Hoa Kỳ hiếm khi thặng dư ngân sách, và đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế kéo dài trong khi thâm hụt ngân sách .

Thặng dư có nghĩa là chính phủ có thêm ngân quỹ. Các quỹ này có thể được phân bổ cho nợ công, nhằm giảm lãi suất và giúp ích cho nền kinh tế. Thặng dư ngân sách có thể được sử dụng để giảm thuế, bắt đầu các chương trình mới hoặc tài trợ cho các chương trình hiện có như An sinh Xã hội hoặc Medicare. Thặng dư ngân sách có thể xảy ra khi tăng trưởng thu vượt tăng chi hoặc sau khi giảm chi phí hoặc chi tiêu hoặc cả hai. Tăng thuế cũng có thể dẫn đến thặng dư.

Nguồn

Kho bạc Hoa Kỳ công bố thông tin ngân sách của chính phủ hàng tháng. Dữ liệu thặng dư hoặc thâm hụt ngân sách xuất hiện trong các báo cáo, trong đó tóm tắt liệu chính phủ có đang chi tiêu hoặc thu nhiều tiền hơn dự kiến hay không. Ngoài ra, dữ liệu ghi lại các khoản thu trong tương lai hoặc các thay đổi đối với ngân sách .

Nguồn tham khảo: investmentopedia