Home Kiến Thức Kinh Tế Học Budget Deficit là gì?

Budget Deficit là gì?

0

Thâm hụt ngân sách là gì?

Thâm hụt ngân sách xảy ra khi chi phí vượt quá doanh thu và nó có thể chỉ ra tình trạng tài chính của một quốc gia. Chính phủ thường sử dụng thuật ngữ thâm hụt ngân sách khi đề cập đến chi tiêu hơn là các doanh nghiệp hoặc cá nhân. Thâm hụt tích lũy tạo thành nợ quốc gia.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thâm hụt ngân sách xảy ra khi chi phí hiện tại vượt quá số thu nhập nhận được thông qua các hoạt động tiêu chuẩn.
  • Một số sự kiện và chính sách không lường trước được có thể gây thâm hụt ngân sách.
  • Các quốc gia có thể chống lại thâm hụt ngân sách bằng cách tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.
1:41

Cách thức hoạt động của thâm hụt ngân sách

Hiểu thâm hụt ngân sách

Trong trường hợp thâm hụt ngân sách được xác định, chi phí vãng lai vượt quá số thu nhập nhận được thông qua các hoạt động tiêu chuẩn. Một quốc gia muốn điều chỉnh thâm hụt ngân sách của mình có thể cần phải cắt giảm một số chi tiêu nhất định, tăng các hoạt động tạo thu hoặc sử dụng kết hợp cả hai.

Ngược lại với thâm hụt ngân sách là thặng dư ngân sách. Khi thặng dư xảy ra, doanh thu vượt quá chi phí hiện tại và dẫn đến dư thừa quỹ có thể được phân bổ như mong muốn. Trong tình huống dòng tiền vào bằng với dòng ra, ngân sách được cân bằng.

Vào đầu thế kỷ 20, một số quốc gia công nghiệp phát triển có thâm hụt tài chính lớn, tuy nhiên, trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, thâm hụt tăng lên do các chính phủ vay nặng lãi và cạn kiệt dự trữ tài chính để tài trợ cho chiến tranh và tăng trưởng của họ. Những thâm hụt tăng trưởng và thâm hụt trong thời chiến này tiếp tục cho đến những năm 1960 và 1970 khi tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới giảm xuống.

Nguy cơ thâm hụt ngân sách

Một trong những nguy cơ chính của thâm hụt ngân sách là lạm phát, tức là sự gia tăng liên tục của mặt bằng giá cả. Tại Hoa Kỳ, thâm hụt ngân sách có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang giải phóng nhiều tiền hơn vào nền kinh tế, gây ra lạm phát. Thâm hụt ngân sách liên tục có thể dẫn đến các chính sách tiền tệ lạm phát, năm này qua năm khác.

Các chiến lược để giảm thâm hụt ngân sách

Các quốc gia có thể chống lại thâm hụt ngân sách bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các chính sách tài khóa, chẳng hạn như giảm chi tiêu của chính phủ và tăng thuế. Ví dụ, một chiến lược để tăng dòng vốn Kho bạc là giảm các quy định và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để cải thiện niềm tin kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra lợi nhuận chịu thuế cao hơn và nhiều thuế thu nhập hơn do tăng trưởng việc làm.

Một quốc gia có thể in thêm tiền để thanh toán các khoản nợ phát hành chứng khoán, chẳng hạn như tín phiếu Kho bạc và trái phiếu. Mặc dù điều này cung cấp một cơ chế để thực hiện thanh toán, nhưng nó có nguy cơ làm mất giá đồng tiền của quốc gia, có thể dẫn đến siêu lạm phát.

Ví dụ trong thế giới thực

Thâm hụt ngân sách có thể xảy ra như một cách để đối phó với một số sự kiện và chính sách không lường trước được, chẳng hạn như việc gia tăng chi tiêu quốc phòng sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Trong khi cuộc chiến ban đầu ở Afghanistan tiêu tốn khoảng 22,8 tỷ USD, thì chi tiêu ở Iraq đã tiêu tốn 51 tỷ USD trong năm tài chính 2003.

Vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của George W. Bush vào năm 2009, tổng số tiền chi tiêu lên tới hơn 900 tỷ USD. Khoản tiền này làm tăng thâm hụt lên khoảng 1,4 nghìn tỷ đô la vào năm 2009. Và chi phí tích lũy trong nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2009 đến năm 2017 của Barack Obama đã đẩy thâm hụt lên thêm. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, “Vào cuối năm 2018, số nợ mà công chúng nắm giữ bằng 78 phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP).”

Thâm hụt ngân sách, được phản ánh theo tỷ lệ phần trăm GDP, có thể giảm trong thời kỳ thịnh vượng của nền kinh tế, vì thu thuế tăng, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và tăng trưởng kinh tế tăng làm giảm nhu cầu đối với các chương trình do chính phủ tài trợ như bảo hiểm thất nghiệp và Head Start.

Sự khác biệt giữa Thâm hụt Ngân sách Liên bang và Nợ của Chính phủ Liên bang là gì?

Thâm hụt ngân sách liên bang là điều xảy ra khi chi tiêu của chính phủ vượt quá thu nhập, hoặc thu nhập từ thuế, phí và đầu tư. Thâm hụt thêm vào nợ quốc gia hoặc nợ chính phủ liên bang. Nếu nợ chính phủ tăng với tốc độ nhanh hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ nợ trên GDP có thể tăng cao, có thể cho thấy một nền kinh tế đang mất ổn định.

Thặng dư Ngân sách Liên bang Lần cuối là Khi nào?

Lần cuối cùng chính phủ Hoa Kỳ thặng dư ngân sách liên bang là năm 2001. Kể từ đó hàng năm đều có thâm hụt ngân sách liên bang.

Chính Phủ Có Thể Làm Gì Về Thâm hụt Ngân sách?

Chính phủ có thể làm việc để cắt giảm thâm hụt ngân sách bằng cách sử dụng hộp công cụ chính sách tài khóa của mình để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như cắt giảm chi tiêu chính phủ và tăng thuế.

Điểm mấu chốt

Thâm hụt ngân sách xảy ra khi chi phí vượt quá doanh thu. Khi các quốc gia phải gánh chịu, chúng có thể dẫn đến các vấn đề như lạm phát. Ví dụ, Hoa Kỳ phải gánh chịu thâm hụt do các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq dưới thời chính quyền Bush và Obama. Sử dụng chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có thể giảm thâm hụt. Những thâm hụt này cũng có thể giảm bớt trong thời kỳ thịnh vượng kinh tế.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Budget là gì?
Next article Budget Surplus là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.