Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bridge Loan là gì?

Bridge Loan là gì?

0

Khoản vay qua cầu là gì?

Khoản vay cầu nối là một khoản vay ngắn hạn được sử dụng cho đến khi một người hoặc công ty đảm bảo nguồn tài chính vĩnh viễn hoặc thanh toán một nghĩa vụ hiện có. Nó cho phép người vay đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại bằng cách cung cấp dòng tiền ngay lập tức. Các khoản vay cầu có lãi suất tương đối cao và thường được hỗ trợ bằng một số hình thức thế chấp, chẳng hạn như bất động sản hoặc hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Các loại cho vay này thường được sử dụng trong lĩnh vực bất động sản và còn được gọi là tài trợ cầu nối hoặc khoản vay bắc cầu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Khoản vay cầu nối là khoản tài trợ ngắn hạn được sử dụng cho đến khi một người hoặc công ty đảm bảo nguồn tài chính vĩnh viễn hoặc loại bỏ nghĩa vụ hiện có.
  • Các loại cho vay này thường được sử dụng trong lĩnh vực bất động sản, nhưng nhiều loại hình kinh doanh cũng sử dụng chúng.
  • Chủ nhà có thể sử dụng các khoản vay cầu để mua một ngôi nhà mới trong khi họ chờ bán ngôi nhà hiện tại của họ.

Cách thức hoạt động của một khoản vay qua cầu

Còn được gọi là tài trợ tạm thời, tài trợ chênh lệch hoặc cho vay xoay vòng, các khoản vay cầu nối thu hẹp khoảng cách trong những thời điểm cần tài trợ nhưng chưa có sẵn. Cả cá nhân và công ty đều sử dụng các khoản vay cầu nối và người cho vay có thể tùy chỉnh các khoản vay này cho nhiều trường hợp khác nhau.

Các khoản vay cầu có thể giúp chủ nhà mua một ngôi nhà mới trong khi họ chờ bán ngôi nhà hiện tại của mình. Người vay sử dụng vốn chủ sở hữu trong ngôi nhà hiện tại của họ để trả trước cho việc mua một ngôi nhà mới. Điều này xảy ra trong khi họ chờ bán ngôi nhà hiện tại của họ. Một khoản vay cầu mang lại cho chủ nhà một số thời gian và thường là không, một số yên tâm trong khi họ chờ đợi. Các khoản vay này thường có lãi suất cao hơn so với các khoản tín dụng khác, chẳng hạn như hạn mức tín dụng sở hữu nhà (HELOC).

Thông thường, người cho vay chỉ cung cấp các khoản vay cầu bất động sản cho những người vay có tín dụng tốt và tỷ lệ nợ trên thu nhập thấp. Các khoản vay cầu chuyển các khoản thế chấp của hai ngôi nhà lại với nhau, giúp người mua linh hoạt khi họ chờ bán ngôi nhà cũ của mình. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người cho vay chỉ cung cấp các khoản vay cầu bất động sản trị giá 80% giá trị kết hợp của hai bất động sản, có nghĩa là người vay phải có vốn chủ sở hữu nhà đáng kể trong tài sản ban đầu hoặc tiền tiết kiệm dồi dào trong tay.

Các doanh nghiệp chuyển sang cầu nối các khoản vay khi họ đang chờ đợi nguồn tài chính dài hạn và cần tiền để trang trải chi phí trong thời gian ngắn. Ví dụ, hãy tưởng tượng một công ty đang thực hiện một vòng tài trợ vốn cổ phần dự kiến sẽ kết thúc sau sáu tháng. Nó có thể lựa chọn sử dụng khoản vay cầu nối để cung cấp vốn lưu động để trang trải tiền lương, tiền thuê nhà, tiện ích, chi phí hàng tồn kho và các chi phí khác cho đến khi hết vòng cấp vốn.

Trong trường hợp cho vay cầu bất động sản, những người vẫn chưa trả hết thế chấp của họ sẽ phải trả hai khoản – một cho khoản vay cầu và một khoản thế chấp cho đến khi ngôi nhà cũ được bán.

1:12

Cầu cho vay

Ví dụ về Khoản vay qua Cầu

Khi Tập đoàn Olayan America muốn mua Tòa nhà Sony vào năm 2016, tập đoàn này đã vay một khoản cầu nối từ ING Capital. Khoản vay ngắn hạn đã được phê duyệt rất nhanh chóng, cho phép Olayan ký hợp đồng với Tòa nhà Sony bằng công văn. Khoản vay đã giúp trang trải một phần chi phí mua tòa nhà cho đến khi Olayan America đảm bảo được nguồn vốn lâu dài và lâu dài hơn.

Các khoản cho vay qua cầu so với các khoản cho vay truyền thống

Các khoản vay cầu nối thường có quy trình nộp đơn, phê duyệt và cấp vốn nhanh hơn các khoản vay truyền thống. Tuy nhiên, để đổi lại sự tiện lợi, các khoản vay này có thời hạn tương đối ngắn, lãi suất cao và phí gốc lớn.

Nói chung, người đi vay chấp nhận các điều khoản này vì chúng yêu cầu khả năng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện. Họ sẵn sàng trả lãi suất cao vì họ biết khoản vay là ngắn hạn và có kế hoạch trả dần với lãi suất thấp, tài trợ dài hạn một cách nhanh chóng. Ngoài ra, hầu hết các khoản vay cầu không có phí phạt trả nợ.

Ưu điểm của Khoản vay qua Cầu là gì?

Các khoản vay cầu cung cấp dòng tiền ngắn hạn. Ví dụ, một chủ nhà có thể sử dụng khoản vay cầu để mua một căn nhà mới trước khi bán căn nhà hiện có của họ.

Nhược điểm của Khoản vay Cầu nối là gì?

Các khoản vay cầu thường có lãi suất cao hơn các khoản vay truyền thống. Ngoài ra, nếu bạn đang chờ bán nhà và vẫn còn thế chấp, bạn sẽ phải thanh toán cho cả hai khoản vay.

Làm cách nào để tôi đủ điều kiện cho khoản vay qua cầu?

Đối với khoản vay cầu bất động sản, bạn sẽ cần có điểm tín dụng xuất sắc. Các nhà cho vay cũng thích những người đi vay có tỷ lệ nợ trên thu nhập thấp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia