Home Kiến Thức Kinh Tế Học Branch Accounting là gì?

Branch Accounting là gì?

0

Kế toán chi nhánh là gì?

Kế toán chi nhánh là một hệ thống sổ sách kế toán trong đó các tài khoản riêng biệt được duy trì cho từng chi nhánh hoặc địa điểm hoạt động của một tổ chức. Thường được tìm thấy ở các tập đoàn, công ty đa quốc gia và nhà điều hành chuỗi phân tán về mặt địa lý, nó cho phép minh bạch hơn trong các giao dịch, dòng tiền cũng như tình hình tài chính tổng thể và hiệu quả hoạt động của từng chi nhánh.

Tài khoản chi nhánh cũng có thể đề cập đến các hồ sơ được lập riêng lẻ để thể hiện tình hình hoạt động của các địa điểm khác nhau, với các hồ sơ kế toán thực sự được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Tuy nhiên, kế toán chi nhánh thường chỉ việc chi nhánh tự ghi sổ sách của mình và sau đó gửi về trụ sở chính để gộp chung với sổ sách của các đơn vị khác.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kế toán chi nhánh là một hệ thống sổ sách kế toán trong đó các tài khoản riêng biệt được lưu giữ cho từng chi nhánh hoặc địa điểm hoạt động của tổ chức.
  • Về mặt kỹ thuật, tài khoản chi nhánh là một tài khoản sổ cái tạm thời hoặc danh nghĩa, kéo dài trong một kỳ kế toán được chỉ định.
  • Kế toán chi nhánh cung cấp trách nhiệm giải trình và kiểm soát tốt hơn vì lợi nhuận và hiệu quả có thể được theo dõi chặt chẽ cho từng địa điểm.
  • Kế toán chi nhánh có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ các ngân hàng ở Venice vào thế kỷ 14.

Cách thức hoạt động của kế toán chi nhánh

Trong kế toán chi nhánh, mỗi chi nhánh (được định nghĩa là một đơn vị hoạt động riêng biệt về mặt địa lý) được coi như một trung tâm lợi nhuận hoặc chi phí riêng lẻ. Chi nhánh của nó có tài khoản riêng. Trong tài khoản đó, nó ghi lại các khoản như hàng tồn kho, các khoản phải thu, tiền lương, thiết bị, các chi phí như tiền thuê nhà và bảo hiểm, và tiền mặt lặt vặt.

Giống như bất kỳ hệ thống sổ sách kế toán kép nào, sổ cái lưu giữ một bản kiểm kê tài sản và nợ phải trả, ghi nợ và ghi có, và cuối cùng là lãi và lỗ trong một khoảng thời gian nhất định.

Về mặt kỹ thuật, theo thuật ngữ sổ sách kế toán, tài khoản chi nhánh là một tài khoản sổ cái tạm thời hoặc danh nghĩa. Nó kéo dài trong một kỳ kế toán được chỉ định. Cuối kỳ, chi nhánh thống kê các số liệu của mình và đến số dư cuối kỳ, sau đó được chuyển vào các tài khoản hội sở hoặc bộ phận chính thích hợp. Tài khoản chi nhánh được để lại với số dư bằng không cho đến khi quy trình kế toán bắt đầu lại từ kỳ kế toán hoặc chu kỳ kế toán tiếp theo.

Phương pháp kế toán chi nhánh

Có một số phương pháp khác nhau để lưu giữ tài khoản chi nhánh, tùy thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh và quyền tự chủ hoạt động của chi nhánh. Phổ biến nhất bao gồm:

  • Hệ thống ghi nợ
  • Hệ thống báo cáo thu nhập
  • Hệ thống chứng khoán và con nợ
  • Hệ thống tài khoản cuối cùng

Nơi áp dụng kế toán chi nhánh

Kế toán chi nhánh cũng có thể được sử dụng cho các bộ phận hoạt động của công ty, thường có nhiều quyền tự chủ hơn các chi nhánh, miễn là bộ phận này không được thành lập hợp pháp như một công ty con. Chi nhánh không phải là một pháp nhân riêng biệt, mặc dù nó có thể (hơi khó hiểu) được gọi là “chi nhánh độc lập” vì nó giữ sổ sách kế toán của riêng mình.

Tuy nhiên, kế toán chi nhánh không giống với kế toán bộ phận. Các phòng ban có thể có tài khoản riêng, nhưng chúng thường hoạt động từ cùng một vị trí thực tế. Về bản chất, chi nhánh là một thực thể tách biệt về mặt địa lý.

Kế toán chi nhánh là một thực tế phổ biến đối với các doanh nghiệp hoạt động ở các vị trí địa lý khác nhau.

Lịch sử kế toán chi nhánh

Mặc dù nó có vẻ đồng nghĩa với chuỗi cửa hàng đương đại và hoạt động nhượng quyền thương mại, nhưng kế toán chi nhánh thực sự đã đi qua một chặng đường dài. Các ngân hàng ở Venice đã duy trì hình thức của nó vào đầu thế kỷ 14. Sổ cái của một công ty buôn bán ở Venice, có niên đại từ khoảng năm 1410, cũng cho thấy một hình thức của nó để cố gắng hạch toán các tài khoản ở nước ngoài và trong nước. Cuốn sách giáo khoa kế toán đầu tiên của Luca Pacioli ( 1494) đã dành hẳn một chương cho nó.

Vào thế kỷ 17, kế toán chi nhánh đã được sử dụng rộng rãi bởi các cơ quan kiểm đếm của Đức và các doanh nghiệp khác. Các khu định cư của người Moravian trong suốt mười ba thuộc địa ban đầu đã sử dụng nó cho sách của họ vào giữa những năm 1700.

Ưu điểm và nhược điểm của kế toán chi nhánh

Ưu điểm chính (và thường là, các mục tiêu) của kế toán chi nhánh là trách nhiệm giải trình và kiểm soát tốt hơn vì lợi nhuận và hiệu quả của các địa điểm khác nhau có thể được theo dõi chặt chẽ.

Mặt khác, kế toán chi nhánh có thể liên quan đến các chi phí bổ sung cho một tổ chức về nhân lực, giờ làm việc và cơ sở hạ tầng. Một cấu trúc mã hóa tài khoản riêng biệt phải được duy trì cho mỗi đơn vị hoạt động. Có thể cần bổ nhiệm kế toán chi nhánh để đảm bảo báo cáo tài chính chính xác và tuân thủ các quy trình và thủ tục của trụ sở chính.

Nguồn tham khảo: investmentopedia