Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bottom-Up Investing là gì?

Bottom-Up Investing là gì?

0

Đầu tư từ dưới lên là gì?

Đầu tư từ dưới lên là một cách tiếp cận đầu tư tập trung vào phân tích các cổ phiếu riêng lẻ và không nhấn mạnh tầm quan trọng của các chu kỳ kinh tế vĩ mô và thị trường. Nói cách khác, đầu tư từ dưới lên thường liên quan đến việc tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của một công ty cụ thể, chẳng hạn như doanh thu hoặc thu nhập, so với ngành hoặc nền kinh tế tổng thể. Phương pháp đầu tư từ dưới lên giả định các công ty riêng lẻ có thể hoạt động tốt ngay cả trong một ngành đang hoạt động kém hiệu quả, ít nhất là trên cơ sở tương đối.

Đầu tư từ dưới lên buộc các nhà đầu tư phải xem xét các yếu tố kinh tế vi mô, bao gồm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty, báo cáo tài chính, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, cung và cầu.

Ví dụ, chiến lược tiếp thị độc đáo của công ty hoặc cơ cấu tổ chức có thể là chỉ số hàng đầu khiến nhà đầu tư từ dưới lên đầu tư. Ngoài ra, những bất thường về kế toán trên báo cáo tài chính của một công ty cụ thể có thể chỉ ra những vấn đề đối với một công ty trong một lĩnh vực đang bùng nổ khác.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đầu tư từ dưới lên là một cách tiếp cận đầu tư tập trung vào phân tích các cổ phiếu riêng lẻ và không nhấn mạnh tầm quan trọng của các chu kỳ kinh tế vĩ mô và thị trường.
  • Các nhà đầu tư từ dưới lên tập trung vào một công ty cụ thể và các nguyên tắc cơ bản của nó, trong khi các nhà đầu tư từ trên xuống tập trung vào ngành và nền kinh tế.
  • Cách tiếp cận từ dưới lên giả định các công ty riêng lẻ có thể hoạt động tốt ngay cả trong một ngành kém hiệu quả.
0:59

Đầu tư từ dưới lên

Đầu tư từ dưới lên hoạt động như thế nào

Cách tiếp cận từ dưới lên ngược lại với đầu tư từ trên xuống, đây là một chiến lược xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô đầu tiên khi đưa ra quyết định đầu tư. Thay vào đó, các nhà đầu tư từ trên xuống xem xét hiệu quả hoạt động chung của nền kinh tế và sau đó tìm kiếm các ngành đang hoạt động tốt, đầu tư vào các cơ hội tốt nhất trong ngành đó. Ngược lại, việc đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên chiến lược đầu tư từ dưới lên đòi hỏi phải chọn một công ty và xem xét kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Chiến lược này bao gồm việc làm quen với các báo cáo nghiên cứu công khai của công ty.

Hầu hết thời gian, đầu tư từ dưới lên không chỉ dừng lại ở cấp độ công ty riêng lẻ, mặc dù đó là nơi bắt đầu phân tích và đưa ra trọng số nhất. Nhóm ngành, khu vực kinh tế, thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô cuối cùng được đưa vào phân tích tổng thể. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu đầu tư bắt đầu từ phía dưới và hoạt động theo quy mô của nó.

Các nhà đầu tư từ dưới lên thường sử dụng các chiến lược mua và giữ dài hạn dựa nhiều vào phân tích cơ bản. Điều này là do phương pháp đầu tư từ dưới lên mang lại cho nhà đầu tư hiểu biết sâu sắc về một công ty và cổ phiếu của công ty đó, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của khoản đầu tư. Mặt khác, các nhà đầu tư từ trên xuống có thể có nhiều cơ hội hơn trong chiến lược đầu tư của họ và có thể tìm cách vào và thoát vị thế nhanh chóng để kiếm lợi nhuận từ các biến động thị trường ngắn hạn.

Các nhà đầu tư từ dưới lên có thể thành công nhất khi họ đầu tư vào một công ty mà họ tích cực sử dụng và biết về nó từ cấp độ cơ bản. Các công ty như Meta (trước đây là Facebook), Google và Tesla đều là những ví dụ điển hình cho chiến lược này vì mỗi công ty đều có một sản phẩm tiêu dùng nổi tiếng có thể được sử dụng hàng ngày. Góc nhìn từ dưới lên liên quan đến việc hiểu giá trị của công ty từ góc độ phù hợp với người tiêu dùng trong thế giới thực.

Ví dụ về phương pháp tiếp cận từ dưới lên

Meta (FB) là một ứng cử viên tiềm năng tốt cho phương pháp tiếp cận từ dưới lên vì các nhà đầu tư hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của nó một cách trực quan. Một khi một ứng cử viên như Meta được xác định là một công ty “tốt”, nhà đầu tư sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn về cơ cấu tổ chức và quản lý của nó, báo cáo tài chính, nỗ lực tiếp thị và giá mỗi cổ phiếu. Điều này sẽ bao gồm việc tính toán các tỷ lệ tài chính cho công ty, phân tích các số liệu đó đã thay đổi như thế nào theo thời gian và dự đoán sự tăng trưởng trong tương lai.

Tiếp theo, nhà phân tích tiến lên một bước từ công ty cá nhân và so sánh tài chính của Meta với các đối thủ cạnh tranh và các đồng nghiệp trong ngành trong ngành truyền thông xã hội và internet. Làm như vậy có thể cho thấy liệu Meta có khác biệt với các đồng nghiệp của nó hay không hoặc nếu nó cho thấy những điểm bất thường mà những người khác không có. Bước tiếp theo là so sánh Meta với phạm vi lớn hơn của các công ty công nghệ trên cơ sở tương đối. Sau đó, các điều kiện thị trường chung sẽ được xem xét, chẳng hạn như liệu tỷ lệ P / E của Meta có phù hợp với S&P 500 hay thị trường chứng khoán đang trong chu kỳ tăng giá chung. Cuối cùng, dữ liệu kinh tế vĩ mô được đưa vào quá trình ra quyết định, xem xét các xu hướng thất nghiệp, lạm phát, lãi suất, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), v.v.

Một khi tất cả các yếu tố này được xây dựng thành quyết định của nhà đầu tư, bắt đầu từ dưới lên, sau đó có thể đưa ra quyết định giao dịch.

1:09

Ai được lợi khi đầu tư từ dưới lên?

Đầu tư từ dưới lên so với đầu tư từ trên xuống

Như chúng ta đã thấy, đầu tư từ dưới lên bắt đầu với tài chính của một công ty riêng lẻ và sau đó bổ sung ngày càng nhiều lớp phân tích vĩ mô hơn. Ngược lại, một nhà đầu tư từ trên xuống trước tiên sẽ xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau để xem các yếu tố này có thể ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tổng thể và do đó, cổ phiếu mà họ quan tâm đầu tư. Họ sẽ phân tích tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hoặc tăng lãi suất, lạm phát và giá hàng hóa để xem thị trường chứng khoán có thể đi đến đâu. Họ cũng sẽ xem xét hiệu suất của toàn ngành hoặc toàn ngành.

Các nhà đầu tư này tin rằng nếu lĩnh vực này hoạt động tốt, thì các cổ phiếu mà họ đang khảo sát cũng sẽ hoạt động tốt và mang lại nhiều lợi nhuận. Các nhà đầu tư này có thể xem xét các yếu tố bên ngoài như giá dầu hoặc hàng hóa tăng hoặc sự thay đổi lãi suất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến một số lĩnh vực nhất định so với các lĩnh vực khác, và do đó ảnh hưởng đến các công ty trong những lĩnh vực này.

Ví dụ, giả sử giá của một loại hàng hóa như dầu tăng lên và công ty mà họ đang xem xét đầu tư sử dụng một lượng lớn dầu để sản xuất sản phẩm của họ. Trong trường hợp đó, nhà đầu tư sẽ xem xét việc tăng giá dầu sẽ có tác động mạnh như thế nào đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy, cách tiếp cận của họ bắt đầu rất rộng, xem xét kinh tế vĩ mô, sau đó đến lĩnh vực, và sau đó là chính cổ phiếu. Các nhà đầu tư từ trên xuống cũng có thể chọn đầu tư vào một quốc gia hoặc khu vực nếu nền kinh tế của quốc gia đó đang hoạt động tốt. Ví dụ, nếu chứng khoán châu Âu giảm, nhà đầu tư sẽ đứng ngoài châu Âu và thay vào đó có thể đổ tiền vào chứng khoán châu Á nếu khu vực đó đang có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Các nhà đầu tư từ dưới lên sẽ nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của công ty để quyết định có nên đầu tư vào nó hay không. Mặt khác, các nhà đầu tư từ trên xuống cân nhắc điều kiện kinh tế và thị trường rộng lớn hơn khi lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư của mình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Bottom Line là gì?
Next article Bounced Check là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.