Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bootstrapping là gì?

Bootstrapping là gì?

0

Bootstrapping là gì?

Bootstrapping mô tả một tình huống trong đó một doanh nhân thành lập một công ty với số vốn ít ỏi, dựa vào tiền ngoài các khoản đầu tư bên ngoài. Một cá nhân được cho là khởi nghiệp khi họ cố gắng thành lập và xây dựng một công ty từ nguồn tài chính cá nhân hoặc doanh thu hoạt động của công ty mới. Bootstrapping cũng mô tả một thủ tục được sử dụng để tính toán đường cong lợi suất không phiếu giảm giá từ các số liệu thị trường.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bootstrapping là thành lập và điều hành một công ty chỉ sử dụng tài chính cá nhân hoặc doanh thu hoạt động.
  • Hình thức tài trợ này cho phép doanh nhân duy trì nhiều quyền kiểm soát hơn, nhưng nó cũng có thể làm tăng căng thẳng tài chính.
  • Thuật ngữ này cũng đề cập đến một phương pháp xây dựng đường cong lợi tức cho một số trái phiếu nhất định.
  • GoPro là một công ty khởi nghiệp cuối cùng đã được niêm yết trên sàn chứng khoán với mức định giá 3 tỷ đô la.

Hiểu về Bootstrapping

Khởi động công ty xảy ra khi một chủ doanh nghiệp thành lập một công ty với ít hoặc không có tài sản. Điều này trái ngược với việc thành lập công ty bằng cách huy động vốn đầu tiên thông qua các nhà đầu tư thiên thần hoặc các công ty đầu tư mạo hiểm. Thay vào đó, những người sáng lập có kinh nghiệm dựa vào tiền tiết kiệm cá nhân, vốn tự có, hoạt động tinh gọn, vòng quay hàng tồn kho nhanh chóng và con đường tiền mặt để trở nên thành công. Ví dụ: một công ty khởi nghiệp có thể nhận đơn đặt hàng trước cho sản phẩm của mình, do đó sử dụng số tiền thu được từ các đơn đặt hàng thực sự để xây dựng và phân phối chính sản phẩm đó.

So với việc sử dụng vốn đầu tư mạo hiểm, bootstrapping có thể có lợi vì doanh nhân có thể duy trì quyền kiểm soát đối với tất cả các quyết định. Mặt khác, hình thức tài trợ này có thể gây ra rủi ro tài chính không cần thiết cho doanh nhân. Hơn nữa, bootstrapping có thể không cung cấp đủ vốn đầu tư để công ty trở nên thành công với tỷ lệ hợp lý.

Trong lĩnh vực tài chính đầu tư, bootstrapping là một phương pháp xây dựng đường cong tỷ giá giao ngay cho trái phiếu zero-coupon. Phương pháp này về cơ bản được sử dụng để lấp đầy khoảng cách giữa lợi tức đối với chứng khoán kho bạc hoặc các dải phiếu kho bạc. Ví dụ: vì các T-bill do chính phủ cung cấp không có sẵn cho mọi khoảng thời gian, nên phương pháp khởi động được sử dụng để điền vào các số liệu còn thiếu để tính được đường cong lợi tức. Phương pháp bootstrap sử dụng phép nội suy để xác định lợi tức cho chứng khoán không phiếu giảm giá của Kho bạc với các kỳ hạn khác nhau.

Ví dụ về Bootstrapping

Có một số công ty thành công bắt đầu như một hoạt động khởi động. Ví dụ, nền tảng tìm kiếm gia đình Estately được khởi động bởi hai người sáng lập, Galen Ward và Douglas Cole. Ward nghỉ việc vào năm 2007 để thành lập công ty và thuyết phục đối tác bỏ học sau đại học để tham gia cùng anh.

Với đủ tài chính cá nhân để sống trong một năm, hai người đồng sáng lập đã đầu tư tổng cộng 4.000 đô la để mua một máy chủ giá rẻ, trả phí thành lập và duy trì một đường băng có thể trang trải các chi phí khác. Công ty đã tăng trưởng từ khoản đầu tư cá nhân 4.000 đô la lên doanh thu 1 triệu đô la được báo cáo vào năm 2014. Nó cũng được báo cáo là có 17 nhân viên.

Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp, ngay cả khi họ trở nên thành công, vẫn có thể quyết định đầu tư trong tương lai. Trên thực tế, trường hợp này thường xảy ra khi một công ty thành công đạt được mức tăng trưởng cao và sử dụng các khoản đầu tư bên ngoài để tăng tốc hoạt động kinh doanh của mình. Đây là trường hợp của GoPro, ban đầu được khởi động bởi Nick Woodman, người đã sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân của mình và khoản vay 35.000 đô la từ mẹ của mình. Woodman đã nhận khoản đầu tư 200 triệu USD từ Foxconn 10 năm sau khi thành lập công ty. GoPro đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá gần 3 tỷ USD.

Nguồn tham khảo: investmentopedia