Home Kiến Thức Kinh Tế Học Book-to-Bill Ratio là gì?

Book-to-Bill Ratio là gì?

0

Tỷ lệ Book-to-Bill là gì?

Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là tỷ lệ đơn đặt hàng nhận được so với các đơn vị được vận chuyển và lập hóa đơn trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một tháng hoặc một quý. Nó là một số liệu được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích theo dõi chặt chẽ tỷ lệ này để biết chỉ số về hiệu suất và triển vọng cho các công ty riêng lẻ và toàn bộ lĩnh vực công nghệ. Tỷ lệ trên một có nghĩa là nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn là được lấp đầy, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ, trong khi tỷ lệ dưới một có nghĩa là nhu cầu yếu hơn.

Công thức cho Tỷ lệ giữa Sách trên Hóa đơn là:

Đặt phòng để thanh toán = Đơn đặt hàng nhận được Đơn hàng đã giao text {Book to Bill} = frac { text {Đơn hàng đã nhận}} { text {Đơn hàng đã giao}}

Đặt trước hóa đơn = Đơn đặt hàng đã giao Đơn đặt hàng đã nhận

Hiểu tỷ lệ giữa sổ sách và hóa đơn

Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn thường được sử dụng để đo lường cung và cầu trong các ngành hay thay đổi như lĩnh vực công nghệ. Tỷ lệ đo lường số lượng đơn đặt hàng đến so với số lượng đơn hàng đi ra. Một công ty hoàn thành các đơn đặt hàng khi họ đến có tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1. Ví dụ: Công ty A đặt 500 đơn đặt hàng cho các bộ phận, sau đó giao hàng và lập hóa đơn cho tất cả 500 đơn đặt hàng. Các đơn đặt hàng đã đặt và lập hóa đơn có tỷ lệ là một hoặc 500/500.

Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn cho biết doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu về sản phẩm của mình nhanh chóng như thế nào. Tỷ lệ này cũng cho thấy sức mạnh của một lĩnh vực, chẳng hạn như hàng không vũ trụ hoặc sản xuất quốc phòng. Nó cũng có thể được sử dụng khi xác định xem có nên mua cổ phiếu của một công ty hay không.

Nếu một doanh nghiệp có tỷ lệ nhỏ hơn một, có thể có nhiều cung hơn cầu. Ví dụ: Công ty B đặt 500 đơn đặt hàng cho các bộ phận, sau đó giao hàng và lập hóa đơn cho 610 đơn đặt hàng, bao gồm một số đơn đặt hàng từ tháng trước. Các đơn đặt hàng đã đặt và lập hóa đơn có tỷ lệ 0,82. Đối với mỗi đô la đơn đặt hàng, công ty lập hóa đơn, chỉ có 0,82 đô la đơn đặt hàng được đặt trong tháng đó.

Tuy nhiên, nếu tỷ lệ này lớn hơn một, có thể có nhiều nhu cầu hơn mức có thể được cung cấp một cách hiệu quả. Ví dụ: Công ty C đặt 500 đơn đặt hàng cho các bộ phận, sau đó giao hàng và lập hóa đơn cho 375 đơn đặt hàng. Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1,3, hoặc 500/375. Ngược lại, một doanh nghiệp có tỷ lệ là một đang đáp ứng đủ cung và cầu bằng cách vận chuyển và lập hóa đơn các đơn đặt hàng khi chúng được nhận.

Ví dụ về Tỷ lệ giữa Sách trên Hóa đơn

Ví dụ lịch sử, vào tháng 6 năm 2016, các công ty tạo ra các mảnh bán dẫn ở Hoa Kỳ và Canada đã nhận được đơn đặt hàng trung bình 1,71 tỷ đô la trong ba tháng liên tiếp. Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1. Do đó, cứ 100 đô la trong các đơn đặt hàng nhận được trong tháng, thì 100 đô la của sản phẩm đã được lập hóa đơn. Các công ty đã đặt hàng 1,75 tỷ đô la trong tháng 5 năm 2016, khiến tháng đó có lợi nhuận cao hơn 2,1% so với các đơn đặt hàng trung bình từ tháng 4 đến tháng 6 năm đó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia