Home Kiến Thức Kinh Tế Học Book Building là gì?

Book Building là gì?

0

Book Building là gì?

Xây dựng sách là quá trình mà một nhà bảo lãnh phát hành cố gắng xác định mức giá mà một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ được chào bán. Một nhà bảo lãnh phát hành, thường là một ngân hàng đầu tư, xây dựng một cuốn sách bằng cách mời các nhà đầu tư tổ chức (chẳng hạn như các nhà quản lý quỹ và những người khác) gửi giá thầu cho số lượng cổ phiếu và (các) mức giá mà họ sẵn sàng trả cho chúng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Xây dựng sách là quá trình mà một nhà bảo lãnh phát hành cố gắng xác định mức giá mà một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ được chào bán.
  • Quá trình khám phá giá bao gồm việc tạo ra và ghi lại nhu cầu của nhà đầu tư đối với cổ phiếu trước khi đến mức giá phát hành.
  • Xây dựng sổ sách là cơ chế thực tế mà các công ty định giá các đợt IPO của họ và được tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn khuyến nghị là cách hiệu quả nhất để định giá chứng khoán.

Tìm hiểu Xây dựng Sách

Việc xây dựng sách đã vượt qua phương pháp ‘định giá cố định’, trong đó giá được đặt trước khi có sự tham gia của nhà đầu tư, để trở thành cơ chế thực tế mà các công ty định giá các đợt IPO của họ. Quá trình xác định giá bao gồm việc tạo ra và ghi nhận nhu cầu của nhà đầu tư đối với cổ phiếu trước khi đưa ra mức giá phát hành sẽ làm hài lòng cả công ty chào bán IPO và thị trường. Nó được khuyến khích bởi tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn như là cách hiệu quả nhất để định giá chứng khoán.

Quy trình xây dựng sách bao gồm các bước sau:

  1. Công ty phát hành thuê một ngân hàng đầu tư đóng vai trò là người bảo lãnh phát hành, người được giao nhiệm vụ xác định phạm vi giá mà chứng khoán có thể được bán và soạn thảo bản cáo bạch để gửi cho cộng đồng đầu tư tổ chức.
  2. Ngân hàng đầu tư mời các nhà đầu tư, thường là những người mua quy mô lớn và các nhà quản lý quỹ, nộp hồ sơ dự thầu về số lượng cổ phiếu mà họ muốn mua và mức giá mà họ sẵn sàng trả.
  3. Cuốn sách được ‘xây dựng’ bằng cách liệt kê và đánh giá nhu cầu tổng hợp về vấn đề từ các hồ sơ dự thầu đã gửi. Người bảo lãnh phát hành phân tích thông tin và sử dụng trung bình có trọng số để đi đến giá cuối cùng cho chứng khoán, được gọi là giá cắt lỗ.
  4. Người bảo lãnh phải, vì lợi ích của sự minh bạch, công khai các chi tiết của tất cả các hồ sơ dự thầu đã được nộp.
  5. Cổ phần được phân bổ cho các nhà thầu được chấp nhận.

Ngay cả khi thông tin thu thập được trong quá trình xây dựng cuốn sách cho thấy một mức giá cụ thể là tốt nhất, thì điều đó cũng không đảm bảo một số lượng lớn các giao dịch mua thực tế khi IPO được mở cho người mua. Hơn nữa, không bắt buộc IPO phải được chào bán ở mức giá được đề xuất trong quá trình phân tích.

Xây dựng sách tăng tốc

Việc lập sổ sách cấp tốc thường được sử dụng khi một công ty đang cần tài chính ngay lập tức, trong trường hợp đó, việc tài trợ bằng nợ là không có cơ sở. Đây có thể là trường hợp khi một công ty đang tìm cách đưa ra đề nghị mua lại một công ty khác. Về cơ bản, khi một công ty không thể có thêm nguồn tài chính cho một dự án ngắn hạn hoặc việc mua lại do nghĩa vụ nợ cao, thì công ty có thể sử dụng phương pháp lập sổ sách nhanh để có được nguồn vốn nhanh chóng từ thị trường chứng khoán.

Với quá trình xây dựng sách nhanh chóng, thời gian ưu đãi chỉ mở trong một hoặc hai ngày và không có hoặc ít tiếp thị. Nói cách khác, thời gian từ lúc định giá đến lúc phát hành là 48 giờ hoặc ít hơn. Quá trình xây dựng sách được đẩy nhanh thường xuyên được thực hiện trong đêm, với việc công ty phát hành liên hệ với một số ngân hàng đầu tư có thể đóng vai trò bảo lãnh phát hành vào buổi tối trước ngày dự định phát hành. Nhà phát hành trưng cầu giá thầu trong một quy trình kiểu đấu giá và trao hợp đồng bảo lãnh phát hành cho ngân hàng cam kết mức giá hỗ trợ cao nhất. Người bảo lãnh gửi đề xuất với phạm vi giá cho các nhà đầu tư tổ chức. Trên thực tế, việc giao dịch với các nhà đầu tư diễn ra qua đêm với việc định giá chứng khoán xảy ra thường xuyên nhất trong vòng 24 đến 48 giờ.

Rủi ro định giá IPO

Với bất kỳ đợt IPO nào, đều có nguy cơ cổ phiếu bị định giá quá cao hoặc bị định giá thấp hơn khi giá ban đầu được đặt. Nếu nó được định giá quá cao, nó có thể không khuyến khích sự quan tâm của nhà đầu tư nếu họ không chắc chắn rằng giá của công ty tương ứng với giá trị thực tế của nó. Phản ứng này trên thị trường có thể khiến giá giảm hơn nữa, làm giảm giá trị của cổ phiếu đã được bảo đảm.

Trong trường hợp cổ phiếu bị định giá thấp, công ty phát hành bị coi là cơ hội bị bỏ lỡ vì nó có thể đã tạo ra nhiều tiền hơn số tiền được mua như một phần của IPO.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Bonus Issue là gì?
Next article Book Runner là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.