Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bonus Issue là gì?

Bonus Issue là gì?

0

Vấn đề tiền thưởng là gì?

Phát hành thưởng, còn được gọi là phát hành kịch bản hoặc phát hành vốn hóa, là một đợt chào bán thêm cổ phiếu miễn phí cho các cổ đông hiện hữu. Một công ty có thể quyết định phân phối thêm cổ phiếu như một giải pháp thay thế để tăng mức chi trả cổ tức. Ví dụ, một công ty có thể chia một cổ phiếu thưởng cho mỗi năm cổ phiếu nắm giữ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cổ phiếu phát hành thưởng là cổ phiếu do một công ty phát hành thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Cổ đông có thể bán cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của họ.
  • Cổ phiếu thưởng làm tăng vốn cổ phần của một công ty nhưng không làm tăng tài sản ròng của nó.

Hiểu các vấn đề về tiền thưởng

Các vấn đề về tiền thưởng được trao cho các cổ đông khi công ty thiếu tiền mặt và các cổ đông mong đợi một khoản thu nhập đều đặn. Cổ đông có thể bán cổ phiếu thưởng và đáp ứng nhu cầu thanh khoản của họ. Cổ phiếu thưởng cũng có thể được phát hành để cơ cấu lại nguồn dự trữ của công ty. Phát hành cổ phiếu thưởng không liên quan đến dòng tiền. Nó làm tăng vốn cổ phần của công ty nhưng không làm tăng tài sản ròng của nó.

Cổ phiếu thưởng được phát hành theo tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông trong công ty. Phát hành thưởng không làm loãng vốn chủ sở hữu của cổ đông, vì chúng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo một tỷ lệ không đổi, giữ cho vốn chủ sở hữu tương đối của từng cổ đông giống như trước khi phát hành. Ví dụ, đợt phát hành thưởng ba tặng hai cho mỗi cổ đông ba cổ phiếu cho mỗi hai cổ phiếu mà họ nắm giữ trước khi phát hành. Một cổ đông có 1.000 cổ phiếu nhận được 1.500 cổ phiếu thưởng (1000 x 3/2 = 1500).

Bản thân cổ phiếu thưởng không phải chịu thuế. Nhưng người sở hữu cổ phiếu có thể phải trả thuế lợi tức vốn nếu họ bán chúng với mức lãi ròng.

Đối với kế toán nội bộ, vấn đề tiền thưởng chỉ đơn giản là phân loại lại các khoản dự trữ, không có sự thay đổi ròng trong tổng vốn chủ sở hữu, mặc dù thành phần của nó có thay đổi. Vấn đề tiền thưởng là việc tăng vốn cổ phần của công ty cùng với việc giảm các khoản dự trữ khác.

Ưu điểm và nhược điểm của việc phát hành cổ phiếu thưởng

Các công ty ít sử dụng tiền mặt có thể phát hành cổ phiếu thưởng thay vì cổ tức bằng tiền mặt như một phương pháp cung cấp thu nhập cho cổ đông. Bởi vì phát hành cổ phiếu thưởng làm tăng vốn cổ phần đã phát hành của công ty, công ty được đánh giá là lớn hơn thực tế nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Ngoài ra, việc tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ làm giảm giá cổ phiếu, khiến cổ phiếu trở nên dễ chịu hơn đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ tốn nhiều tiền hơn từ việc dự trữ tiền mặt so với việc phát hành cổ tức. Ngoài ra, do việc phát hành cổ phiếu thưởng không tạo ra tiền mặt cho công ty, nên nó có thể dẫn đến việc giảm cổ tức trên mỗi cổ phiếu trong tương lai, mà cổ đông có thể không có lợi. Ngoài ra, việc cổ đông bán cổ phiếu thưởng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản làm giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty, khiến họ ít kiểm soát hơn về cách thức quản lý công ty.

Tách cổ phiếu và Cổ phiếu thưởng

Việc chia tách cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng có nhiều điểm giống và khác nhau. Khi một công ty tuyên bố chia tách cổ phiếu, số lượng cổ phiếu tăng lên, nhưng giá trị đầu tư vẫn giữ nguyên. Các công ty thường tuyên bố chia tách cổ phiếu như một phương pháp truyền thêm tính thanh khoản vào cổ phiếu, tăng số lượng giao dịch cổ phiếu và làm cho cổ phiếu có giá cả phải chăng hơn đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Khi một cổ phiếu được chia tách, không có sự tăng hoặc giảm dự trữ tiền mặt của công ty. Ngược lại, khi một công ty phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu được thanh toán hết bằng tiền mặt dự trữ và lượng dự trữ sẽ cạn kiệt.

Nguồn tham khảo: investmentopedia