Home Kiến Thức Kinh Tế Học Billing Cycle là gì?

Billing Cycle là gì?

0

Chu kỳ thanh toán là gì?

Chu kỳ thanh toán là khoảng thời gian từ khi kết thúc một ngày lập bảng kê thanh toán đến ngày lập bảng kê thanh toán tiếp theo đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà một công ty cung cấp cho một công ty hoặc người tiêu dùng khác trên cơ sở định kỳ. Mặc dù chu kỳ thanh toán thường được đặt hàng tháng, nhưng chúng có thể thay đổi về độ dài tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chu kỳ thanh toán đề cập đến khoảng thời gian từ ngày kết thúc một ngày sao kê thanh toán đến ngày sao kê thanh toán tiếp theo.
  • Chu kỳ thanh toán theo truyền thống được đặt hàng tháng nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.
  • Chu kỳ thanh toán hướng dẫn các công ty về thời điểm tính phí khách hàng và chúng giúp các doanh nghiệp ước tính mức doanh thu mà họ sẽ nhận được.
  • Chu kỳ thanh toán giúp khách hàng điều chỉnh kỳ vọng của họ về thời gian biểu thanh toán để họ có thể lập ngân sách tiền của mình một cách có trách nhiệm.

Hiểu chu kỳ thanh toán

Các chu trình thanh toán hướng dẫn các công ty về thời điểm tính phí khách hàng đồng thời giúp các bộ phận nội bộ, chẳng hạn như đơn vị tài khoản phải thu giám sát số doanh thu chưa được thu.

Vào cuối mỗi chu kỳ thanh toán, khách hàng được cấp một khoảng thời gian nhất định để chuyển thanh toán. Khoảng thời gian này, được gọi là thời gian gia hạn, tương tự như thời gian tạm hoãn, được định nghĩa là một khoảng thời gian cụ thể trong đó người cho vay cho phép người đi vay ngừng thanh toán một khoản vay.

Ví dụ về Chu kỳ thanh toán

Ngày bắt đầu chu kỳ thanh toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm loại dịch vụ được cung cấp và nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, một khu chung cư có thể xuất hóa đơn cho thuê vào ngày đầu tiên hàng tháng, bất kể người thuê đã ký hợp đồng thuê cá nhân của họ vào thời điểm nào. Kiểu chu trình thanh toán này có thể đơn giản hóa việc hạch toán đồng thời giúp người thuê nhà nhớ ngày đến hạn thanh toán dễ dàng hơn. Các công ty cũng có thể chọn sử dụng chu kỳ thanh toán luân phiên. Ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp có thể đặt chu kỳ thanh toán của khách hàng phù hợp với ngày khách hàng đó nhận được tín hiệu lần đầu tiên.

Nếu các khoản phí không được nộp đầy đủ trước ngày đến hạn, chúng sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo, điều này có thể gây ra phí trễ hạn và phí lãi suất.

Xác định thời lượng của một chu kỳ thanh toán

Mặc dù độ dài của các chu kỳ thanh toán có xu hướng phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành, các nhà cung cấp có thể rút ngắn hoặc tăng thêm các chu kỳ thanh toán riêng lẻ của họ theo những cách giúp họ quản lý tốt hơn các dòng tiền hoặc thích ứng với những thay đổi về mức độ tín nhiệm của khách hàng. Ví dụ: một nhà bán buôn phân phối sản phẩm cho chuỗi siêu thị có thể cần đẩy nhanh việc nhận dòng tiền vì công ty mà họ thuê xe tải giao hàng đã thắt chặt chu kỳ thanh toán cho người bán buôn. Một ví dụ khác, hãy xem xét một tình huống trong đó chủ cửa hàng bán lẻ có thói quen thanh toán chậm thường xuyên cho nhà cung cấp của mình. Trong tình huống này, người bán buôn có thể nén chu kỳ thanh toán từ bốn tuần xuống ba tuần, để đề phòng trường hợp vi phạm. Tính linh hoạt của chu kỳ thanh toán cũng có thể diễn ra theo cách khác. Ví dụ: giả sử một khách hàng doanh nghiệp lớn cần kéo dài chu kỳ từ 30 ngày lên 45 ngày đối với phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Nếu mức độ tín nhiệm của khách hàng này là hợp lý, nhà cung cấp thông thường sẽ đồng ý làm như vậy.

Nguồn tham khảo: investmentopedia