Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bill of Lading là gì?

Bill of Lading là gì?

0

Vận đơn là gì?

Vận đơn (BL hoặc BoL) là một văn bản pháp lý do người vận chuyển cấp cho người gửi hàng, nêu chi tiết về loại, số lượng và điểm đến của hàng hóa được chuyên chở. Vận đơn cũng đóng vai trò như một biên lai gửi hàng khi người vận chuyển giao hàng tại một điểm đến xác định trước. Tài liệu này phải đi kèm với các sản phẩm được vận chuyển, bất kể hình thức vận chuyển nào và phải có chữ ký của đại diện được ủy quyền từ người vận chuyển, người gửi hàng và người nhận hàng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Vận đơn là một văn bản pháp lý do người vận chuyển cấp cho người gửi hàng, nêu chi tiết về loại, số lượng và điểm đến của hàng hóa được chuyên chở.
  • Vận đơn là chứng từ tiêu đề, biên nhận hàng hóa được vận chuyển và hợp đồng giữa người vận chuyển và người gửi hàng.
  • Chứng từ này phải kèm theo hàng hóa được vận chuyển và phải có chữ ký của đại diện được ủy quyền của người vận chuyển, người gửi hàng và người nhận hàng.
  • Nếu được quản lý và xem xét đúng cách, vận đơn có thể giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản.
1:26

Vận đơn

Hiểu vận đơn

Vận đơn là một chứng từ ràng buộc pháp lý cung cấp cho người vận chuyển và người gửi hàng tất cả các chi tiết cần thiết để xử lý chính xác một lô hàng. Nó có ba chức năng chính. Đầu tiên, nó là chứng từ quyền sở hữu hàng hóa được mô tả trong vận đơn. Thứ hai, đó là biên lai cho các sản phẩm đã xuất xưởng. Cuối cùng, vận đơn đại diện cho các điều khoản và điều kiện đã thoả thuận cho việc vận chuyển hàng hoá.

Vận đơn

Ví dụ, một công ty hậu cần dự định vận chuyển xăng từ một nhà máy ở Texas đến một trạm xăng ở Arizona bằng xe tải hạng nặng. Đại diện nhà máy và tài xế ký vào vận đơn sau khi đổ xăng lên xe tải. Khi người vận chuyển đưa nhiên liệu đến trạm xăng ở Arizona, người lái xe tải yêu cầu nhân viên trạm cũng ký vào văn bản.

Mọi doanh nghiệp cần phải có các biện pháp kiểm soát nội bộ để ngăn chặn hành vi trộm cắp. Một thành phần quan trọng của kiểm soát nội bộ là sự tách biệt các nhiệm vụ, điều này ngăn cản một nhân viên có quá nhiều quyền kiểm soát trong một doanh nghiệp. Không có hai hệ thống kiểm soát nội bộ nào giống nhau. Tuy nhiên, hầu hết đều tuân theo một bộ tiêu chuẩn gồm các triết lý cốt lõi đã trở thành các thực hành quản lý tiêu chuẩn. Việc thực hiện các kiểm soát nội bộ có thể giúp hợp lý hóa hoạt động và ngăn ngừa gian lận. Vận đơn là một trong những tài liệu quan trọng phải được quản lý và xem xét thích hợp để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản.

Ví dụ về vận đơn

Ví dụ, giả sử XYZ Fine Dining nhận các chuyến hàng thịt và cá tươi năm lần một tuần. Người quản lý nhà hàng xác định loại và số lượng thịt và cá mà nhà hàng cần đặt. Sau đó, họ điền vào đơn đặt hàng (PO), và chủ sở hữu của XYZ sẽ xem xét và viết tắt từng PO trước khi nó được gửi qua email cho nhà cung cấp thực phẩm. Người bán hàng gom thịt và cá và ký vận đơn cùng với đại diện của người vận chuyển qua đêm.

Tiếp theo, người vận chuyển giao đồ ăn đến nhà hàng, và người quản lý sẽ so sánh thông tin trên vận đơn với thông tin được yêu cầu trên PO. Nếu thông tin trùng khớp, PO và vận đơn sẽ được gửi đến chủ sở hữu, người này sẽ xem xét các tài liệu và viết séc phải trả cho nhà cung cấp thực phẩm.

Trong ví dụ này, chủ sở hữu không phát hành séc cho người bán hàng nếu không xem xét đơn đặt hàng và vận đơn. Bước này đảm bảo XYZ chỉ thanh toán cho những gì họ đã đặt hàng và những gì họ nhận được. Nếu hai tài liệu không khớp khi người quản lý nhà hàng so sánh chúng, người quản lý sẽ hỏi nhà cung cấp về trường hợp ngoại lệ. Một nhân viên thứ ba đối chiếu bảng sao kê ngân hàng và gửi tiền vào công ty. Tất cả các bước này phải được thực hiện để ngăn chặn hành vi trộm cắp.

Tại sao Vận đơn lại quan trọng?

Tầm quan trọng của vận đơn nằm ở chỗ nó là chứng từ ràng buộc pháp lý cung cấp cho người vận chuyển và người gửi hàng tất cả các chi tiết cần thiết để xử lý chính xác một lô hàng. Điều này ngụ ý rằng nó có thể được sử dụng trong vụ kiện tụng nếu cần thiết và tất cả các bên liên quan sẽ rất nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của tài liệu.

Về cơ bản, một hóa đơn hạ cánh hoạt động như một bằng chứng vận chuyển không thể tranh cãi. Hơn nữa, vận đơn cho phép phân biệt các nhiệm vụ là một phần quan trọng trong cấu trúc kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để ngăn chặn hành vi trộm cắp.

Mục đích của Vận đơn là gì?

Vận đơn có ba mục đích chính. Đầu tiên, nó là chứng từ quyền sở hữu hàng hóa được mô tả trong vận đơn. Thứ hai, đó là biên lai cho các sản phẩm đã xuất xưởng. Cuối cùng, vận đơn đại diện cho các điều khoản và điều kiện đã thoả thuận cho việc vận chuyển hàng hoá.

Vận đơn là gì?

Thông thường, một vận đơn sẽ bao gồm tên và địa chỉ của người gửi hàng (người gửi hàng) và người nhận hàng (người nhận hàng), ngày gửi hàng, số lượng, trọng lượng chính xác, giá trị và phân loại hàng hóa. Ngoài ra, mô tả đầy đủ về các mặt hàng bao gồm việc chúng có được phân loại là nguy hiểm hay không, loại bao bì được sử dụng, bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào cho hãng vận chuyển và bất kỳ số theo dõi đơn hàng đặc biệt nào cũng được bao gồm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia