Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bermuda Option là gì?

Bermuda Option là gì?

0

Quyền chọn Bermuda là gì?

Quyền chọn Bermuda là một loại hợp đồng quyền chọn kỳ lạ chỉ có thể được thực hiện vào những ngày định trước — thường vào một ngày mỗi tháng.

Là một vòng quay của các quyền chọn kiểu Mỹ, cho phép người nắm giữ thực hiện sớm bất cứ lúc nào, quyền chọn Bermudian cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản cơ bản với mức giá đặt trước vào một số ngày cụ thể cũng như ngày hết hạn của quyền chọn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tùy chọn Bermuda có thể được thực hiện sớm, nhưng chỉ vào một số ngày cụ thể trước khi hết hạn.
  • Những ngày tập thể dục này thường được đặt theo số gia tăng một tháng.
  • Phí bảo hiểm cho các quyền chọn Bermuda thường thấp hơn các quyền chọn Mỹ, có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trước khi hết hạn.

Hiểu các tùy chọn Bermuda

Hợp đồng quyền chọn là các công cụ tài chính phái sinh cung cấp cho người mua quyền — nhưng không phải nghĩa vụ — giao dịch tài sản cơ bản, chẳng hạn như cổ phiếu, với một mức giá khác biệt — giá thực tế — vào hoặc trước một ngày cụ thể trong tương lai.

Quyền chọn mua tài sản cơ bản là quyền chọn mua. Quyền chọn bán tài sản cơ bản là quyền chọn bán. Khi quyền chọn hết hạn, các hợp đồng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu, được gọi là thực hiện, của tài sản ở mức giá xác định trước.

Có hai loại hoặc phong cách tùy chọn chính, tùy chọn kiểu Mỹ và kiểu châu Âu. Quyền chọn kiểu Mỹ có thể thực hiện bất kỳ lúc nào giữa ngày mua và ngày hết hạn. Tuy nhiên, quyền chọn kiểu Châu Âu chỉ được thực hiện vào ngày hết hạn. Quyền chọn Bermuda là một dạng hạn chế của quyền chọn kiểu Mỹ cho phép thực hiện sớm nhưng chỉ vào những ngày đã định.

Tính năng thực hiện sớm của quyền chọn Bermuda cho phép nhà đầu tư sử dụng quyền chọn và chuyển đổi nó thành cổ phiếu vào những ngày cụ thể trước khi hết hạn. Ngày tháng — có trong các điều khoản của hợp đồng — được biết trước trong quá trình mua quyền chọn.

Cân nhắc đặc biệt

Một số quyền chọn Bermuda có thể cho phép nhà đầu tư thực hiện quyền chọn vào ngày làm việc đầu tiên của tháng. Vì vậy, nếu giá thực hiện quyền chọn mua của nhà đầu tư thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu cơ sở vào ngày đầu tiên của tháng, thì nhà đầu tư có thể thực hiện và mua cổ phiếu với mức giá thực hiện thấp hơn. Ngược lại, nếu giá thực hiện quyền chọn bán của nhà đầu tư cao hơn giá thị trường của cổ phiếu, thì nhà đầu tư có thể bán tại cuộc đình công và nhận cổ phiếu với giá thị trường thấp hơn. Hầu hết các trường hợp, chênh lệch ròng được thanh toán bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, một số tùy chọn Bermuda có hạn chế về ngày hết hạn sớm. Ví dụ, một quyền chọn Bermuda có thể có các tính năng của một quyền chọn kiểu Châu Âu, nơi nó không thể được thực hiện cho đến ngày thực hiện sớm. Sau ngày tập thể dục sớm, quyền chọn sẽ chuyển sang quyền chọn kiểu Mỹ và có thể tập bất cứ lúc nào.

Khả năng thực hiện quyền chọn sớm là một lợi ích cho người nắm giữ và đặc điểm này làm tăng thêm giá trị cho hợp đồng. Phí bảo hiểm (giá) trên một quyền chọn Bermuda thường sẽ cao hơn một quyền chọn Châu Âu với các điều khoản tương tự và thấp hơn một quyền chọn Mỹ do những hạn chế của nó trong việc thực hiện sớm.

Tùy chọn Bermuda: Ưu điểm và Nhược điểm

Có một số ưu điểm và nhược điểm đối với các lựa chọn Bermuda. Không giống như quyền chọn kiểu Mỹ và châu Âu, quyền chọn Bermuda cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tạo và mua một hợp đồng hỗn hợp. Nói cách khác, các nhà đầu tư được trao quyền kiểm soát nhiều hơn đối với thời điểm các quyền chọn có thể được thực hiện.

Phí bảo hiểm cho các quyền chọn Bermuda thường thấp hơn so với các quyền chọn kiểu Mỹ. Tuy nhiên, các lựa chọn Bermuda không có tính linh hoạt để tập thể dục bất cứ lúc nào. Do đó, các lựa chọn của Mỹ là đắt nhất, trong khi các lựa chọn của Châu Âu là rẻ nhất vì chúng mang lại ít tính linh hoạt nhất. Chi phí của các lựa chọn Bermuda rơi vào khoảng giữa các đối tác Mỹ và châu Âu.

Một hạn chế có thể xảy ra đối với quyền chọn Bermuda có thể xảy ra nếu nhà đầu tư không thực hiện cho đến ngày hết hạn của quyền chọn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư tốt hơn nên mua tùy chọn châu Âu rẻ hơn để thay thế. Ngoài ra, ngày tập thể dục bổ sung của tùy chọn Bermuda có thể không nhất thiết đại diện cho thời gian tốt nhất để tập thể dục.

Ưu điểm

  • Phí bảo hiểm cho các quyền chọn Bermuda thường thấp hơn so với các quyền chọn kiểu Mỹ.

  • Quyền chọn Bermuda cho phép nhà đầu tư thực hiện quyền chọn vào những ngày cụ thể trước khi hết hạn.

Nhược điểm

  • Phí bảo hiểm cho các tùy chọn Bermuda đắt hơn các tùy chọn châu Âu.

  • Tính năng tập thể dục sớm không đảm bảo rằng đó sẽ là thời điểm tập thể dục thuận lợi nhất.

Ví dụ về Quyền chọn Bermuda

Giả sử một nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Tesla Inc.

Nhà đầu tư mua một quyền chọn bán kiểu Bermuda sẽ hết hạn sau sáu tháng, với giá thực tế là $ 245. Quyền chọn có giá 3 đô la — hoặc 300 đô la vì mỗi hợp đồng quyền chọn đại diện cho 100 cổ phiếu. Quyền chọn bảo vệ vị thế khỏi sự sụt giảm giá dưới $ 245 trong sáu tháng tới. Tuy nhiên, tính năng Bermuda cho phép nhà đầu tư thực hiện sớm vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ tư.

Giá cổ phiếu giảm xuống còn 200 đô la, và vào ngày đầu tiên của tháng thứ tư của quyền chọn, nhà đầu tư thực hiện quyền chọn bán. Vị thế cổ phiếu đã giảm và được bán ở mức 200 đô la trong khi giá thực hiện là 245 đô la mang lại lợi nhuận 45 đô la từ quyền chọn bán. Nhà đầu tư thực sự ra khỏi vị trí ở mức 245 đô la trừ đi 300 đô la chi phí phí bảo hiểm và bất kỳ khoản hoa hồng môi giới bổ sung nào.

Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu tăng đáng kể sau khi quyền chọn được thực hiện, chẳng hạn như 300 đô la khi quyền chọn hết hạn, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ bất kỳ khoản lợi nhuận nào trong số đó. Mặc dù các tùy chọn Bermuda cung cấp sự linh hoạt để thực hiện sớm, điều đó không nhất thiết có nghĩa là lựa chọn thực hiện của nhà đầu tư sẽ là lựa chọn phù hợp hoặc có lợi.

Nguồn tham khảo: investmentopedia