Bảo hiểm nhân thọ do ngân hàng sở hữu – Bank-Owned Life Insurance (BOLI) là gì?

Bảo hiểm nhân thọ do ngân hàng sở hữu – Bank-Owned Life Insurance (BOLI) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Bank-Owned Life Insurance (BOLI)

Bảo hiểm nhân thọ do ngân hàng sở hữu (tiếng Anh: Bank-Owned Life Insurance – BOLI) là hình thức bảo hiểm nhân thọ được mua bởi các ngân hàng mà ngân hàng là người thụ hưởng và cũng thường là chủ sở hữu hợp đồng.

Bảo hiểm như vậy được sử dụng như một nơi trú ẩn về thuế cho các tổ chức tài chính, tận dụng các điều khoản tiết kiệm miễn thuế của nó như là cơ chế tài trợ cho các lợi ích của nhân viên.

Thông tin về Bank-Owned Life Insurance (BOLI)

Tên gọi tiếng Anh Bank-Owned Life Insurance
Tên gọi tiếng Việt Bảo hiểm nhân thọ do ngân hàng sở hữu
Ký hiệu/viết tắt: BOLI
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Bank-Owned Life Insurance (BOLI) là gì?

- Bảo hiểm nhân thọ do ngân hàng làm chủ (BOLI) là một hình thức bảo hiểm nhân thọ được sử dụng trong ngành ngân hàng.
- Loại bảo hiểm này được các ngân hàng sử dụng như một biện pháp tránh thuế và tài trợ cho các quyền lợi của nhân viên.
- Một mối quan tâm đáng kể đối với các ngân hàng là chất lượng tín dụng của tổ chức phát hành BOLI.
- BoliColi.com là một công ty có vai trò giúp quản lý danh mục đầu tư bảo hiểm nhân thọ thuộc sở hữu của doanh nghiệp và ngân hàng.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Bank-Owned Life Insurance (BOLI) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here