Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bank Holding Company là gì?

Bank Holding Company là gì?

0

Công ty mẹ của ngân hàng là gì?

Công ty mẹ là một công ty sở hữu quyền kiểm soát trong một hoặc nhiều ngân hàng nhưng bản thân nó không cung cấp các dịch vụ ngân hàng.

Các công ty mẹ không điều hành hoạt động hàng ngày của các ngân hàng mà họ sở hữu. Tuy nhiên, họ thực hiện quyền kiểm soát đối với ban quản lý và các chính sách của công ty. Họ có thể thuê và sa thải các nhà quản lý, thiết lập và đánh giá các chiến lược cũng như giám sát hoạt động kinh doanh của các công ty con.

Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase & Co. đều được điều hành bởi các công ty mẹ.

Các công ty nắm giữ ngân hàng được quy định bởi Cục Dự trữ Liên bang. Các ngân hàng không thuộc sở hữu của các công ty mẹ được quy định chủ yếu bởi Văn phòng Kiểm soát tiền tệ, mặc dù các quy định ngân hàng của Hoa Kỳ rất phức tạp và sâu rộng đến mức có tổng cộng năm cơ quan liên bang có liên quan.

Tìm hiểu về Công ty mẹ của Ngân hàng

Các công ty mẹ tồn tại bên ngoài lãnh thổ của các ngân hàng. Một số tập đoàn được thành lập chỉ để nắm giữ tài sản của một số công ty con, không sản xuất bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Công ty mẹ là một tổ chức doanh nghiệp sở hữu quyền kiểm soát trong một hoặc nhiều ngân hàng.
  • Công ty mẹ một ngân hàng chỉ đơn giản là một công ty mẹ cho một ngân hàng nhưng nó có lịch sử ngắn hơn như một sự sắp xếp linh hoạt hơn cho một ngân hàng độc lập.
  • Các công ty mẹ thuộc nhiều loại tồn tại trong toàn bộ nền kinh tế. Berkshire Hathaway là một trong số đó.

Tài sản của công ty mẹ có thể bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh, bất động sản, nhãn hiệu bằng sáng chế, cổ phiếu, trái phiếu, v.v. Họ được pháp luật bảo vệ một phần khỏi những tổn thất tài chính đối với tài sản của họ và có thể tự cấu trúc để phân chia các khoản nợ thuế, tài chính và pháp lý giữa các công ty con khác nhau, giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Có lẽ công ty mẹ nổi tiếng nhất ở Mỹ là Berkshire Hathaway, thuộc sở hữu và điều hành của nhà đầu tư Warren Buffet. Berkshire Hathaway là công ty mẹ cho các doanh nghiệp mà nó nắm giữ cổ phần đáng kể bao gồm Coca-Cola, GEICO, Dairy Queen, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom và Helzberg Diamonds. Công ty mẹ cũng có cổ phần trong Kraft Heinz Company và American Express.

Công ty mẹ một ngân hàng

Một biến thể của công ty mẹ là công ty mẹ một ngân hàng, theo định nghĩa, là một công ty sở hữu ít nhất một phần tư số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một ngân hàng thương mại.

Một công ty mẹ của ngân hàng không cung cấp bất kỳ dịch vụ ngân hàng nào. Nó sở hữu và kiểm soát một ngân hàng hoặc các ngân hàng.

Công ty sở hữu một ngân hàng là sự sáng tạo của cuối những năm 1960. Sự hình thành của họ cho phép các ngân hàng độc lập có phạm vi hoạt động lớn hơn của một công ty mẹ của ngân hàng. Có nghĩa là, họ có thể tách ra khỏi sự phụ thuộc vào những người gửi tiền cá nhân sang các loại hoạt động ngân hàng khác như cho vay và thương phiếu.

Khả năng phát hành thương phiếu trên thị trường vốn là một ưu tiên đặc biệt của các công ty sở hữu một ngân hàng. Thương phiếu là một phương pháp chủ yếu để một công ty huy động tiền nhanh chóng và rẻ để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn và tài trợ cho các khoản phải thu và hàng tồn kho. Nó là một công cụ nợ ngắn hạn, hiếm khi đáo hạn trong hơn 270 ngày. Nó không trả lãi theo nghĩa truyền thống mà được phát hành với giá chiết khấu so với mệnh giá.

Nguồn tham khảo: investmentopedia