Tiền gửi ngân hàng – Bank Deposits là gì?

Tiền gửi ngân hàng – Bank Deposits là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Bank Deposits

Tiền gửi ngân hàng (tiếng Anh: Bank Deposits) bao gồm tiền được gửi vào các tổ chức ngân hàng để giữ an toàn. Các khoản tiền gửi này được thực hiện cho các tài khoản tiền gửi như tài khoản tiết kiệm, tài khoản séc và tài khoản thị trường tiền tệ.

Chủ tài khoản có quyền rút tiền đã ký gửi, như được quy định trong các điều khoản và điều kiện chi phối thỏa thuận tài khoản.

Thông tin về Bank Deposits

Tên gọi tiếng Anh Bank Deposits
Tên gọi tiếng Việt Tiền gửi ngân hàng
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Bank Deposits

- Tài khoản tiết kiệm và séc chấp nhận tiền gửi ngân hàng.
- Hầu hết các khoản tiền gửi ngân hàng được FDIC bảo hiểm tới 250.000 đô la.
- Tiền gửi ngân hàng được coi là không kỳ hạn (ngân hàng được yêu cầu trả lại tiền của bạn theo yêu cầu) hoặc tiền gửi có kỳ hạn (ngân hàng yêu cầu khung thời gian cụ thể để truy cập tiền của bạn).

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Bank Deposits là gì? thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here