Tín dụng ngân hàng – Bank Credit là gì?

Tín dụng ngân hàng – Bank Credit là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Bank Credit

Thuật ngữ tín dụng ngân hàng (tiếng Anh: Bank Credit ) đề cập đến số tiền tín dụng có sẵn cho một doanh nghiệp hoặc cá nhân từ một tổ chức ngân hàng dưới hình thức cho vay.

Do đó, tín dụng ngân hàng là tổng số tiền mà một người hoặc doanh nghiệp có thể vay từ một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác.

Tín dụng ngân hàng của người đi vay phụ thuộc vào khả năng hoàn trả các khoản vay của họ và tổng số tín dụng mà tổ chức ngân hàng có thể cho vay. Các loại tín dụng ngân hàng bao gồm cho vay mua ô tô, cho vay cá nhân và thế chấp.

Thông tin về Bank Credit

Tên gọi tiếng Anh Bank Credit
Tên gọi tiếng Việt Tín dụng ngân hàng
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Bank Credit

- Tín dụng ngân hàng là tổng số tiền mà một người hoặc doanh nghiệp có thể vay từ một tổ chức tài chính.
- Phê duyệt tín dụng được xác định bởi xếp hạng tín dụng, thu nhập, tài sản thế chấp, tài sản và khoản nợ hiện có của người đi vay.
- Tín dụng ngân hàng có thể được bảo đảm hoặc không có bảo đảm.
- Các loại tín dụng ngân hàng bao gồm thẻ tín dụng, thế chấp, cho vay mua ô tô và các ngành nghề kinh doanh của tín dụng.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Bank Credit là gì? thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here