Tỷ lệ Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng – Bank Bill Swap Rate (BBSW) là gì?

Bank Bill Swap Rate (BBSW) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Bank Bill Swap Rate

Tỷ lệ Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng (tiếng Anh: Bank Bill Swap Rate BBSW), hoặc Tỷ lệ Tham chiếu Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng, là một lãi suất ngắn hạn được sử dụng làm chuẩn để định giá các chứng khoán và phái sinh bằng đô la Úc — đáng chú ý nhất là trái phiếu lãi suất thả nổi.

Thông tin về Bank Bill Swap Rate (BBSW)

Tên gọi tiếng Anh Bank Bill Swap Rate (BBSW)
Tên gọi tiếng Việt Tỷ lệ Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng
Ký hiệu/viết tắt: BBSW
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Bank Bill Swap Rate (BBSW)

- Tỷ giá Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng (BBSW) là một lãi suất ngắn hạn được sử dụng làm tiêu chuẩn để định giá các chứng khoán và phái sinh bằng đô la Úc, đáng chú ý nhất là trái phiếu lãi suất thả nổi.
- BBSW là một tỷ giá tham chiếu độc lập được sử dụng để định giá chứng khoán. Các nhà đầu tư có thu nhập cố định sử dụng BBSW vì nó là tiêu chuẩn để định giá trái phiếu lãi suất thả nổi và các chứng khoán khác.
- Có một phần bù rủi ro được thêm vào BBSW để bù đắp cho rủi ro của chứng khoán, so với lãi suất phi rủi ro, thường dựa trên trái phiếu chính phủ.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Bank Bill Swap Rate (BBSW) là gì? thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here