Bank Bill Swap Rate (BBSW) là gì?

23

Tỷ lệ Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng (BBSW) là gì?

Tỷ lệ Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng (BBSW), hoặc Tỷ lệ Tham chiếu Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng, là một lãi suất ngắn hạn được sử dụng làm chuẩn để định giá các chứng khoán và phái sinh bằng đô la Úc — đáng chú ý nhất là trái phiếu lãi suất thả nổi.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng (BBSW) là một lãi suất ngắn hạn được sử dụng làm tiêu chuẩn để định giá các chứng khoán và phái sinh bằng đô la Úc, đặc biệt là trái phiếu có lãi suất thả nổi.
  • BBSW là một tỷ giá tham chiếu độc lập được sử dụng để định giá chứng khoán. Các nhà đầu tư có thu nhập cố định sử dụng BBSW vì nó là tiêu chuẩn để định giá trái phiếu lãi suất thả nổi và các chứng khoán khác.
  • Có một phần bù rủi ro được thêm vào BBSW để bù đắp cho rủi ro của chứng khoán, so với lãi suất phi rủi ro, thường dựa trên trái phiếu chính phủ.

BBSW cho bạn biết điều gì?

BBSW là một tỷ giá tham chiếu độc lập được sử dụng để định giá chứng khoán. Các nhà đầu tư có thu nhập cố định sử dụng BBSW vì nó là tiêu chuẩn để định giá trái phiếu lãi suất thả nổi và các chứng khoán khác. BBSW là mức trung bình của tỷ giá tín phiếu ngân hàng do các ngân hàng cung cấp cho các kỳ hạn khác nhau. Nói cách khác, đó là tỷ giá trung bình cho các chứng khoán đủ điều kiện của ngân hàng khác nhau và là tỷ giá mà các ngân hàng cho nhau vay ở Úc.

BBSW được tính như thế nào?

BBSW được tính toán và công bố bởi Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX), nơi duy trì tỷ lệ này. Tỷ giá hoán đổi hóa đơn ngân hàng tương đương với Tỷ giá giao dịch liên ngân hàng Luân Đôn (LIBOR) của Úc và được sử dụng làm tỷ giá tham chiếu theo cách tương tự ở cấp độ tổ chức.

Để xem xét, LIBOR là giá trị trung bình của lãi suất, được tính toán từ các ước tính do các ngân hàng toàn cầu hàng đầu gửi hàng ngày. Đây là bước đầu tiên để tính toán lãi suất của các khoản vay khác nhau trên khắp thế giới.

Intercontinental Exchange, cơ quan chịu trách nhiệm về LIBOR, sẽ ngừng xuất bản LIBOR USD kéo dài một tuần và hai tháng sau ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tất cả LIBOR khác sẽ ngừng hoạt động sau ngày 30 tháng 6 năm 2023 .

Ví dụ: tỷ giá thả nổi có thể thay đổi có thể báo giá 100 điểm cơ bản so với LIBOR, trong khi ở Úc, họ có thể sử dụng 100 điểm cơ bản so với BBSW. Như đã nêu trước đó, BBSW là mức trung bình của tỷ giá tín phiếu ngân hàng do các ngân hàng cung cấp cho các kỳ hạn khác nhau.

Theo ASX, BBSW không liên kết trực tiếp với các chỉ số cho vay thế chấp hoặc cho vay bán lẻ khác như LIBOR và các điểm chuẩn tương tự khác. Do đó, tác động của nó trong các lĩnh vực này là tối thiểu và chỉ giới hạn ở những ảnh hưởng chung của nó đối với mặt bằng lãi suất.

Phí bảo hiểm rủi ro

Có một phần bù rủi ro được thêm vào BBSW để bù đắp cho rủi ro của chứng khoán so với lãi suất phi rủi ro, thường dựa trên trái phiếu chính phủ. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, lãi suất phi rủi ro thường là của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì nó được hỗ trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ.

Phí bảo hiểm tín dụng được thêm vào BBSW thường nhỏ, chẳng hạn như năm đến mười điểm cơ bản. Tuy nhiên, nó đã vượt hơn 300 điểm cơ bản trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và những tháng sau đó.

Các ngân hàng Prime và Chứng khoán Đủ điều kiện của Prime Bank

Ngân hàng chính là một trong một số tổ chức tài chính được phê duyệt và bao gồm bốn ngân hàng lớn nhất của Úc. ASX đánh giá các thành viên của nhóm này hàng năm. Các yêu cầu về tư cách thành viên, như được liệt kê trên ASX, bao gồm:

  • Là một tổ chức nhận tiền gửi được ủy quyền (ADI) theo định nghĩa của Cơ quan Quản lý Prudential Úc (APRA)
  • Đáp ứng tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng, cụ thể là xếp hạng ngắn hạn của Standard & Poor là A1 + và xếp hạng dài hạn đối với khoản nợ không có bảo đảm cao cấp tối thiểu là AA
  • Có chứng khoán đủ điều kiện để Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sử dụng trong các hoạt động thị trường mở và các phương tiện thanh khoản ổn định

Ví dụ về Tỷ lệ Hoán đổi Hóa đơn Ngân hàng (BBSW)

Giả sử lãi suất tín phiếu ngân hàng là 4% trong sáu tháng đầu năm trong khi lãi suất tăng lên 5% và duy trì ở mức 5% trong nửa cuối năm. Mức trung bình trong năm sẽ là 4,5% cộng với bất kỳ phần bù rủi ro nào. Nếu phần bù rủi ro là 15 điểm cơ bản, BBSW sẽ là 4,65%, bao gồm mức trung bình của tỷ giá tín phiếu ngân hàng và với phần bù rủi ro được thêm vào.

Tất nhiên, trên thực tế, có nhiều hơn hai lãi suất để tính trung bình khi tính toán BBSW, nhưng nó thường được coi là điểm giữa của tất cả các tỷ lệ đó.

Sự khác biệt giữa SIBOR và BBSW

Lãi suất ưu đãi liên ngân hàng Singapore, được viết tắt là SIBOR, là lãi suất chuẩn, được tính bằng đô la Singapore, để cho vay giữa các ngân hàng trong thị trường Châu Á. SIBOR là tỷ giá tham chiếu cho những người cho vay và người đi vay tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nền kinh tế Châu Á.

Thời hạn của các khoản vay thay đổi từ qua đêm đến một năm. Đáng chú ý, phiên bản LIBOR của Anh tương tự như SIBOR trong khi BBSW là phiên bản LIBOR và SIBOR của Úc.

Hạn chế của việc sử dụng BBSW

Như với bất kỳ tỷ giá tham chiếu nào, BBSW có thể không phản ánh thực sự rủi ro tín dụng tồn tại trên thị trường. Các tiêu chuẩn tài chính không dự đoán được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc Đại suy thoái sau đó. Do đó, phần bù rủi ro có thể không phải lúc nào cũng phản ánh rủi ro toàn thị trường và có thể hoạt động như một chỉ báo tụt hậu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia