Chỉ báo ACCUMULATION SWING INDEX là gì?

89

Accumulation Swing Index là tổng tích lũy của Swing Index được Welles Wilder phát triển và trình bày trong cuốn New Concepts in Technical Trad­ing Systems

Cách sử dụng ACCUMULATION SWING INDEX

Trong cuốn sách cùa mình, Wilder dẫn lời của “một trong những bậc thầy phân tích kỹ thuật” rằng “Giữa mê cung của giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất có một đường mờ ảo và đó mới đúng là thị trường thực”. Accumulation Swing Index giúp chỉ ra đường mờ ảo này.

Vì thế, đường chỉ báo Accumulation Swing Index biến động gần như trùng khớp với đường giá. Điều đó cho phép chúng ta sử dụng kỷ thuật phân tích ngưởng hỗ trợ/kháng cự với chỉ báo này nhằm tìm ra các điểm phá vỡ, đỉnh mới, đáy mới và phân kỳ.

Wilder chi ra một số đặc điểm của Accumulation Swing Index:

  • Chì báo này cung cấp một giá trị số học nhằm lượng hóa biến động giá.
  • Chi báo này xác định nhưng điếm dao động ngắn hạn.
  • Chì báo này chỉ ra cường độ và xu hướng thực của thị trường giữa mê cung của giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa.

Ví dụ

Hình 45 biểu thị đường giá và Accumulation Swing Index của Ngô. Sự phá vỡ đường xu hướng A’ và B’ của Accumulation Swing Index đã xác nhận sự phá vỡ đường xu hướng giá A và B. Điều này cho thấy sự phá vỡ là đáng tin cậy và giá sẽ tăng lên mức cao hơn.

Cách tính ACCUMULATION SWING INDEX

Accumulation Swing Index là tổng tích lũy cùa Swing Index. Giống như Swing Index, chúng ta cũng cần phải có giá trị liền trước để tính Ac­cumulation Swing Index.

chi-so-accumulation-swing-index-la-gi-1

chi-so-accumulation-swing-index-la-gi-2